Обявеният конкурс беше посветен на Европейската година на „по-зелените градове“ 2020 и насочен към училищата, работещи по европейски проекти и европейска тематика. Участваха редица разработки, акцентиращи върху красотата на нашите градове, както и на дейностите, провеждани за тяхното запазване и развиване в екологична посока. Чрез подготвените текстове беше представен оригинален подход към тази значима тема, която провокира мечтите и се превръща в истинско зелено предизвикателство.

Всички материали са резултат и от своя страна предизвикват размисъл за значимостта на всяко действие или бездействие на човека. Провокират също готовност за промяна и за заемане на позицията на Защитници на нашата планета.

Разработените текстове са придружени от богати снимкови и видеоматериали, както и от интересно подготвени презентации.

Благодарим на всички участници за големия интерес и старанието.

Високо оценяваме положените усилия!

Наградата – участие в Еко лагер 2020, който ще се проведе под формата на Зелени еко дни през месец септември  2020 година, получават следните училища:

                  ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ (2 отбора) - Кюстендил

                  ЗПГ „Климент Тимирязев“ - Сандански

                  СУ „Васил Левски“ - Троян                             

Награда за творчески принос, под формата на информационни и рекламни материали, получават екипите на:

                  ППМГ "Акад. проф. д-р Асен Златаров“ - Ботевград

                  157 гимназия с изучаване на чужд език „Сесар Вайехо” - София

                  ПГ по икономика „Алеко Константинов“ - Кърджали

                  ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ - Велико Търново

                  СУ "Георги Бенковски" - Тетевен

                  Средно училище ,,Антим I’’ - Златоград

                  СУ „Никола Вапцаров“ - Хаджидимово

                  Професионална гимназия по електротехника и електроника - Пловдив

За начина на получаване на наградите наш екип ще се свърже с вас!

ЧЕСТИТО НА ВСИЧКИ НАГРАДЕНИ!