Новини

България се ваксинира – информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!

300x250px-banner-Grandpa

euОколна среда: Какво да правим с пластмасовите отпадъци? С новата Зелена книга се открива дебат по темата в ЕС

Пластмасата се е превърнала в незаменим материал в съвременния свят. Пластмасите имат многостранно приложение и са устойчиви, но именно тази тяхна устойчивост може да превърне отпадъците от такива материали в проблем. Днес Европейската комисия публикува Зелена книга, с която се цели да се постави началото на обсъждане по темата как пластмасовите изделия да станат по-устойчиви през целия им жизнен цикъл и как да се намали въздействието на пластмасовите отпадъци върху околната среда.

Комисарят по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: „Справянето с пластмасовите отпадъци е сериозен проблем за опазването на околната среда, но предлага и огромни възможности за ефективно използване на ресурсите. Според мен пластмасата има бъдеще в една кръгова икономика, в която високата степен на рециклиране на отпадъците осигурява решения на проблема с недостига на материали. Приканвам всички заинтересовани страни да участват в обсъждането на въпроса как вместо да бъде проблем, пластмасата може да се превърне в част от решението."

Веднъж попаднали в околната среда, и по-специално в морската среда, пластмасовите отпадъци могат да останат там в продължение на стотици години. До 10 млн. тона отпадъци, предимно пластмасови, се изхвърлят всяка година в световните океани и морета и ги превръщат в най-големите сметища за пластмасови отпадъци в света.

В нашето общество, свикнало с принципа за еднократна употреба, пластмасата често се възприема като евтин и лесен за изхвърляне материал, а степента на рециклиране е ниска. Половината от всички пластмасови отпадъци в Европа се озовават в депа за отпадъци, което трябва да се избягва, тъй като пластмасата може да съдържа опасни съставки и нейното изхвърляне може да доведе до нежелани емисии и концентрации на замърсяващи остатъци.

В Зелената книга се подчертават ключовата роля на пластмасата в редица промишлени процеси и приложения, както и потенциалните икономически ползи от една по-висока степен на рециклиране. Като се имат предвид нарастването на световното население и все по-оскъдните природни ресурси, рециклирането на пластмаси ще бъде алтернатива на експлоатацията на неизползвани ресурси. За да се ускори този преход, са необходими по-добри рамкови условия за подпомагане на екодизайна и екологичните иновации, като предотвратяването на образуването на отпадъци и рециклирането се вземат предвид още при проектирането на продукти от пластмаса.


Рамковата директива за отпадъците, но очевидно са нужни още усилия в тази насока. Целта на Зелената книга е да се съберат данни и становища, за да се оцени въздействието на пластмасовите отпадъци и да се определи европейска стратегия за смекчаване на това въздействие. Заинтересованите страни се приканват да споделят мнението си по въпроса дали и как съществуващото законодателство следва да бъде адаптирано, за да се справим с пластмасовите отпадъци и за да се насърчават тяхната повторна употреба, рециклиране и оползотворяване за сметка на депонирането. Приветстват се и мнения за ефективността на евентуални конкретни цели във връзка с рециклирането, както и на икономически мерки, като забрани за депониране, такси за депониране и схеми на принципа „плащаш повече, ако изхвърляш повече" (pay-as-you-throw). В Зелената книга също така се задава въпросът как да се подобри модулното и химическото проектиране на пластмаси, за да се подобрят възможностите за рециклиране, как да се намалят отпадъците в морската среда и дали е необходимо да се насърчава използването на биоразградима пластмаса.

Следващи стъпки

Консултациите, които включват обсъждания по 26 въпроса, ще продължат до началото на юни 2013 г. Резултатите ще послужат за основа на допълнителни мерки през 2014 г. в рамките на по-широкообхватен преглед на политиката в областта на отпадъците. Особено внимание ще се обърне на настоящите цели за депата и за оползотворяване на отпадъците, както и на последваща оценка на петте директиви относно различните потоци от отпадъци.

Контекст

За малко повече от един век пластмасата се превърна в материал, без който съвременното проектиране и производство на потребителски стоки за масово потребление са невъзможни. Само за 50 години производството на пластмаса в света се е увеличило от 1,5 млн. тона годишно през 1950 г. до 245 млн. тона през 2008 г., като се очаква тази тенденция да продължи. Морската среда е особено уязвима: пластмасовите отпадъци представляват 80 % от огромните острови от отпадъци в Атлантическия и Тихия океан и са заплаха за морските видове, които се заплитат в тях или ги поглъщат. Наличието на пластмасови остатъци дори в най-отдалечените райони на света показва, че образуването на прекомерно количество пластмасови отпадъци има своята цена. Обикновената пластмаса съдържа и голям брой химически добавки, понякога с голямо процентно съдържание, които могат да бъдат канцерогенни, да предизвикват други токсични реакции или смущения на ендокринната система.

Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа от 2011 г. и Седмият план за действие в областта на околната среда, който бе предложен от Комисията през 2012 г. и се обсъжда в момента от Европейския парламент и от Съвета, доразвиват дебата за приемане на обща цел на равнището на ЕС за намаляване на количествата отпадъци в моретата.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/plastic_waste_en.htm

Вж. също: http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm


ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg