Новини

euПо-силното икономическо управление в еврозоната ще бъде в центъра на дискусиите на лидерите на ЕС на 8 и 9 декември в Брюксел, заедно с енергетиката и перспективите за присъединяване на нови страни към Съюза.  

Те ще направят преглед на цялостното икономическо положение в Европа и на мерките за стимулиране на растежа и заетостта.

Лидерите ще разгледат предложения за контролиране на проектобюджетите и намаляване на дефицитите на всички страни от еврозоната, като за страните, заплашени от финансова нестабилност или нуждаещи се от помощ ще има още по-строг икономически и бюджетен надзор .

Изменение на договора

Лидерите ще обсъдят и евентуалните ползи от емитирането на съвместни облигации на еврозоната, като например дали те биха помогнали за намаляване и стабилизиране на лихвите, които страните трябва да плащат при вземане на заеми.

Комисията предлага 3 варианта за тези т. нар. облигации за стабилност , заедно с анализ на финансовите и правните последици. Може да се наложи изменение на Договора от Лисабон, който ръководи функционирането на ЕС.

План за енергетиката

Безопасната, сигурна, устойчива и на достъпна цена енергия заема челно място в програмата на Европейския съвет.

Лидерите ще обсъдят мерки за икономии на енергия и енергийна ефективност, които ще поставят правно обвързващи изисквания към страните от ЕС да подобрят енергийната ефективност на всички етапи - производство, дистрибуция и крайно потребление.

Това ще доведе до значителни финансови и икономически ползи, а също така ще е от полза за заетостта и ще помогне на потребителите да намалят сметките си за потребление на енергия.

Лидерите на ЕС призовават и за единен енергиен пазар до 2014 г., което ще позволи по-свободна търговия с енергия отвъд националните граници. Един отворен пазар с "интелигентна", интегрирана инфраструктура ще бъде по-конкурентоспособен.

Нови членове на ЕС

Ще се обсъжда и възможността за приемане на нови страни в ЕС, което е от полза с оглед на стратегическия интерес, сигурността и просперитета на Съюза. Комисията препоръча започването на преговори с Черна гора. Тя предложи предоставянето на статут на страна кандидатка за членство в ЕС - първата стъпка в процеса - на Сърбия.

Междувременно Хърватия е на финалната права пред превръщането си в 28-та страна членка на ЕС. Преговорите с нея приключиха през юли, което открива пътя към подписване на договор за присъединяване на 9 декември.

В Хърватия скоро ще се състои референдум дали страната да се присъедини към ЕС на 1 юли 2013 г.

Основните теми, включени в дневния ред, са:

I. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

Европейският съвет ще разгледа цялостната икономическа обстановка в Европа. В съответствие със заключенията си от юни и октомври 2011 г. Европейският съвет ще разгледа отново въпроса за насърчаването на растежа в Европа, като обърне особено внимание на приоритетния характер на инициативите за стимулиране на растежа, намаляването на цялостната регулаторна тежест за МСП и микропредприятията, изпълнението на Акта за единния пазар и завършването на програмата в областта на цифровите технологии.

Държавите-членки, които участват в пакта "Евро плюс", ще отчетат напредъка по прилагането на ангажиментите по пакта на национално равнище, по-специално в областта на заетостта. Ще бъдат информирани също за доклад на финансовите министри относно постигнатия напредък по координирането на въпросите, свързани с данъчната политика.

Европейският съвет ще бъде информиран от своя председател и ще обмени мнения относно виждането на държавите от еврозоната за укрепването на икономическото сближаване в еврозоната, подобряването на фискалната дисциплина и задълбочаването на икономическия съюз, включително разглеждането на възможността за ограничени изменения на Договорите.

II. ЕНЕРГЕТИКА

Въз основа на доклад на председателството Европейският съвет ще отчете напредъка по изпълнението на определените през февруари 2011 г. насоки, по-специално по отношение на енергийната ефективност, вътрешния енергиен пазар, развитието на енергийната инфраструктура и външната енергийна политика. Европейският съвет ще направи също оценка на първоначалните констатации от ядрените стрес тестове въз основа на предварителния доклад на Комисията, както и на доклада за напредъка по въпросите на сигурността на атомните електроцентрали.

III. ДРУГИ ВЪПРОСИ

Във връзка с приетия през есента пакет на Комисията в областта на разширяването и в контекста на заключенията на Съвета, Европейският съвет ще приеме необходимите решения за възможните следващи стъпки за определени присъединяващи се страни.

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Текущи покани

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news