Конкурси

България се ваксинира – информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!

300x250px-banner-Grandpa

gradinka-konkursВ рамките на проект "СОЛИДАРНА МРЕЖА НА ВКУСНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ БИО-ГРАДИНКИ В БЪЛГАРИЯ", Фондация "ЗАЕДНО – общуване за подкрепа и развитие", с финансовата подкрепа на Конфедерация Щвейцария, чрез "Фонд за реформи свързани с гражданското общество", ще подкрепят пет мини-проекта за създаване на демонстрационни вкусни образователни градинки и разработване на образователни модули за провеждане на

интерактивни занимания с деца и родители през 2013 и 2014 г.

 


Повече информация за концепцията на "Вкусните био-градинки" ще намерите на адрес: www.gradinka.zaedno.net

 

ИЗИСКВАНИЯ за участие в конкурса:
· Общински детски градини на територията на България (без София-град);
· Зелена площ от поне 50 кв.м. в двора на детската градина, която може да се ползва за „вкусна био-градинка";
· Налична активна родителска общност, която ще оказва съдействие при създаване на градинката;
· Готовност и наличен капацитет на екипите на детските градини да работят по иновативна технология за обучение чрез преживяване, да разработват ново учебно съдържание и да участват в обмен на знания, опит и ресурси в рамките на партньорска мрежа на ВКУСНИТЕ БИО-ГРАДИНКИ на национално ниво.

 

ПРЕДИМСТВА за участниците:

· Мотивацията за участие на целия екип на детската градина;

· Опит и добри практики в областта на екологичното и неформалното образование;

· Желание да научите, развиете и интегрирате нови дейности и подходи в работата си с децата;

· Готовност за участие в надграждащите дейности на проекта – като например заснемане на фото моменти от заниманията в градинката, популяризация на проекта сред местните медии и други образователни институции, участие при разработка на колекция от "вкусни уроци" за работа с децата и местната общност.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ за мини-проект:
Попълване на ЗАЯВКА НА ИНТЕРЕС - попълва се он-лайн на адрес: www.gradinka.zaedno.net/interes
Изпращане на ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ – най-късно от 20 октомври 2013 г.
Формулярът за участие се получава по е-мейл след попълване на Формата за Заявка на интерес

 

ИНТЕРВЮ С КАНДИДАТИТЕ след оценка на формулярите за участие – до 31 октомври 2013 г.
Обявяване на РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА: до 11 ноември 2013

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За участниците в конкурса, които ще разработват мини-проекти за вкусни био-градинки
в рамките на проект: "Солидарна мрежа на вкусните образователни био-градинки в България", 2013-2014
ВАЖНО: Ако планирате да кандидатствате за мини-проект за създаване на демонстрационна вкусна био-градинка, моля
предварително да се запознаете с концепцията за ВКУСНАТА БИО-ГРАДИНКА (www.gradinka.zaedno.net ) и също с
Наръчникът за учене чрез преживяване във Вкусната Био-Градинка (www.gradinka.zaedno.net/toolkit ). Тези материали ще ви
запознаят с идеята и процесът, през който ще трябва да минете и вие, ако бъдете избрани за финансиране на мини-проекта.

 

АНГАЖИМЕНТИ на детската градина-партньор:
· избор на подходящ терен от поне 50 кв. метра за градинка;
· изготвяне на план-график на дейностите за изграждане и уроци във «вкусната градинка»;
· поддържане на текущ дневник на всички дейности по проекта;
· изграждане и грижа за градинката - засаждане, поливане, събиране на реколтата;
· подготовка и провеждане на пълен цикъл «вкусни уроци» с децата;
· мобилизиране на родителската общност и съвместна работа с нея;
· провеждане на открити уроци и Празници на градинката с общността;
· комуникация и координация с екипа на Фондация ЗАЕДНО;
· изготвяне на снимков и визуален материал от ключови етапи и моменти на проекта;
· изготвяне на текстови, визуални и финансови доклади и отчети в рамките на мини-проекта;
· принос към националната мрежа на Вкусните био-градинки чрез споделяне и обмен на успешни практики, опит и ресурси, и
партньорска работа работа в мрежа на национално ниво.

 

ПОДКРЕПА - детските градини, одобрени за реализиране на мини-проекти, ще имат задача да реализират всички етапи на
изграждане и провеждане на учебни занимания в демонстрационна образователна вкусна био-градинка и също така да участват като
партньори в изграждане на Мрежата на вкусните био-градинки в България. За тази цел те ще получат следната експертна и
финансова подкрепа в рамките на 2830 лева, която включва фиксирани разходи за:
· Координация и логистика на мини-проекта на местно ниво;
· Материали, инструменти и семена, необходими за изграждане и развитие на «вкусната градинка» според предварително
изработен план-проект;
· Оборудване за оформяне на "зелена класна стая" с маси и пейки в непосредствена близост до учебната био-градинка;
· Интерактивен модул за работа с децата "Градинка в сандъче" - www.gradinka.zaedno.net/box
· Информационни материали – рекламна табела, покани за акции и материали за откритите събития;
· Материали за провеждане на откритите уроци и Празниците на «вкусната градинка».

 

ЕКИПЪТ НА ФОНДАЦИЯ ЗАЕДНО ще оказва методологическа и техническа подкрепа през целия период на
мини-проекта, в следните дейности:
· обучение и подготовка на екипа в началото на проекта, експертна подкрепа и текущи консултации през целия период;
· планиране и отглеждане на учебната градинка с прилагане на методите на био-динамично земеделие и елементи на
пермакултурния дизайн за устойчив начин на живот;
· методологическа подготовка и ресурси за провеждане на учебни занимания с децата;
· организиране на доброволчески акции с родителите и местната общност;
· изготвяне и доставка на печатни информационни и образователни материали и ресурси, фото изложба за провеждане на
откритите уроци и Празниците на «вкусната градинка»;

 

За въпроси и информация, моля
пишете на: е-мейл:
www.gradinka.zaedno.net

 

 

 

gradinka-mreja

 

СОЛИДАРНА МРЕЖА НА ВКУСНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ГРАДИНКИ - Етика и Принципи за устойчив начин на живот


Във вкусните био-градинки децата на България ще получат най-богатото образование - това, което се постига само чрез личното и откривателско преживяване сред Природата.


В НАЧАЛОТО: През 2011 г. екипът на Фондация "ЗАЕДНО" създаде първата в София «вкусна учебна био-градинка». Вдъхновени от добрите резултати, в периода 2012 – 2013, с обединените усилия на учители, родители и местните общности от различни квартали на София, създадохме нови десет вкусни образователни градинки, в които повече от 6000 деца, учители и родители получиха възможността да се докоснат до Природата, да отгледат вкусна реколта, да създадат нови приятелства и зелени оазиси на плодородието в двора на детската градина или междублоковото пространство насред големия град. Радостта и изобилието от научените уроци и вдъхновения споделихме в
"Наръчника за учене чрез преживяване", www.gradinka.zaedno.net/node/193


КАКВО Е „ВКУСНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ГРАДИНКА"? Това e «зелена класна стая», в двора на детската градина, в която децата, възпитателите и родителите получават безценни уроци от Природата, докато заедно отглеждат билки, зеленчуци и плодове. ВКУСНАТА ГРАДИНКА или така наречената Еdible Garden in Kindergarden е много популярна по света практика за интегрално екологично образование чрез преживяване и формиране на устойчиви навици и умения за живот. Повече информация може да намерите на адрес: www.gradinka.zaedno.net


ЦЕЛТА на този проект е да разшири обхвата на тази добра образователнa практика, като подкрепи създаването на нови «вкусни градинки» из цялата страна; като представи нова етика и практики за устойчив начин на живот на базата на пермакултурния дизайн и био-динамичното земеделие; и да подкрепи създаването на общност от участници, които свободно споделят ресурси, информация и опит в създаване на учебни био-градинки, и разработване на учебно съдържание за работа с деца и общности във вкусните образователни градинки.


ДЕЙНОСТИ:
· Финансова и експертна подкрепа на мини-проекти за създаване на образцови «вкусни образователни градинки» в детски градини от различни региони на страната: конкурс: септември — октомври 2013, и изпълнение на новите градинки: ноември 2013 — юни 2014
· Образователни семинари в Пловдив, Бургас, Варна, В.Търново, Благоевград — март-април 2014
· Виртуална образователна кампания на тема: «Етика и принципи за устойчив начин на живот»
· Интернет платформа за обмен на ресурси и опит между екипите на вкусните учебни градинки
· Информационно-образователен Е-Бюлетин в 12 поредни броя
· Он-лайн Наръчник с ново учебно съдържание за прилагане на етиките и принципите на Пермакултурния дизайн и био-динамичното земеделие при работа във вкусните градинки.


ЗА УЧАСТИЕ в различните дейности по проекта са ПОКАНЕНИ екипите на детски градини, училища, читалища, НПО и граждански сдружения от цялата страна, както и родители, студенти и професионалисти в областта на детското образование и развитие потенциала на местните общности. При интерес, моля, свържете се с нас.


ЗА КОНТАКТ: e-mail: www.gradinka.zaedno.net
Елена Анастанова - GSM: 0896.860.640 Мария Димитрова - GSM: 0887 002 964

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg