През учебната 2013/2014 г., за шеста поредна година ученици от 1 до 12-ти клас отново ще могат да участват в Националния ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 6". До този момент в конкурса са участвали над 15 500 ученика от 560 паралелки от 1 до 12 клас от цялата страна, които подкрепиха здравословния начин на живот без зависимост от тютюневите изделия.

Националният конкурс се провежда по инициативата на Министерството на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата и Министерството на младежта и спорта. За първи път в тазгодишното издание към партньорите на конкурса се присъединява Представителството на Европейската комисия в България.

 

Националният конкурс започва от началото на учебната година и продължава до 14 април 2013 г. По традиция участниците са разделени в три възрастови категории - 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас.

 

Конкурсът ще протече в две фази. През първата фаза (23 октомври – 15 ноември2013 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в следните области - превенция на тютюнопушене, отказване от тютюнопушене, превенция на пасивно тютюнопушене. Всеки участник може да представи проекти както в една от изброените области, така и във всички от тях. През втората фаза на конкурса, 20 ноември 2013 – 30 април 2014 г., ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.

 

Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!

Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участницитедо 25 май 2014 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на МЗ, МОН, МК, ММС и ПЕКБ. Официалното награждаване на победителите ще се проведе на 31 май 2014 г. – Световния ден без тютюн. Предвидени са общо 9 предметни награди, по три във всяка възрастова категория, както и поощрителни награди.

 

Пълната информация за регламента на конкурса pdf - 310 KB [310 KB] - изисквания за кандидатстване, за участие, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, както и формулярите за участие в първа msw8 - 46 KB [46 KB] и втора msw8 - 42 KB [42 KB] фаза на конкурса, са достъпни чрез съответните линкове. Регионалните здравни инспекции и Регионалните инспекторати по образование в страната са в готовност, както всяка година, да оказват необходимата помощ на участниците.