afficheregiostarsКонкурсът RegioStars за 2016 г. за най-добрите проекти за регионално развитие, организиран от Генералната дирекция за регионална политика на Европейската комисия, награждава победители в пет категории: Интелигентен растеж, Устойчив растеж, Приобщаващ растеж, Ситистар (за градско развитие) и Ефективно управление.

Повече информация за конкурса и кандидатстването на този уебсайт.

Целта на конкурса е да се насърчат добрите практики в регионалното развитие и да се отличат оригиналните и иновативни проекти в регионите на ЕС.

Награждаването тази година ще бъде на 11 октомври по време на Европейската седмица на регионите и градовете.

Печелившите ще получат наградите си от европейския комисар за регионалната политика Корина Крецу, която е и председател на журито.

Кандидатурите трябва да се изпращат от регионалната или местна отговорна структура или от мениджърите на проектите.

Въпроси могат да се изпращат на  .

Платформата за подаване на документи ще бъде активна от 15-и февруари.

(Портал Европа)