Търсят се 2-ма участници от България
Име на проекта: PBA “Partnership for Inclusion”
Дати: 23 – 29 юли 2013
Място: Оравита, Румъния
Организаторите покриват 100% настаняване и храна и 70% от пътните разходи.


Описание: “Partnership for Inclusion” е семинар за създаване на партньорски взаимоотношения между младежки организации от 9 Европейски държави (България, Германия, Холандия, Италия, Франция, Литва, Великобритания, Румъния, Унгария). Целите на проекта са: да подготви участниците да развиват младежки дейности, които насърчават социалното включване; да запознае участниците с възможностите, които програма „Младежта в действие” предоставя на младите хора; да се планират и разработят съвместни младежки проекти.


За повече информация и апликационна форма: