Новини

Делегация на Европейската комисия, която е на посещение в града, даде пресконференция в Община Стара Загора.

Българският еврокомисар Мария Габриел е домакин на Европейската среща на върхаза образование, провеждаща се в Брюксел. В срещата участват председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и заместник-председателят Маргаритис Схинас.

Европейският парламент, Съветът и Европейската комисия утре ще организират проява за предоставяне на обратна връзка като последващо действие във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа.

Европейската комисия предлага нови правила за целия ЕС относно опаковките, за да се пребори с този постоянно растящ източник на отпадъци и с объркването на потребителите. Средно, всеки европеец генерира годишно почти 180 kg отпадъци от опаковки и без предприемане на действия, до 2030 г. отпадъците от опаковки в ЕС ще се увеличат допълнително с 19 %, а отпадъците от пластмасови опаковки даже с 46 %.

Европейската комисия представи оценката си за Унгария в рамките на процедурата за обвързване с условия. Комисията счита, че независимо от предприетите стъпки, все още съществува риск за бюджета на ЕС, като се има предвид, че коригиращите мерки относно върховенството на закона все още не са изпълнени.

Европейската комисия представи на държавите членки различни варианти, за да се гарантира търсенето на отговорност от Русия за жестокостите и престъпленията, извършени по време на войната в Украйна.

Европейската комисия публикува първия си доклад за състоянието на подготвеността в областта на здравеопазването. В доклада се подчертава постигнатият напредък в областта на подготвеността и реакцията от началото на пандемията от COVID-19, като се поставя акцент по-специално върху медицинските мерки за противодействие.

На 2 декември институциите на ЕС ще представят на гражданските панели своите последващи действия във връзка с Конференцията и нейните предложения.

„Европейските инвестиции в българската транспортна инфраструктура са от изключителна важност за повишаване на сигурността, бързината и удобството на пътниците – както в пътния, така и в железопътния сектор.

Българският еврокомисар Мария Габриел обяви създаването на европейска лаборатория за качество на инвестициите в образованието. Комисар Габриел представи новата инициатива в Брюксел по време на Съвета на министрите на ЕС по образование. Целта на лабораторията е да подпомага държавите членки при предприемането на конкретни действия в образованието и обучението и при оценката на тяхната ефективност.

Българският еврокомисар Мария Габриел откри в София конференцията “Жени в сферата на рисковия капитал”, организирана от основателя на Experior Venture Fund Кинга Станиславска. Събитието събра жени иноватори и предприемачи от България и цяла Европа. 

В периода 28 ноември– 2 декември в България пристига на екип на генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия по покана на българските власти.

Председателят на ЕП Р. Мецола и Дарио Нардела, кмет на Флоренция и председател на мрежата „Евроградове“, откриха кампанията „Генератори на надежда“ за доставка на генератори на Украйна.

• Членовете на ЕП определят корупцията във ФИФА като "широко разпространена, системна и дълбоко вкоренена"

• Парламентът призовава Катар и ФИФА да обезщетят всички жертви на подготовката на Световното първенство

• ФИФА сериозно е увредила имиджа и почтеността на световния футбол

С началото на Световното първенство по футбол през 2022 г. в Катар Парламентът изразява съжаление за смъртта на хиляди работници мигранти преди турнира.

• Русия издава документи за пътуване в незаконно окупирани региони в Украйна и Грузия

• Необходим е координиран и последователен подход на ЕС за справяне с тези документи

• Лицата, които бягат от войната в Украйна, имат право да кандидатстват за убежище

Европейският парламент одобри решение да не се приемат паспорти и други документи за пътуване, издадени от Русия в незаконно окупираните региони на Украйна и Грузия.

Европейската комисия прие програмите по линия на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА) за България и Германия. Общият размер на отпуснатите за България средства, които обхващат този шестгодишен период, е 121 млн. евро, от които приносът на ЕС възлиза на 85 млн. евро.

• Предложените от Унгария "коригиращи мерки" не са достатъчни

• Унгария злоупотребява с гласуването с единодушие в Съвета, за да оказва натиск върху ЕС

• Комисията трябва да намери начини да гарантира, че помощта от ЕС ще стигне до крайните бенефициери

Комисията и Съветът трябва да устоят на натиска на Унгария и да пристъпят към приемането на мерки за замразяване на средствата от кохезионните фондове на ЕС.

• Дългосрочен заем при преференциални условия и при условие, че бъдат извършени реформи

• За покриване на основни обществени услуги, макроикономическа стабилност и възстановяване на инфраструктурата

• Предвидима и постоянна подкрепа за 2023 г. вместо ad hoc помощ

В четвъртък евродепутатите одобриха заем в размер на 18 млрд. евро за Украйна в периода на войната на Русия срещу страната.

В Мюнхен българският еврокомисар Мария Габриел и проф. д-р Johann-Dietrich Wörner дадоха начало на новия Европейски консултативен съвет за иновациите. Съветът за иновации ще обедини индустрията и нейния принос с иновационната програма на Мария Габриел.

Европейската комисия даде ход на поканата за представяне на предложения по програма „Еразъм+“ за 2023 г. С годишен бюджет от 4,2 милиарда евро, „Еразъм+“ увеличава подкрепата си за приобщаването, активното гражданство и демократичното участие, както и за екологичната и цифровата трансформация в ЕС и в международен план.

• Русия извършва военни престъпления и използва "терористични средства"

• Членовете на ЕП призовават за допълнителна международна изолация на Русия

• Закриване и забрана на свързаните с руската държава институции в ЕС, които разпространяват пропаганда

• Деветият пакет от санкции на ЕС срещу Москва трябва да бъде завършен

След жестокостите, извършени от режима на Владимир Путин срещу украинското цивилно население, членовете на ЕП признаха Русия за държава спонсор на тероризма.

• Няма алтернативи, които да заменят разширяването

• Реформа на процеса на вземане на решения за присъединяване и приемане на нови членове с квалифицирано мнозинство вместо с единодушие

• Преговорите за присъединяване следва да приключат до 2030 г.

Членовете на ЕП призовават ЕС да преодолее статуквото и да даде нов импулс на процеса на разширяване както сред държавите членки, така и в страните кандидатки.

Европейската комисия постави началото на цикъла на европейския семестър за 2023 г. за координация на икономическите политики. Пакетът се основава на икономическата прогноза от есента на 2022 г., която показа, че след силна първа половина на годината икономиката на ЕС е навлязла в много по-трудна фаза.

Европейската комисия прие последния си доклад относно стъпките, предприети от Румъния за изпълнение на ангажиментите ѝ по отношение на съдебната реформа и борбата с корупцията в рамките на механизма за сътрудничество и проверка (МСП). В доклада се прави преглед на постигнатия напредък по оставащите препоръки и изпълнението на показателите по МСП след доклада по МСП от юни 2021 г. 

На тържествена церемония в Страсбург членовете на ЕП отбелязаха създаването на Общата асамблея на Европейската общност за въглища и стомана през 1952 г., предшественик на ЕП

• Определят се 11 важни сектора, включително цифрова инфраструктура, водоснабдяване, продоволствие и здравеопазване

• Въвеждат се хармонизирани правила и определения за по-добра защита на ЕС

• Държавите членки трябва да изготвят национални стратегии за устойчивост и да подобрят трансграничната комуникация

Европейският парламент прие нов закон за по-ефективна защита на основната инфраструктура на ЕС.

• 40% от длъжностите за директори без изпълнителни функции трябва да се заемат от по-слабо представения пол

• Ще се прилагат възпиращи санкции за дружества, които не спазват правилата

• Новите правила няма да се отнасят за малките и средните предприятия с по-малко от 250 служители

Европейската комисия одобри своя доклад за напредъка към постигането на европейското пространство за образование. В доклада се прави преглед на текущите инициативи на ЕС и тенденциите във връзка с напредъка към постигането на целите на равнище ЕС в областта на образованието и обучението, като също така се набелязват задачите с оглед на междинната цел за 2025 г.

Българският еврокомисар Мария Габриел и министър-председателят на Финландия Санна Марин откриха тазгодишното издание на най-мащабното събитие за иновации в света “Slush” в Хелзинки.

Специално проучване на Евробарометър, публикувано днес, съдържа преглед на отношението на европейците към антибиотиците.

Изминаха пет години, откакто Европейският парламент, Съветът и Комисията обявиха Европейския стълб на социалните права на Социалната среща на върха в Гьотеборг през 2017 г. Днес, по време на първия Европейски форум за заетостта и социалните права, ЕС прави преглед на постигнатия напредък и гледа към бъдещето.

Българският еврокомисар Мария Габриел организира първия по рода си семинар „Културата: двигател за здравето и благосъстоянието в ЕС“ съвместно с Европейския парламент. В семинара в Брюксел, който тя съпредседателства с председателя на Комисията по образование и култура в ЕП SabineVerheyen, се включиха представители на Световната здравна организация, евродепутати и културни дейци от цяла Европа.

Със Законодателния акт за цифровите услуги днес влиза в сила важен нов набор от правила на ЕС за по-безопасна и по-отговорна онлайн среда.

Европейската комисия призовава Съвета да вземе без по-нататъшно забавяне необходимите решения, за да се даде възможност на България, Румъния и Хърватия да участват пълноценно в Шенгенското пространство. В приетото днес съобщение Комисията прави преглед на стабилните резултати, постигнати от трите държави членки при прилагането на шенгенските правила.

Българският еврокомисар Мария Габриел и министърът на промишлеността и технологиите на Турция MustafaVarank проведоха в Брюксел първа по рода си среща на високо равнище ЕС – Турция в областта на научните изследвания и иновациите. Зелената сделка, индустриите на бъдещето и участието на Турция в европейските програми за наука и иновации бяха трите основни теми на дискусията.

Европейската комисия започва от днес целева консултация за събиране на мнения относно развитието на върховенството на закона във всички държави членки на ЕС в рамките на подготовката на Доклада за върховенството на закона за 2023 г.

Консултацията е насочена към професионалните сдружения в съдебната система, гражданското общество, неправителствени и международни организации, агенции на ЕС и др. Получената информация ще подпомогне оценката на Комисията на ситуацията в областта на върховенството на закона в държавите членки. Като част от консултацията Комисията също така ще събере информация за това, как и до каква степен държавите членки са изпълнили първите препоръки, отправени в доклада за 2022 г.

Контекст

Докладът относно върховенството на закона е в основата на годишен цикъл на мониторинг, чиято цел е да се предотвратят проблеми, преди те да се появят или влошат, и да се насърчи културата на върховенство на закона.

Консултацията е достъпна онлайн до 20 януари 2023 г.

На 14 и 15 ноември в София ще има мисия на Работната група за възстановяване и устойчивост на Европейската комисия. Начело на делегацията ще бъде г-жа Селин Гауер, генерален директор и ръководител на Работната група. Събитието ще се излъчва на живо на Фейсбук страницата на Европейската комисия в България.

Ще бъдат проведени срещи с президента Румен Радев, със служебния заместник министър-председател по управление на европейските средства Атанас Пеканов, с министри от правителството, както и с народни представители от различни парламентарни комисии.

• Механизмът за възстановяване и устойчивост като ефективен инструмент за осигуряване на сигурна и екологична енергия

• Подкрепа за уязвими домакинства, МСП и микропредприятия

• Новите правила ще обхващат мерки, започващи от 1 февруари 2022 г. нататък

Членовете на ЕП постигнаха съгласие за включването на мерките на REPowerEU в националните планове за възстановяване, за да се подкрепи независимостта от руските изкопаеми горива и да се ускори екологичният преход.

• Хърватия отговаря на необходимите условия, за да стане член на Шенгенското пространство

• Сега Съветът трябва да вземе решение за премахване на граничния контрол

• Спазването на основните права по външните граници следва да се оценява непрекъснато

Комисията прие предложение за регламент, който цели да се повиши прозрачността в отрасъла на краткосрочното настаняване под наем и да се помогне на публичните органи да осигурят балансираното му развитие като част от сектора на устойчивия туризъм.

Европейската комисия даде положителна предварителна оценка на искането на България за отпускане на безвъзмездни средства в размер на 1,37 милиарда евро по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ), който е ключовият инструмент в основата на NextGenerationEU.

На 31 август 2022 г. България представи на Комисията искане за плащане въз основа на постигането на 22 ключови етапа и цели, избрани в Решението за изпълнение на Съвета за първата вноска. Те обхващат реформи и инвестиции в областта на образованието, интелигентната промишленост, неутралността по отношение на климата, цифровата свързаност, устойчивия транспорт и пътната безопасност, правосъдието, борбата с прането на пари, социалното приобщаване, здравеопазването и системата за одит и контрол, свързана с Механизма за възстановяване и устойчивост.

С бюджет удвоен до 3 милиарда евро тази публикувана през 2022 г. покана за представяне на предложения за широкомащабни проекти ще ускори внедряването на промишлени решения за декарбонизация на Европа.

Европейската комисия предлага по-строги правила относно замърсителите на атмосферния въздух, повърхностните и подземните води и пречистването на градските отпадъчни води. Чистият въздух и вода са от съществено значение за здравето на хората и екосистемите. Само замърсяването на въздуха означава, че близо 300 000 европейци умират преждевременно всяка година, а предложените нови правила ще доведат до намаляване на броя на случаите на преждевременна смърт, дължащи се на фини прахови частици (ПЧ2.5), с над 75 % за десет години. Всички нови правила осигуряват ясна възвръщаемост на инвестициите благодарение на ползите в здравеопазването, икономиите на енергия, производството на храни, промишлеността и биологичното разнообразие. Като извлича поуки от действащото законодателство, Комисията предлага едновременно да се намалят допустимите нива на замърсители и да се подобри прилагането, за да се гарантира, че целите за намаляване на замърсяването се постигат по-често на практика.

EITA2Българският еврокомисар Мария Габриел връчи в Брюксел за втора поредна година създадената по нейна инициатива Европейска награда за иновативно преподаване. Тя цели признаване на труда на учителите и привличане на повече млади хора към професията. Всяка година наградата има различен тематичен акцент. Темата на тазгодишното издание е „Да учим заедно, да насърчаваме творчеството и устойчивостта" и е тясно свързана с инициативата „Нов европейски Баухаус".

„Насърчаването на творчеството, приобщаването и устойчивостта в училище са в основата на Европейската награда за иновативно обучение 2022 г. Това са и теми, тясно свързани с инициативата „Нов европейски Баухаус". Наградата е не само признание за труда на учителите – днешните будители. Целта е да привлича млади хора в професията и да дава възможност за изграждане на модерни училища, в които учениците да разгръщат творческия и иновативния си потенциал", споделя Мария Габриел.

С Европейската награда за иновативно обучение се отличават иновативни учители и училища от 29 държави, участващи в програма „Еразъм+" в четири категории: образование и грижи в ранна детска възраст, начално образование, средно образование и училища за професионалното образование и обучение. Подборът на носителите на наградите е осъществен от националните агенции по „Еразъм+". Българските лауреати тази година са Обединено детско заведение „Радост" – Бургас, ОУ „Хр. Смирненски" от Хасково, ПГ „Проф. д-р Асен Златаров" от Видин и ПГ по химични технологии и биотехнологии "Мария Кюри" от Разград.

Българският еврокомисар Мария Габриел откри във Вроцлав – Полша мащабния „Форум за технологии в Централна Европа“ заедно с евродепутата проф. Йежи Бузек - председател на Европейския парламент в периода 2009-2012г. и бивш министър-председател на Полша, и председателя на Комисията по промишленост, научни изследвания и енергетика в Европейския парламент Кристиан Бушой. Събитието събра министри на науката, представители на европейските институции, академичните и научните среди, бизнеса. 

Според специално проучване „Евробарометър“, публикувано днес, европейците са обезпокоени от последиците от замърсяването на въздуха за здравето и околната среда.

• ЕС трябва да покаже лидерство, като повиши целите си за намаляване на емисиите до 2030 г.

• Нахлуването на Русия в Украйна подчертава колко неотложна е реформата на глобалната енергийна система

• Спазване на годишния ангажимент за финансиране на борбата с изменението на климата в размер на 100 млрд. щатски долара и начало на плащанията през 2022 г.

• ЕС е с най-голям принос във финансирането на борбата с изменението на климата за развиващите се страни

Парламентът призовава всички държави да поставят по-високи цели в областта на климата до 2030 г. преди COP27, за да ограничат глобалното затопляне в съответствие с Парижкото споразумение.

• Общият бюджет, определен от ЕП за следващата година е 187.3 милиарда евро, преди старта на преговорите с държавите членки

• Възстановено е необходимото финансиране за ключови програми, съкратени от правителствата на държавите от ЕС

• Над 850 милиона евро са добавени за по-добро справяне с последиците от войната в Украйна

• Значително увеличение за програми по „Еразъм+“, действия в областта на климата и трансевропейските мрежи

Членовете на ЕП настояват за бюджет на ЕС за 2023 г., който да компенсира по-ефективно последиците от войната в Украйна и процеса на възстановяване от пандемията.

Двама журналисти, Клемон Ди Рома и Карол Валад, получиха наградата „Дафне Каруана Галиция“ за 2022 г. за документалния филм „Централноафриканската република: „меката сила“ на Русия“.

Филмът е копродукция на Découpages и Arte G.E.I.E. За първи път той е излъчен по Arte Reportage на френски, немски и английски език, а после и по France 24. Материалът е публикуван и във френския вестник Le Monde.

Членовете на ЕП присъдиха на храбрия украински народ, представляван от президента на страната, избрани лидери и гражданското общество, наградата "Сахаров" за свобода на мисълта за 2022 г.

• Необходимо е по-бързо разполагане на зарядни станции по основните пътища на ЕС

• Осигуряване на лесно за използване и достъпно зареждане с електроенергия/презареждане с гориво

• Необходими са мерки за ограничаване на въглеродните емисии в морския сектор

За да стане ЕС неутрален по отношение на климата, ЕП настоява за станции за зареждане с електроенергия на всеки 60 км, станции с водород на всеки 100 км и за по-малко емисии от кораби.

В дебат със Съвета и Комисията относно срещата на върха на Европейския Съвет през октомври евродепутатите призоваха лидерите да не губят повече време и да предприемат спешни действия за справяне с енергийната криза.

Българският еврокомисар Мария Габриел представи на пресконференция днес доклад и препоръки за качествени инвестиции в образованието и обучението. Те са резултат от работата на експертната група, създадена от комисар Габриел и включваща 15 експерти от 15 държави на Европейския съюз.

Европейската комисия прие преразгледано съобщение относно правилата за държавна помощ за научни изследвания, развойна дейност и иновации („Рамка за НИРДИ от 2022 г.“), в което се определят правилата, съгласно които държавите членки могат да предоставят държавна помощ на предприятията за дейности, свързани с НИРДИ, като същевременно гарантират еднакви условия на конкуренция. Рамката за НИРДИ от 2022 г., която допринася за стратегическите цели на ЕС, свързани с екологичния и цифровия преход, влезе в сила днес.

• България и Румъния отдавна изпълняват необходимите критерии

• Разширяването на Шенген изисква единодушие в Съвета на ЕС

• Изключването е дискриминационно и има отрицателно въздействие върху вътрешния пазар на ЕС

Европейската комисия предлага нов регламент за извънредни ситуации с цел справяне с високите цени на газа в ЕС и гарантиране на сигурността на снабдяването през тази зима. Това ще бъде постигнато чрез съвместно закупуване на газ, механизми за ограничаване на цените на газовата борса TTF, нови мерки за прозрачно използване на инфраструктурата и солидарност между държавите членки, както и непрекъснати усилия за намаляване на потреблението. Регламентът съдържа следните елементи:

Според окончателните данни за смъртните случаи по пътищата на ЕС за 2021 г., публикувани днес от Европейската комисия, загиналите са около 19 900 души. Това е увеличение с 6 % в сравнение с 2020 г. Увеличението следва безпрецедентния годишен спад от 17 % между 2019 г. и 2020 г., силно повлиян от по-ниските равнища на трафика, дължащи се на ограничителните мерки, наложени от пандемията.

• Фиктивни референдуми, проведени под дулата на автомати, са "незаконни и нелегитимни"

• Руските заплахи за използване на ядрени оръжия няма да възпрат ЕС от по-нататъшна помощ за Украйна

• Призив за създаване на ad hoc международен трибунал за агресията срещу Украйна

• Инцидентът със "Северен поток" показва, че европейската критична инфраструктура се нуждае от по-голяма защита

Членовете на ЕП призовават всички държави и международни организации да осъдят категорично фиктивните референдуми в Украйна и опита на Русия да придобие територия със сила.

• Призив за безпристрастно разследване на убийството

• Солидарност с иранските жени и подкрепа за мирните протести срещу системното потисничество

• Иранските власти трябва да освободят протестиращите и да оттеглят всички обвинения срещу тях

Парламентът осъжда смъртта на Махса Амини в Иран и призовава ЕС да наложи санкции на убийците й и на лицата, участвали в потушаването на последвалите улични протести.

• Призив за подходящ таван на цените за вноса на газ по тръбопроводите и мерки за справяне със спекулациите

• Необходими са по-нататъшни стъпки за въвеждане на данък върху извънредни печалби

• Мерките трябва да останат в съответствие с целта на ЕС за неутралност по отношение на климата до 2050 г.

• Членовете на ЕП отново призовават за незабавно и пълно ембарго върху руския внос на петрол, въглища, ядрено гориво и газ

ЕП се застъпва за повече спешни мерки за намаляване на натиска върху европейските домакинства и предприятия, причинен от бързото покачване на цените на енергията.

• По-ефективно насочване на средствата на ЕС за посрещане на нуждите на ромите

• Фокус върху децата, младежите и участието на ромите за подобряване на социалното приобщаване

• Подпомагане на ромите за напускане на неподходящите селища

В сряда Парламентът прие набор от препоръки, насочени към подобряване на несигурното положение на ромските селища в ЕС.

Ромите с цялото многообразие, което включва този термин, са най-голямото етническо малцинство в Европа и са изправени пред бедност и социално изключване в няколко държави членки, посочват членовете на ЕП.

• Едно зарядно устройство за всички мобилни телефони и таблети — от полза за околната среда и за потребителите

• USB-C ще стане новият стандарт за преносими устройства, който предлага висококачествено зареждане и трансфер на данни

• Купувачите ще могат да избират дали да закупят ново устройство със или без зарядно

След одобрението на Парламента, потребителите в ЕС ще могат в най-скоро време да се възползват от възможността да зареждат електронните си устройства с едно зарядно.

Готов е първият законодателен пакет за Здравния съюз, основан на уроците от пандемията от COVID-19

• ЕС ще бъде по-добре подготвен и ще може по-добре да координира действията си при здравни кризи

• Въвеждат се по-ясни правила за съвместно възлагане на обществени поръчки за лекарства и медицински изделия

Парламентът одобри нови мерки за укрепване на капацитета на ЕС за предотвратяване и контрол на огнища от заразни болести и за справяне с трансгранични заплахи за здравето.

• Дискриминацията и насилието, основано на пола, продължават да съществуват

•Медиите и съдебната система са подложени на неоправдана намеса

•Правата на гражданите и справедливото разпределение на средствата на ЕС са застрашени

•Членовете на ЕП категорично осъждат отблъскването и насилието по границите на ЕС

В последната оценка на Парламента за положението с основните права в ЕС се посочват многобройни опасения и се изисква от държавите членки да действат в защита на европейските ценности.

•Положението се влошава и Унгария вече се определя като хибриден режим на „изборна автокрация“

•Бездействието на ЕС изостря отстъплението; средствата за възстановяване следва да бъдат задържани, докато страната не изпълни препоръките и съдебните решения на ЕС

•Липсата на напредък в процеса по член 7 от Договора за ЕС би представлявала нарушение на принципите на правовата държава от страна на Съвета

В годишния дебат за състоянието на ЕС евродепутатите отправиха питания към председателя Фон дер Лайен относно работата на Комисията през изминалата година и предстоящите ѝ планове.

•Делът на енергията от възобновяеми източници трябва да се увеличи до 45% до 2030 г.

•Целите за икономии на енергия се увеличават до 40% от крайното потребление на енергия и 42,5% от потреблението на първична енергия

•Преразглеждането на два закона ще спомогне за борбата с изменението на климата и за повишаване на енергийната сигурност

Европейският парламент иска до 2030 г. възобновяемата енергия да се използва много повече, а потреблението на енергия да бъде значително намалено.

• Минималната работна заплата трябва да гарантира достоен стандарт на живот

•Правила на ЕС за спазване на националните практики за определяне на работните заплати

• Колективното договаряне ще бъде засилено в държави, в които обхваща по-малко от 80% от работниците

• Право на правна защита на работниците, техните представители и членовете на синдикалните организации в случай на нарушаване на правилата

Минималните работни заплати във всички страни от ЕС трябва да осигуряват достойни стандарти на живот и труд, а държавите членки следва да насърчават колективното договаряне за заплащането.

Във вторник Чешкото председателство на Съвета на ЕС и Европейската комисия обсъдиха с Парламента мерки срещу драстичното повишаване на цените на енергията.

• Изменение на климата: нови правила за предприятията за ограничаване на обезлесяването в световен мащаб - От 1990 г. до 2020 г. обезлесената площ е по-голяма от тази на ЕС, като потреблението в ЕС представлява около 10% от тези загуби

• Парламентът иска новите правила да обхванат също така свинското, овчето и козето месо, птичето месо, царевицата, каучука, дървените въглища и печатните хартиени продукти

• Правата на човека и правата на коренното население да бъдат добавени като изисквания

С цел борба с глобалното изменение на климата и загубата на биологично разнообразие, ЕП изисква от дружествата да гарантират, че продуктите, продавани в ЕС, не произхождат от обезлесени или деградирали земи.

В Лисабон председателят на Парламента Роберта Мецола произнесе реч относно значимостта на утвърждаването на Европа като фактор за справяне със съвременните глобални предизвикателства. "Светът се нуждае от Европа в най-добра форма. Нуждаем се от тази надежда."

Европейската комисия представи на Съвета предложение за решение за отпускане на допълнителна финансова подкрепа в размер на 460 милиона евро за България по линия на инструмента SURE, с което общата подкрепа за страната достигна 971 милиона евро.

Европейската комисия одобри българска схема в размер на 218 милиона евро (426 милиона лева) за подпомагане на определени земеделски производители в контекста на нахлуването на Русия в Украйна.

"НеСеЗаблуждавайте - Дезинформацията не е друга гледна точка!"Това е посланието на кампанията на Европейската комисия в България, включваща видеа на различни теми, в които се показва как работи дезинформацията.

Европейската комисия и Moderna постигнаха споразумение да откликнат по-добре на нуждите на държавите членки от ваксини срещу COVID-19 в края на лятото и през зимата. 

• 72% от анкетираните заявяват, че неотдавна са прочели, видели или чули нещо за Европейския съюз, а 57% — за Европейския парламент

• Телевизията доминира като основен източник на новини (75%). Това важи особено за по-възрастните хора

• Като цяло обществените телевизии и радиостанции се смятат за най-надеждния източник на новини в ЕС (49%), следвани от печата (39%) и частните телевизионни канали и радиостанции (27%)

Евродепутатите посочват новите рискове от измами, предизвикани от пандемията от COVID-19, и призовават всички държави членки да си сътрудничат за предотвратяване на измамите, свързани с фондовете на ЕС за възстановяване.

• Не беше постигнато абсолютното мнозинство от членовете на ЕП, необходимо за отхвърляне на предложението на Комисията

• Ако и Съветът не възрази, делегираният акт за таксономията влиза в сила на 1 януари 2023 г.

Във вторник евродепутатите дадоха положително становище отностно кандидатурата на Хърватия да стане най-новият член на еврозоната от 1 януари 2023 г.

С 539 гласа "за", 45 гласа "против" и 48 "въздържал се" Парламентът прие доклада на Зигфрид Мурешан (ЕНП, Румъния), в който се посочва, че Хърватия изпълнява всички критерии за приемане на еврото от 1 януари 2023 г.

Днес, от 10.00 ч., в Дома на Европа и онлайн, Бюрото за връзка на Европейския парламент в България организира дискусия на тема „Европейски мерки в защита на българския потребител".

Целта на събитието е да представи наскоро приетите от Европейския парламент мерки в защита на европейските потребители, като обърне специално внимание на правилата за единно зарядно устройство, безопасността на продуктите, включително защитата при пазаруване онлайн, Законодателния акт за цифровите услуги и др. Ще бъдат обсъдени също така и механизмите за защита на потребителските права в България, като бъдат посочени и някои добри европейски практики в тази област.

•Грузия също трябва да стане кандидат, след като завърши необходимите реформи

•Никаква "ускорена процедура" за членство в ЕС; присъединяване само въз основа на заслугите и след изпълнение на критериите

•Разширяването на ЕС е в интерес на самия Европейски съюз

Лидерите на ЕС трябва да изпълнят историческата си отговорност и да дадат ясен политически сигнал на Украйна, Молдова и Грузия, потвърждавайки европейската им перспектива.

• Попълване на запасите, за да бъдат защитени гражданите и предприятията, в случай че доставките на газ намалеят

• Равнище от минимум 80% на запасите от газ към 1 ноември 2022 г.

• Мерки за защита на резервите срещу външна намеса

• Обявяване на газовите хранилища за критична инфраструктура

Целта на закона е стратегическите запаси от газ на ЕС да се попълнят преди зимата, за да се гарантира сигурността на енергийните доставки на фона на руската война срещу Украйна.

• Реформа на схемата за търговия с емисии: по-бързо отпадане на безплатните квоти за промишлеността и по-нататъшно включване на гражданите в СТЕ II

• По-широко и по-бързо прилагане на новия инструмент за изместване на въглеродни емисии

• Социален фонд за климата, който да се бори с енергийната бедност и бедността по отношение на мобилността

Евродепутатите приеха позиция относно три¬ ключови законодателни проекта на ЕС за намаляване на парниковите емисии с поне 55% до 2030 г. и за защита на работните места и гражданите.

• 65% от европейците считат членството в ЕС за нещо добро, което е най-високият резултат от 2007 г. насам

• Икономическите санкции на ЕС срещу Русия се подкрепят от 80% от респондентите

• С оглед на войната в Украйна 61% от европейците не са уверени, че животът им ще остане непроменен

• Само 10% от анкетираните имат положителни нагласи към Русия

Войната на Русия срещу Украйна е засилила обществената подкрепа за ЕС, установи пролетното проучване на Евробарометър на Европейския парламент.

• ЕП призовава държавните и правителствени ръководители да създадат Конвент за преразглеждане на Договорите

• Първи пакет от предложения за нова институционална структура на ЕС

• Премахване на правото на вето, повече правомощия на ЕС в областта на здравеопазването, енергетиката, отбраната и социалните и икономическите политики

• Пълно и пряко право на законодателна инициатива за Парламента и по-добра защита на основополагащите ценности

В четвъртък Парламентът прие резолюция, с която призовава Европейския съвет да се съгласи да започне процес на преразглеждане на Договорите за ЕС.

•Тясното сътрудничество между ЕС и Турция в областта на външната политика и политиката на сигурност е от жизненоважно значение

•Няма подобрение по отношение на основните свободи, демокрацията и принципите на правовата държава

•Турция следва да разглежда добросъвестно заявленията на Швеция и Финландия за НАТО

Без ясен и значителен напредък по свързаните с ЕС реформи, ЕП не може да предвиди възобновяване на преговорите за присъединяване с Турция, предупредиха евродепутатите във вторник.

Португалски проект за трансгранично сътрудничество чрез музика спечели първата награда на младежкия конкурс „Карл Велики“ за 2022 г.

•Извършителите на военни престъпления трябва да бъдат изправени пред съда

•Подкрепа за украинските власти и Международния наказателен съд при събирането на доказателства

•Бързите действия са от решаващо значение

Екипът на Информационен център Европа Директно – Стара Загора създаде и продължава традицията за ежегодното отбелязване на 9 май – Деня на Европа с местните власти от региона и с участието на ученици от начален и основен курс на образование, учители, родители и граждани. През последните девет години инициативата е провеждана успешно във всички 11 общини в региона.

За отбелязването на 9 май през 2022г. екипът на ИЦ Европа Директно – Стара Загора отново е включил в Календара си мероприятия с децата от всяка община, които да ги въвлекат в историята и живота на Европейския съюз. Учениците се включиха в отборно състезание по нареждане на гигантски забавен пъзел на Европа и в индивидуална викторина. И тази година не са забравени и безплатни печатни издания за тях и за техните родители.

В рамките на по-малко от две седмици, екипът ни успя да мине през всички общински центрове в областта. Може да усетите част от емоциите в следващите снимки.

•Затягане на санкциите срещу транспортния сектор на Русия

•Повече средства за военна мобилност в рамките на ЕС

•Помощ за туризма в подкрепа на Украйна

Членовете на ЕП приветстват европейските транспортни и туристически оператори за помощта им за бежанците от Украйна, изискват от Русия да върне откраднатите самолети

•Евродепутатите приветстват амбициозния и конструктивен резултат от пленарната сесия на Конференцията•Парламентът ще подготви конкретни предложения за започване на преразглеждането на основополагащите договори за ЕС•По-голяма интеграция в области като енергетика, отбрана, институции на ЕС, приобщаващ и устойчив растеж

•Необходимо е право на законодателна инициатива за Парламента и прекратяване на единодушието в Съвета

•Членовете на ЕП са готови да дадат своя принос, за да гарантират, че очакванията на гражданите ще бъдат изпълнени

•По-малко излишни кабели и зарядни устройства: в полза на околната среда и потребителите

•USB Type-C порт за зареждане като нов стандарт за преносими устройства

•Членовете на ЕП искат хармонизиране на безжичното зареждане

 •Избиране на 28 допълнителни членове на ЕП чрез общи за целия ЕС листи, за да се осигури балансирано географско представителство

•Възможност за гласуване по пощата във всички държави членки, определяне на общ минимален изборен праг и възможност 18-годишните да се кандидатират в избори

•Листи с редуващи се по полов признак кандидати или квоти за гарантиране на равенството между половете

•Избори във всички страни от ЕС на 9 май

Парламентът стартира реформата на Акта за избиране на членове на ЕП с цел преминаване от 27 отделни избори с различни правила към единни европейски избори

•Призив за специален трибунал на ООН за военните престъпления в Украйна

•Увеличаване на доставките на оръжия, за да се даде възможност Украйна да се защитава сама

•Употребата на оръжия за масово унищожение от страна на Русия би довела до възможно най-тежките последици

ЕП изразява възмущението си от извършени от руските въоръжени сили зверства, за които се съобщава, , и настоява извършителите на военни престъпления да бъдат подведени под отговорност.

•По-бърз достъп на правителствата от ЕС до средствата по програмата "REACT-EU"

•Страните от ЕС ще получат предварително 15 % от помощта

•Държавите с най-голям брой бежанци, пристигнали от Украйна, ще получат незабавно 45 % от средствата от фонда за възстановяване

Страните от ЕС, които са приютили хора, бягащи от руското нашествие в Украйна, ще получат незабавно 3,4 млрд. евро, решиха евродепутатите в четвъртък.След като по време на последната пленарна сесия

Медиен пакет с аудио-визуални материали и прессъобщения относно посещението на Р. Мецола в Киев и Полша.

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола посети Киев в петък, за да изрази подкрепата на Европейския съюз към украинския народ, да осъди необоснованото руско нападение и да изрази надеждата си за бързото разрешаване на конфликта.

Конференцията за бъдещето на Европа навлиза във финален етап: на пленарното заседание на 25-26 март бяха разгледани конкретни предложения за промени в ЕС.

В четвъртък членовете на ЕП изслушаха Европейската комисия и Съвета относно плановете за съвместни европейски действия за по-достъпна, сигурна и устойчива енергия

•Влиянието на олигарсите в ЕС достига безпрецедентни размери

•Необходимо е спешно хармонизиране на докладването и по-строги правила срещу конфликти на интереси

•Въвеждане на тавани на плащанията от бюджета на ЕС на отделни физически лица

Капацитетът на ЕС да спре олигарсите да получават средства от ЕС е ограничен поради силно фрагментираните системи за докладване и липсата на сътрудничество между държавите от ЕС.

•Повече от 10 млрд. евро за нуждите на бежанците

•ЕС ще плати всички средства по сметките за сближаване за 2021 и 2022 г.

•Ще бъдат предоставени до 420 млн. евро от неизползваните средства по линия на вътрешните работи за периода 2014-2020 г.

В четвъртък ЕП даде зелена светлина за пренасочване на средства от ЕС за регионално развитие и убежище към страните от ЕС, които приютяват хора, бягащи от руското нашествие в Украйна.

Месец след като Русия нападна Украйна, членовете на ЕП единодушно осъдиха бруталното нашествие и призоваха ЕС да наложи допълнителни санкции срещу Москва и да защити европейската икономика.

Пленарното заседание, към което се присъединиха украински граждани и депутати, посвети втора пълна сесия за преглед на препоръките на гражданските панели в рамките на Конференцията.

 • По-устойчиви и по-лесни за подмяна батерии, включително за смартфони
 • Стандарти за надлежна проверка по цялата верига за създаване на стойност
 • По-амбициозни цели за управление на отпадъците

•„Златните паспорти“ са „спорни от етична, правна и икономическа гледна точка и пораждат редица сериозни рискове за сигурността“

•Членовете на ЕП искат общи правила на ЕС относно „златните визи“ за борба с изпирането на пари и корупцията

•Въвеждане на налог върху „златните визи“, който да се събира на равнище ЕСЕП се тревожи, че гражданството на ЕС се продава, и предлага нови общи правила за справяне с многото проблеми, свързани със схемите за „гражданство/право на пребиваване срещу инвестиции“.

•Злонамерени и авторитарни държави, като Русия и Китай, манипулират информацията, за да накърнят демокрацията в ЕС

•Европейските граждани и правителства до голяма степен не са наясно със заплахите от чуждестранните сили

•Призив за санкции срещу чуждестранна намеса и кампании за дезинформация

•Властите следва да обмислят възможността за отнемане на лицензите на организации, разпространяващи чуждестранна държавна пропаганда

След нашествието на Русия в Украйна, членовете на ЕП призовават за повече усилия на ЕС в областта на отбраната и за по-нататъшни стъпки за намаляване на енергийната зависимост от Кремъл.

Заключителното заседание на гражданския панел по въпросите на икономиката, образованието, младежта, културата, спорта и цифровизацията се проведе в Дъблин през уикенда.

Днешният Съвет по енергетика се проведе при извънредни, трагични обстоятелства, тъй като войната в Европа бушува и народът на Украйна се бори за живота, страната и свободата си. Сега е моментът Европа да го подкрепи.

По време на дебат относно руското нашествие в Украйна членовете на ЕП изразиха непоколебима подкрепа за Украйна и за усилията за сближаване на страната с европейската общност.

• За първи път репротоксичните вещества са обхванати от задължителни максимални нива на експозиция

• Гранични стойности на експозиция за акрилонитрил и никелови съединения, преразглеждане в посока надолу на граничните стойности за бензен

• По-добро обучение на здравните работници за работа с опасни лекарствени продукти

В четвъртък ЕП даде окончателна зелена светлина за актуализиране на правилата на ЕС за ограничаване на експозицията на работниците на канцерогени, мутагени и репродуктивно токсични вещества.

• Заем в размер на 1.2 милиарда евро за покриване на недостига на външно финансиране, причинен от острата криза

• Първият транш ще бъде изплатен незабавно, ако са изпълнени определени условия

В сряда, евродепутатите дадоха зелена светлина за макрофинансов заем за Украйна в размер на 1.2 милиарда евро с цел покриване на нуждите от външно финансиране през 2022 г.

По време на дебат относно отношенията между ЕС и Русия, европейската сигурност и военната заплаха на Русия срещу Украйна, депутатите призоваха за единен отговор и изразиха подкрепа за Украйна.

• "Златните паспорти" са неприемливи от етична, правна и икономическа гледна точка и представляват сериозен риск за сигурността

• "Златните визи" трябва да бъдат регулирани и компенсирани с налог на равнище ЕС

• Трети страни, които имат безвизов достъп до ЕС също трябва да прекратят своите схеми за "златни паспорти".

Проектодокладът за законодателна инициатива съдържа редица мерки за решаване на проблемите, свързани със "схемите за гражданство и пребиваване срещу инвестиции".

• Гражданите на ЕС искат от ЕП да защитава демокрацията: една трета от респондентите (32%) считат, че това е най-важната европейска ценност, която трябва да бъде защитена, следвана от свободата на словото и мисълта (27%) и правата на човека (25%)

• Общественото здравеопазване (42%), бедността и социалното изключване (40%), както и изменението на климата (39%) са основни политически приоритети

• 58% от гражданите на ЕС искат по-значима роля за Парламента в бъдеще

Подкрепата на гражданите за ЕС, и по-специално за ЕП, се е увеличила значително по време на пандемията от Covid-19, показва ново проучване на Евробарометър, публикувано във вторник.

• Повече от половината млади хора гледат на изменението на климата като на основно глобално предизвикателство за бъдещето на ЕC

• Девет от 10 млади европейци са съгласни, че борбата с изменението на климата може да спомогне за подобряване на собственото им здраве и благосъстояние, като 87 % от всички анкетирани също споделят това мнение

• 43 % от анкетираните заявяват, че основната полза от участието на европейските младежи в Конференцията за бъдещето на Европа е съсредоточаването върху въпроси, които са от интерес за тях

• 81 % от анкетираните заявяват, че са щастливи да живеят в ЕС

• 68 % от европейците са съгласни, че ЕС е място на стабилност в един тревожен свят; а според 67 % от европейците проектът на ЕС предлага бъдеща перспектива за европейската младеж

Днес Европейският парламент и Комисията публикуват съвместно специално проучване на Евробарометър относно бъдещето на Европа.

Марго Фридлендер, оцеляла от Холокоста, ще направи изказване на специалното пленарно заседание по повод Международния ден в памет на жертвите на Холокоста в четвъртък, 27 януари.

•Членовете на ЕП дават зелена светлина за започване на преговори с държавите членки

•Мерки за борба с незаконните продукти, услуги и съдържание онлайн, включително ясно определени процедури за тяхното премахване

•Повече възможности за рекламиране без проследяване и забрана за използване на данни на непълнолетни лица за таргетирани реклами

•Получателите на услуги ще имат право да търсят обезщетение за вреди

•Задължителни оценки на риска и по-голяма прозрачност по отношение на алгоритмите с цел борба с вредното съдържание и дезинформацията

• По-добра готовност за кризи и управление на лекарствените продукти и медицинските изделия

• Нова платформа на ЕС за мониторинг и докладване на недостига на лекарства

• По-голяма прозрачност по отношение на недостига на лекарства, клиничните изпитвания и разрешенията за търговия

Европейската комисия одобри българска схема в размер на 3,07 милиона евро (6 милиона лева) в подкрепа на туроператори, засегнати от пандемията от коронавирус.

Във вторник евродепутатите избраха Роберта Мецола (ЕНП, Малта) за председател на Европейския парламент до 2024 г. с 458 гласа на първи тур.

Хора от целия ЕС гласуваха във Варшава на 9 януари препоръки за подобряване на здравеопазването, борбата с промените в климата и опазването на природата.

В рамките на Конференцията за бъдещето на Европа полската столица приветства около 200 участници за третата и последна среща на граждански панел, посветен на промените в климата, околната среда и здравеопазването.

 

Председателят на Европейския парламент Давид Сасоли почина на 11 януари. Парламентът ще почете паметта му на церемония в понеделник в Страсбург.

Европейската комисия обяви резултатите от последния кръг на DiscoverEU: 60 950 младежи ще получат безплатна карта за пътуване, за да опознаят Европа.

presidency-council-logo-whiteПриоритетите на френското председателство са отразени в неговото мото: „Подем, сила, принадлежност“:

 • подем, за да може Европа да премине успешно през екологичния и цифровия преход
 • сила, за да защитаваме и утвърждаваме нашите ценности и интереси
 • принадлежност, за да изградим и развиваме споделена европейска визия чрез културата, ценностите ни и общата ни история

В речта, която френският президент Еманюел Макрон произнесе на 9 декември 2021 г., за да представи приоритетите на френското председателство, той изтъкна, че дейностите му ще се съсредоточат в три основни области:

 • изпълнението на програма за европейски суверенитет, т.е. за способността на Европа да съществува в света по начина, по който съществува в момента, и да защитава своите ценности и интереси
 • изграждането на нов европейски модел за растеж
 • създаването на Европа с по-човешко измерение

•Прекратяване на нелоялните търговски практики от страна на големите онлайн платформи•Нови задължения и забрани, които се прилагат пряко за т.нар. пазачи на информационния вход на пазара

•Европейската комисия ще прилага правилата в сътрудничество с националните органи

•Ограничения за „ликвидиращите придобивания“

•Минимален размер на глоби от 4% до 20% от общия оборот

ЕП одобри започването на преговори с държавите членки относно правилата за това какво големите онлайн платформи могат да правят и какво не в ЕС.

•Необходимост от премахване на политическите и административните връзки с организираната престъпност

•Отговорните органи трябва да отворят архивите на бивша Югославия

•ЕС следва да либерализира визовия режим с Косово без по-нататъшно забавяне

Членовете на ЕП подчертават, че борбата с организираната престъпност и напредъкът към интеграция с ЕС са взаимно допълващи се процеси и призовават за ускоряване на процеса на интеграция.

•Парламентът осъжда значителното руско военно присъствие по границите с Украйна

•Санкциите срещу Русия следва да включват изключване от платежната система SWIFT

•Русия не решава бъдещето на Украйна

На фона на нарастващите руски военни заплахи срещу Украйна, членовете на ЕП заявяват, че всяка агресия от страна на Москва би билa на висока икономическа и политическа цена.

 • Енергийна инфраструктурна политика за постигане на целите за неутралност по отношение на климата
 • Финансовите средства следва да подкрепят инфраструктура за пренос на водород, улавянето и съхранението на въглероден диоксид
 • Разходите по проектите не трябва да увеличават сметките за енергия за потребителите

Стратегическите дела против публичното участие се увеличават през последните години, включително в България, затова европейските институции подготвят законодателство, което да защити журналистите и активистите, засегнати от т.нар. SLAPP дела. Това стана ясно по време на дискусията „Злоупотреби със съдебни дела срещу журналисти и активисти: Европейският отговор“, която се проведе на 8 декември.

На 10-12 декември европейският граждански панел по въпросите на европейската демокрация, ценности и права, принципите на правовата държава, сигурността ще заседава за трети и последен път

 •   Минималната работна заплата следва да гарантира достоен стандарт на живот
 • Колективното договаряне следва да бъде засилено в държавите, в които то обхваща по-малко от 80 % от работниците
 • Правомощията на националните органи и автономността на социалните партньори за определяне на заплатите трябва да се зачитат изцяло

В четвъртък евродепутатите одобриха мандат за започване на преговори по директива, която ще гарантира на всички работници в ЕС справедлива и адекватна минимална работна заплата.

Мартин Стефанов е дерматолог, според когото медицината в България не отстъпва нито на европейското, нито на световното ниво. Той се надява Европа да се запази единна, а стандартът на живот в Източна Европа да се изравни с този в Западна, за да може повече българи да остават в България.

 • Минималната работна заплата следва да гарантира достоен стандарт на живот
 • Колективното договаряне следва да бъде засилено в държавите, в които то обхваща по-малко от 80% от работниците
 • Правомощията на националните органи и автономността на социалните партньори за определяне на заплатите трябва да се зачитат изцяло

Нов проектозакон на ЕС ще гарантира минимално равнище на защита на заплатите във всички държави членки, с цел да бъде осигурен достоен стандарт на живот за работниците и техните семейства.

 • Членовете на ЕП отново осъждат нелегитимното решение на полския Конституционен съд, с което се налага почти пълна забрана на абортите
 • През последните 10 месеца само 300 полски жени са получили достъп до услуги за аборт в болници поради заплаха за живота и здравето
 • Полските жени следва да бъдат подкрепени при достъпа до услуги за аборт в други държави членки
 • Решението относно абортите е поредният пример за политическото превземане на съдебната власт и системния срив на върховенството на закона в Полша.

Година след решението на полския Конституционен съд евродепутатите призовават правителството да отмени забраната за аборт, която излага на риск живота на жените.

ЕС трябва да бъде единен в отговора си на нехуманното инструментализиране на мигрантите от страна на беларуския режим, заявиха евродепутатите в дебат в сряда.

Мирослава е на 19 години и е от Перник. Тя е от ромски произход и има фирма за почистване. Вярва, че можем да се справим с предизвикателствата с много труд, работа и единство.

Бюрото на Европейския парламент в България организира церемония по връчване на Гражданската награда за 2020 г. и 2021 г. на 22 октомври. Българските лауреати са проектите „Медея“ (2020 г.) на Сдружение „Легал арт център“, „Виждам чрез музика“ (2020 г.) на Фондация „Музика за България“ и „TheMayor.EU – Европейският портал за градове и граждани“ (2021 г.) на Сдружение „Евро Адванс“.

Европейската комисия получи официален план за възстановяване и устойчивост от България. В плана се определят реформите и проектите за публични инвестиции, които България планира да осъществи с подкрепата на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Една година след приемането на предложението за нов пакт за миграцията и убежището Комисията представя днес доклад относно миграцията и убежището.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще участва заедно с евродепутатите в ежегодния дебат за състоянието на Европейския съюз от 10.00 ч. българско време в сряда в Европейския парламент в Страсбург.

ЛГБТИК семействата и еднополовите двойки трябва да имат същата свобода на движение и правото на събиране на семейството като останалите

Комисията следва да предприеме действия срещу Румъния, Унгария и Полша за нарушаване на ценностите на ЕСЕС трябва да премахне всички пречки, с които се сблъскват ЛГБТИК лицата при упражняването на основните им права, казват членовете на ЕП

От днес до 30 септември Европейският парламент набира кандидатури от училища, които желаят да се включат в образователната му програма, насочена към ученици от средни, профилирани и професионални училища, през учебната 2021 – 2022 г.

41% от гражданите на ЕС поставят под въпрос способността на националните правителства да използват правилно средствата от фондовете за възстановяване.

Проектът „TheMayor.EU – Европейският портал за градове и граждани“ е българският лауреат на Наградата за европейски гражданин за 2021 г.

EC policies greenhouseemissions 55 2030На 14 юли Европейската комисия представи пакет от предложения във връзка с политиките на ЕС в областта на климата, енергетиката, земеползването, транспорта и данъчното облагане, за да бъдат постигнати амбициозните цели за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. 

unicef

В Община Стара Загора се реализация пилотен проект за тестване на Европейската Гаранция за детето“с подкрепата на УНИЦЕФ

Като партньор на Детския фонд на ООН – УНИЦЕФ, община Стара Загора подписа споразумение за изпълнението на финансирания от Европейската комисия пилотен проект за тестване на Европейската Гаранция за детето“.

България е една от седемте държави-членки на ЕС, които изпълняват пилотни проекти за тестване на Европейската гаранция за детето с подкрепата на УНИЦЕФ и с финансиране от Европейската комисия като част от Фаза III на подготвителното действие. 

Европейската комисия реши да предяви иск срещу България пред Съда на Европейския съюз за това, че все още не е свързала своя национален търговски регистър със Системата за взаимно свързване на търговските регистри (BRIS), като по този начин страната нарушава Директива (ЕС 2017/1132) относно някои аспекти на дружественото право.

Депутатите ще разискват новите предложения на Комисията за намаляването на емисиите и ще гласуват по законодателство за справянето със здравни кризи.

EP Transiotion Pollution 2 1920x1005 selected

Бюрото за връзка на Европейския парламент в България и Европа Директно Стара Загора имат удоволствието да Ви поканят на хибридна дискусия на тема „Фондът за справедлив преход и българските въглищни региони“, която ще се проведе с ограничен брой участници на живо в Стара Загора на 25 юни 2021 г., петък, от 13.00 до 14.30 ч. и ще бъде излъчвана пряко онлайн.

На форума ще бъдат представени подробности за начина, по който ще функционира Фондът за справедлив преход и потенциалното му отражение върху българските въглищни региони. Основните теми на дискусията ще бъдат насочени към мерките, които предвижда Регламентът за Фонда за справедлив преход, типът инвестиции и структурни промени, които трябва да бъдат предприети от страна на държавите и регионите, за да облекчат прехода към зелена икономика и аспектите от Регламента, по които все още не е постигнато съгласие.

Събитието ще започне с панелна дискусия с участието на Манолис Кефалоянис (ЕНП/Гърция), член на Европейския парламент и  докладчик по регламента за Фонда за справедлив преход, Цветелина Пенкова (С&Д), член на Европейския парламент и на Комисията по регионално развитие, Елоди Дюран, програмен ръководител, отдел Е3, ГД „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия и Костадин Сирлещов, управляващ партньор в CMS София и ръководител отдел „Енергия и климатични промени“ за Централна и Източна Европа.

Необходимо е по-стриктно прилагане на настоящите правила и директиви на национално и местно ниво, подобряване на законодателството на европейско ниво, както и повишаване на информираността на гражданите, за да се повиши качеството на атмосферния въздух – до тези заключения стигнаха участниците в уебинара „Как да дишаме по-чист въздух? Европейски практики и решения“, организиран от Бюрото на Европейския парламент в България на 15 юни 2021 г.

Бюрото за връзка на Европейския парламент в България съвместно с Център Европа Директно Стара Загора имат удоволствието да Ви поканят на дискусия на тема „Фондът за справедлив преход и българските въглищни региони“, която ще се проведе с ограничен брой участници на живо в Стара Загора на 25 юни 2021 г., петък, от 13.00 до 14.30 ч. и ще бъде излъчвана пряко онлайн.

 • Нарастващ риск от злоупотреба с бюджета на ЕС от страна на държавите членки
 • Членовете на ЕП настояват Европейската комисия да реагира бързо при прилагането на регламента за обвързаност с условия за спазване на принципите на правовата държава
 • Парламентът незабавно започва необходимата подготовка за евентуални съдебни производства срещу Европейската комисия

Евродепутатите възлагат на председателя на ЕП Д. Сасоли да призове Европейската комисия най-късно в срок от две седмици да "изпълни задълженията си" по регламента за условност свързан с върховенството на закона.

Председателят на Европейския парламент Давид Сасоли връчи наградата LUX на публиката за 2021 г. на румънския документален филм „Колектив“.

Необходимо е международно споразумение, подобно на това за климата, и специален закон за биоразнообразието в ЕС с цел възстановяване, устойчивост и защита на екосистемите до 2050 г.

За да се улесни достъпът на гражданите на Обединеното кралство до информация относно националните схеми за пребиваване и наличните мерки за подкрепа, Европейската комисия събра основна информация от наличните източници. 

Европейската комисия предложи рамка за европейска цифрова самоличност, която ще бъде достъпна за всички граждани на ЕС, пребиваващи в ЕС лица и предприятия в ЕС. 

Европейската комисия представи пролетния пакет на европейския семестър, който се съсредоточава върху предоставянето на фискални насоки на държавите членки, докато те продължават процеса на постепенно отваряне на своите икономики.

Европейската комисия представя нова стратегия, за да стане най-голямата зона за свободно пътуване в света – Шенгенското пространство – по-силна и по-устойчива.

Днес беше завършен още един важен етап от реализацията на цифровия сертификат на ЕС за COVID: в действие беше пусната техническата система на равнище ЕС, която позволява да се извършва сигурна проверка на сертификатите, като се съблюдава строго защитата на личните данни. Сертификатът на ЕС беше предложен от Комисията с оглед на възобновяването на безопасните пътувания през лятото. Той е безплатен, сигурен и достъпен за всички. На разположение в цифров вид или на хартия, той ще служи като доказателство, че дадено лице е ваксинирано срещу COVID-19, дало е отрицателен резултат при изследване или се е възстановило след преболедуване.

Европейската комисия публикува насоките си относно първия по рода си в световен мащаб Кодекс за поведение връзка с дезинформацията, който следва да бъде превърнат в по-ефективен инструмент за борба с дезинформацията.

Европейската комисия започна нови действия в подкрепа на секторите на културата и творчеството в Европа и извън нея след приемането на работната програма за първата година от програмата „Творческа Европа“ за периода 2021—2027 г.

 През 2021 г. „Творческа Европа“ ще отпусне безпрецедентен бюджет от около 300 милиона евро, за да помогне на специалистите и творците от всички сектори на културата да си сътрудничат в различни дисциплини и отвъд граници, за да намерят повече възможности и да достигнат до нова публика.

ED id Vertical region Stara Zagora BG POSITIVEНа 11 май, от 14:00, бе пре-откриването на център Европа Директно Стара Загора. Събитието бе организирано пред приемната за граждани на бул. „Ген. Столетов“ №127. Преминало в неформална обстановка, откриването събра на едно място Цветан Кюланов, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на Европейския парламент в България, дългогодишни партньори от местни организации, с които центъра работи през последните 10 години, представители на общините от Област Стара Загора, журналисти от регионални и национални медии, директори на училища, агенции и регионални структури.

Своеобразна кулминация беше поставянето на указателна табела, с новото лого на следващото поколение центрове Европа Директно. Това бе направено заедно от ръководителите на Европейската комисия в България и Бюрото на Европейския парламент в България, председателят на Управителния съвет на приемната структура на центъра Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора Георги Симеонов и нейния Изпълнителен директор Румяна Грозева.

Церемонията по откриването на Конференцията за бъдещето на Европа ще се състои в Европейския парламент в Страсбург в Деня на Европа, 9 май, неделя

Церемонията ще бъде излъчена и в интернет на страницата на мултимедийния център на Парламента, както и в страниците на ЕП във Фейсбук и Туитър @Europarl_BG
Кога: 9 май, неделя, 15.00 – 16.30 (българско време)

Къде: Европейският парламент в Страсбург

Програмата на събитието ще продължи час и половина. Тя включва приветствено слово от френския президент Еманюел Макрон, председателя на ЕП Давид Сасоли, председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и министър председателя Антониу Коща от името на Съвета на ЕС. Кратки приветствия ще отправят и съпредседателите на Изпълнителния съвет на Конференцията. Предвиждат се също участия на граждани и гражданското общество чрез видеовръзка, както и музикални изпълнения от цигуларя Рено Капюсон и квартет „Карски“. Церемонията по откриването ще бъде свързана със събития за Деня на Европа в държавите членки.

2021-COFOE-poster-A3-BGВъпреки трудната ситуация и невъзможността за провеждане на традиционните събития, посветени на Деня на Европа, Информационен център Европа Директно – Стара Загора отбелязва 9 май във виртуалното пространство.

На витрините на посетителския ни център в Стара Загора, на бул. „Ген. Столетов“ № 127, все пак, най-ентусиазираните ни съграждани ще могат да разгледат и физическа изложба, посветена на европейскта история.

ИСТОРИЯТА

Денят на Европа, честван на 9 май всяка година, е посветен на мира и единството в Европа. На тази дата се отбелязва годишнината от историческата Декларация на Шуман.

На 9 май 1950 г. френският министър на външните работи Робер Шуман произнася „Декларацията на Шуман“. С нея той предлага създаването на Европейска общност за въглища и стомана (ЕОВС), която предвижда обединяване на производството на въглища и стомана на страните участнички.

Основана от Франция, Западна Германия, Италия, Нидерландия, Белгия и Люксембург, ЕОВС е първата от редица наднационални европейски институции, които в крайна сметка се превръщат в това, което днес наричаме Европейски съюз.

През 1950 г., пет години след края на Втората световна война, европейските страни все още се опитват да преодолеят нанесените от нея поражения.

Твърдо решени да избегнат друга подобна война, европейските правителства стигат до извода, че обединяването на производството на въглища и стомана би направило войната между исторически съперници като Франция и Германия, „не само немислимо, но и практически невъзможно“, по думите на Декларацията.

Правилно се е смятало, че обединяването на икономическите интереси ще подобри жизнения стандарт и ще бъде първа стъпка към една по-обединена Европа. Присъединяването към ЕОВС е било отворено за останалите страни.

berlin easter eggs

Великден е период на големи празненства за много европейци. Разбира се, това е религиозен празник и освен всичко е свързан с началото на пролетта. Това обаче е и времето, когато е напълно нормално да преядете с яйца, шоколад и козунаци. Докато преяждането е едно и също навсякъде, извиненията за него варират значително в целия континент.

Накратко ще ви представим част от най-типичните традиции за всяка страна от Европейския съюз, както и някои по-скоро странни обичаи.

Доверието на българските граждани в Европейския съюз отбелязва ръст спрямо лятото на 2020 г. и вече е 53%, докато средноевропейското равнище е 49 на сто.

Успешното присъединяване на страните от Западните Балкани към Европейския съюз зависи от всички участващи в процеса – страните кандидатки, страните членки и техните общи усилия в сферите на върховенството на закона, защитата на човешките права и  демократичните ценности, както и свободата на изразяване и самоопределяне. Това заявиха членове на ЕП по време на уебинара „Европейската перспектива за Западните Балкани“, организиран от Бюрото на Европейския парламент в България на 23 април 2021 г.

Представителство на Европейската комисия в България традиционно ще отбележи Деня на Европа с редица инициативи в партньорство с Бюрото за връзка на Европейския парламент и други организации партньори. Следете Facebook страницата на Европейската комисия в България във за най-актуалната информация.

Филмовите дни LUX, организирани от Бюрото на Европейския парламент в България, Ви дават свободен достъп до трите филма, номинирани за Наградата LUX на публиката 2021. Гледайте ги между 26 април и 9 май и дайте Вашия глас, за да определите носителя на приза.

ConferenceFutureofEuropeИзпълнителният съвет на конференцията за бъдещето на Европа, съставен от представители от Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия, стартира многоезичната цифрова платформа за конференцията за бъдещето на Европа, като приканва всички граждани на ЕС да допринесат за оформянето на собственото си бъдеще и това на Европа като цяло. Платформата е достъпна на 24 езика, което позволява на гражданите от целия Съюз да споделят и обменят идеи и мнения посредством онлайн събития.

Европейската комисия публикува първата покана за представяне на предложения в рамките на новия Европейски корпус за солидарност за периода 2021—2027 г. Европейският корпус за солидарност подкрепя младите хора, които желаят да участват в доброволчески дейности в различни области – от помощ за нуждаещите се до подкрепа за действия в областта на здравето и околната среда в целия ЕС и извън него. Тазгодишният приоритет ще бъде здравеопазването и ще мобилизира доброволци за работа по проекти за справяне с предизвикателствата в тази сфера, включително въздействието на пандемията от COVID-19, и възстановяването.

Въз основа на дейностите, отчетени от училищата посланици на Европейския парламент (ЕП), Бюрото на ЕП в България избра за училища на месец март Професионална гимназия по телекомуникации, София, Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици, Плевен и Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, Бургас.

Европейската комисия представя днес нова стратегия на ЕС за борба с организираната престъпност, която се съсредоточава върху засилване на правоприлагането и съдебното сътрудничество, справяне със структурите на организираната престъпност и престъпленията с висок приоритет, преустановяване на печалбите от престъпна дейност и предприемане на съвременни ответни действия във връзка с технологичните развития. 

Бюрото за връзка на Европейския парламент в България организира уебинар на тема „Европейската перспектива на Западните Балкани“, който ще се проведе онлайн на 23 април 2021 г., петък, от 10.00 до 11.30 ч.

Какво представлява Механизмът за възстановяване и устойчивост?

С новия механизъм за възстановяване и устойчивост ще се осигури широкомащабна финансова подкрепа за предприети от държавите членки реформи и инвестиции с цел смекчаване на икономическото и социалното въздействие на пандемията, причинена от коронавируса, и с цел икономиките на ЕС да станат по-устойчиви, издръжливи на сътресения и по-добре подготвени за предизвикателствата на екологичния и цифровия преход.

На 31 март Европейската комисия започна онлайн обществена консултация относно Органа за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA).

Бюрото за връзка на Европейския парламент в България в партньорство с Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) организират уебинар на тема „Кръговата икономика – инструмент за бързо възстановяване“, който ще се проведе онлайн на 16 април 2021 г., петък от 11.00 до 12.30 ч.

#NextGenerationEU е временен инструмент за възстановяване в размер на 750 милиарда евро, който има за цел да се помогне за поправяне на непосредствените икономически и социални щети, причинени от пандемията от коронавирус.

На 31 март 2021г., от 10:00 до 12:00, Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора (АРИР) организира онлайн събитие „Предизвикателства и възможности за интеграция на безработни над 45 години“, в рамките на проект Act45.

Act45 има за цел да повиши осведомеността сред работодателите, организациите на гражданското общество и обучителните организации за необходимостта от сътрудничество за овластяване и образование на хора над 45 години с ниски умения, с цел подобряване на тяхната заетост или повишаване на квалификацията им.

В Официалния вестник на ЕС от 18 март е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание въз основа на квалификации и тестове. Целта е да бъдат съставени два списъка за бъдещи назначения, от които Европейската комисия (най-вече Генерална дирекция „Енергетика“ (ГД ENER) в Люксембург) може да наема на работа нови членове на публичната служба като „асистенти“ (функционална група AST).

Комисията представи план за действие за развитие на биологичното производство. Общата му цел е стимулиране на производството и потреблението на биологични продукти, достигане до 2030 г. на дял на биологичното земеделие в размер на 25 % от земеделската земя, както и значително увеличаване на биологичната аквакултура.

Европейската комисия въведе принципите на реципрочност и пропорционалност като нови критерии, които трябва да се вземат предвид при разрешение на износ в рамките на механизма за прозрачност и издаване на разрешения за износ на ваксини срещу COVID-19.

В рамките на Инкубатор HERA — новия европейски план за подготвеност за биологична отбрана срещу вариантите на COVID-19 — Комисията днес представи незабавна мярка за ускоряване на процедурата за одобряване на адаптирани ваксини срещу COVID-19.

Комисията прие първата всеобхватна стратегия на ЕС за правата на детето, както и предложение за препоръка на Съвета за създаване на европейска гаранция за децата, за да насърчи равните възможности за децата, изложени на риск от бедност или социално изключване.

 При подготовката на двете инициативи Комисията съвместно с водещи световни организации за защита на правата на детето събра мненията на над 10 000 деца.

В Официалния вестник на ЕС от 18 март са публикувани покани за представяне на предложения и свързани дейности по работната програма на ЕСИ за 2021 г. по Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021-2027 г.).

Бюрото на Европейския парламент в България и статистическата служба на Европейския съюз Евростат проведоха онлайн обучение за медии с фокус върху услугите и продуктите на Евростат, които могат да бъдат полезни на медиите при изготвянето на материали и анализи.

Обучението се проведе на 16 март 2021 г. на английски език в платформата Zoom. Лектори бяха Стефано Абруцини и Тим Алън от Евростат, които показаха обширния набор от инструменти на статистическата служба на ЕС.

Днес в рамките на онлайн проява Европейската комисия стартира Европейския съвет по иновациите с бюджет от над 10 милиарда евро (по текущи цени) за периода 2021—2027 г., с цел да се разработват и разширяват авангардни иновации.

Евродепутатите приеха програмата EU4Health за 20212027 г., която има за цел да подобри готовността на здравните системи на ЕС за бъдещи заплахи и пандемии.

Председателят на Европейския парламент Давид Сасоли, министър-председателят на Португалия Антониу Коща, от името на председателството на Съвета, и председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен подписаха Съвместната декларация относно конференцията за бъдещето на Европа.

Комисията представя визия, цели и пътища за успешна цифрова трансформация на Европа до 2030 г. Това е от решаващо значение също и за осъществяването на прехода към неутрална по отношение на климата, кръгова и устойчива икономика.

Европейската комисия представи предложение относно прозрачността в заплащането, за да се гарантира, че жените и мъжете в ЕС получават равно заплащане за равен труд. В предложението, което е политически приоритет на председателя Фон дер Лайен, се определят мерки за прозрачност в заплащането като например информиране на търсещите работа лица относно заплащанато и право да бъдат запознати с нивата на заплащане на работници, полагащи еднакъв труд, както и задължения за големите дружества да докладват разликите в заплащането на жените и мъжете.

Изложбата „Равенството е сила“, организирана от Бюрото на Европейския парламент в България по повод Международния ден на жената, представя 20 плаката на творци от цял свят и може да бъде разгледана от 6 до 31 март 2021 г. онлайн или на фасадата на Дома на Европа в София.

Тази година, действията на eTwinning се фокусират върху медийната грамотност, от една страна, и как да се справим с явленията дезинформация и фалшиви новини, от друга. 

От 1 март 2021 г. във всички магазини и интернет сайтове за търговия на дребно ще бъде приложима изцяло нова версия на широко признатия енергиен етикет на ЕС. Целта е да се подпомогнат потребителите да намалят сметките си за енергия и въглеродния отпечатък.

Европейската комисия публикува покана за участие в търг със задача да се очертаят съществуващите правила и подходи в подкрепа на медийния плурализъм и културното многообразие, по-специално във връзка с популяризирането на съдържанието от обществен интерес.

Европейската комисия обяви тазгодишната работна програма на Европейския научноизследователски съвет по линия на „Хоризонт Европа“ — новата Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации за периода 2021—2027 г.

С редовния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС.

В Обзора на образованието и обучението се представя годишната оценка на Европейската комисия на системите за образование и обучение в Европа. В доклада са събрани последните данни, технически документи и изследвания, както и примери за мерки на политиката от различни държави от ЕС.

Европейската комисия прие нова стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата, очертаваща начините, по които да бъдат посрещнати неизбежните последствия от изменението на климата.