Новини

interestОбществената подкрепа за хуманитарна помощ се е увеличила в Европейския съюз въпреки икономическата криза. Това е един от основните резултати от последното проучване на Евробарометър относно хуманитарната помощ и гражданската защита. 

Девет от десет граждани (88 %) смятат, че е важно Европейският съюз да продължи финансирането на хуманитарна помощ, което представлява увеличение от девет процентни пункта в сравнение с последното проучване през 2010 г. Почти толкова много, 84 %, подкрепят поддържането на финансирането за хуманитарна помощ въпреки настоящата икономическа криза и натиска върху публичните финанси.

„Дори в трудни времена обществеността в ЕС продължава да ни подкрепя в подпомагането на хората по целия свят, които не по своя вина се намират в тежко положение. И тази подкрепа се увеличи през последните две години“, каза Кристалина Георгиева, европейски комисар за международно сътрудничество, хуманитарна помощ и отговор при кризи.

„Горда съм, че в Европа е налице такава силна ангажираност и подкрепа за хуманитарната помощ и гражданската защита въпреки трудностите, пред които сме изправени днес. Ние не приемаме тази щедрост за даденост. Наш дълг е да положим максимални усилия, за да предоставим помощта и защитата по хуманен, професионален и ефективен начин,“ добави комисарят.

Има също и твърдо одобрение за ролята на Комисията при координирането на хуманитарната помощ на ЕС; 71 % — с 13 процентни пункта повече от 2010 г. Мнозинството от отговорилите (88 %) също подкрепя инициатива да се ангажират младите хора в хуманитарните операции на ЕС в рамките на доброволен корпус на ЕС за помощ.

По отношение на гражданската защита 82 % са съгласни, че координираните действия на ЕС при справянето с бедствия са по-ефективни от действията на отделни държави.

Тази година Европейската комисия отбелязва 20-та годишнина от предоставянето на хуманитарна помощ чрез ECHO, нейната Генерална дирекция за Хуманитарна помощ и гражданска защита.

ЕС като цяло — Европейската комисия заедно с държавите членки — е водещият световен донор на хуманитарна помощ.

Комисията подпомага финансирането на операции за хуманитарна помощ по целия свят. Основната ѝ роля в областта на гражданската защита е в координирането на предоставянето на помощ на хора в засегнати от бедствия области в и извън ЕС.

Проучването относно гражданската защита разкрива загриженост във връзка с възможността за бедствия в ЕС. 75 % заявяват, че са загрижени за предизвикани от човека бедствия като нефтени разливи или ядрени аварии. Следват наводненията и земетресенията с 67 %, докато 64 % заявяват, че най-много се безпокоят от терористични атаки и 59 % се страхуват от въоръжени конфликти.

68 % от европейците са наясно, че ЕС финансира хуманитарна помощ. Четирима от десет души (38 %) са информирани за координацията на ЕС на гражданската защита.

Около една трета се чувстват добре информирани за дейностите на ЕС относно хуманитарната помощ, което е с 12 процентни пункта повече в сравнение с предишното проучване. В проучването за гражданската защита 19 % се чувстват добре информирани относно дейностите на ЕС. И в двете изследвания анкетираните избират телевизията и интернет като техни предпочитани източници на информация, следвани от пресата и радиото.

Контекст

Двете специални проучвания на Евробарометър относно хуманитарната помощ (384) и относно гражданската защита (383) са извършени в 27-те държави — членки на ЕС между 25 февруари и 11 март 2012 г. Във всяко проучване 26 751 анкетирани са интервюирани лично за тяхното разбиране за политиката на Европейската комисия относно хуманитарната помощ и гражданската защита.

За повече информация:

MEMO/12/423 – Обществена подкрепа за работата в областта на хуманитарната помощ ЕС

MEMO/12/424 – обществена подкрепа за работата на ЕС в областта на гражданската защита

Доклади на Евробарометър:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Уебсайт за хуманитарната помощ и гражданската защита на Европейската комисия:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Уебсайт на комисар Георгиева:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_bg.htm

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

vote2024

 

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg