Европейската комисия обявява конкурс за участие в младежки Екип Европа

Защо да участвам?

  • Имам желание да науча повече неща за Европейския съюз
  • Имам желание да бъда част от мрежа на млади и активни студенти
  • Имам желание да придобия практически опит като говоря пред публика, участвам активно в събития, реализирам идеите си и т.н.
  • За да мога чрез участието ми в различни дейности, да се ориентирам по-правило в бъдещите ми планове за развитие

 По-добре да не участвам, ако:

  • Нямам време за странични дейности (извън-университетски дейности)
  • Не обичам да се запознавам с нови хора и да установявам нови и полезни контакти
  • Няма да бъда активен и по-добре да не заемам мястото на други желаещи
  • Нямам време за глупости :-)

Условията на конкурса pdf - 293 KB [293 KB]

Заявление за участие msw8 - 96 KB [96 KB]

Срок за участие: 12.11.2013 г., 23:59 ч.

Кандидатства се само по имейл: 

Въпроси и отговори

Срок за задаване на въпросите - до 5.11.2013 г.

Последните отговори ще бъдат публикувани на 8.11.2013 г. най-отдолу тук:
http://ec.europa.eu/bulgaria/citizens/information_services/te_speakers_bg.htm