Новини
eu-zname-veeВсички 27 кметове на столиците на държавите-членки на ЕС, както и на Загреб подкрепиха обща декларация, която насърчава столичните градове да допринесат Европа да тръгне по пътя на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
Декларацията беше договорена по време на първата пряка среща между столици на ЕС и Европейската комисия, организирана от комисаря за регионална политика Йоханес Хаан. Осемнадесет кмета присъстваха на кръглата маса – те и останалите девет, които не успяха да присъстват, подкрепиха съвместната декларация.
По-долу може да прочете декларацията:
Интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж:
Столиците на ЕС — основни партньори по стратегията „Европа 20
20“
Столиците играят решаваща роля за благосъстоянието на ЕС и държавите членки.  Столиците на Европа не само до голяма степен определят облика на ЕС в чужбина, културната идентичност и привлекателността на ЕС, но и са средища за конкурентоспособност, заетост и иновации. В същото време в тях са съсредоточени проблемите на Европа, включително задълбочаващото се социално и икономическо неравенство.  Именно в столиците трябва да се намерят решенията за социалните и икономическите проблеми на ЕС.
Поради това ние, кметовете на столиците на ЕС, приветстваме инициативата на Европейската комисия да започне пряк диалог с представителите на столиците и нашите градове да излязат на преден план като преки партньори на ЕС.  Целите на стратегията „Европа 2020“ не могат да бъдат осъществени без активното ни участие. Столиците са стимулираща среда за иновации и интелигентен растеж и често осигуряват основата за образователните и научните мрежи.  Те имат безспорен принос за устойчивото развитие, тъй като осъществяването на политиките в областта на транспорта, енергетиката и околната среда в тях има решаващи последици.  Като средища на социално, културно и етническо многообразие нашите столици имат водеща роля  в усилията за приобщаващ растеж.
Ние ще продължим да насърчаваме конкурентоспособността, устойчивия растеж, новаторството и социалното приобщаване за преодоляване на настоящата икономическа, финансова и социална криза.
Имайки предвид текущите обсъждания на многогодишната финансова рамка за 2014 — 2020 г., новите регламенти относно структурните и инвестиционните фондове, както и други програми на ЕС, ние смятаме, че:
* Предизвикателствата в градовете трябва да се решават комплексно, като се вземат предвид всичките им измерения: икономическо, екологично, социално, културно и демографско.  Ето защо приветстваме поетия от Европейската комисия ангажимент да се прилага интегриран подход.
* Развитието на градовете следва да залегне в бъдещите политики и действия на ЕС в сферата на транспорта, околната среда, енергетиката, предприятията, заетостта, научноизследователската дейност в областта на климата, борбата с бедността и социалното изключване. Важно е да се постигне по-добра координация по въпросите, свързани с градската среда, за които отговаря Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“, и ние ще следим отблизо за това.
* Що се отнася до законодателния пакет във връзка с политиката на сближаване, ние приветстваме желанието на Комисията да експериментира с нови идеи и начини на работа, предвидени в предложените иновативни действия за градовете.
* Смятаме, че предложенията на Комисията на градовете да се делегират повече правомощия за управление, включително при управлението на структурните фондове  на ЕС, са от първостепенно значение — по този начин проблемите в градовете ще бъдат разбрани по същество и предприетите мерки ще съответстват на реалните нужди.
* Приоритетните теми, обхванати от проектите за регламенти (енергийната ефективност, възобновяемата енергия, младежката безработица, иновациите и конкурентоспособността на МСП), са въпроси от стратегическо значение за нашите градове. Приветстваме новите възможности за комплексното им решаване  и сме сигурни, че Комисията ще приложи новото законодателство гъвкаво, като се отчитат местните особености.
* Очакваме да продължим установения диалог с Европейската комисия.
Допълнителна информация може да намерите на следните линкове:
Further information:
Twitter: @JHahnEU
Изказване на комисар Хаан:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=93229
Прес брифинг на комисар Хаан
Изказване на комисар Поточник:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=93253

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news