pes

#MySocialCity​

Изпратете ни снимка, представяща вашето тълкуване на темата „Моят социален град".
Повече информация и „облак с етикети" са поместени на уебсайта на конкурса:
http://pescor.eu.

Конкурсът е отворен за всички навършили 18 години лица, пребиваващи в държава – членка на Европейския съюз.
В конкурса могат да участват фотографи любители и професионални фотографи.
Приемането на снимки за конкурса приключва в 23,59 ч. (брюкселско време) на 30 юни 2018 г.
Допуска се само по една снимка от участник.
Жури, съставено от членове на КР и експерти в областта на фотографията и социалните въпроси, ще подбере трима победители – от първа до трета награда.
Резултатите ще бъдат обявени през септември 2018 г.
Тримата лауреати на наградите на журито ще бъдат поканени в Брюксел през седмицата, в която ще се състои церемонията по награждаването, насрочена за
периода между октомври и декември 2018 г.