Новини

България се ваксинира – информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!

300x250px-banner-Grandpa

farmВ съответствие с приет от Европейската комисия днес правен акт, в листовката на някои лекарствени продукти на пазара на ЕС скоро ще бъде добавен символът „триъгълник, обърнат с върха надолу".

Символът ще даде възможност на пациентите и специалистите в сферата на здравеопазването лесно да разпознават лекарствените продукти, които са обект на допълнително наблюдение, а придружаващият текст ще ги насърчи да докладват за всяка нежелана реакция посредством националните системи за докладване.

Тонио Борг, комисар по въпросите на здравеопазването и политиката за потребителите, заяви: „Символът може лесно да бъде разпознат от пациентите и специалистите в сферата на здравеопазването. Той ще спомогне от посочените лица да бъде получена повече и по-качествена информация за евентуални странични ефекти на дадено лекарство, след което то ще може да бъде подложено на обстоен анализ. По-активното участие на пациентите в системата за докладване на странични ефекти е основна част от европейската система за фармакологична бдителност, а чрез въвеждането на новия символ една от най-модерните системи в света ще бъде допълнително усъвършенствана."

От септември 2013 г. символът ще бъде използван за идентифициране на лекарствените продукти, които са обект на допълнително наблюдение:

  • Всички лекарствени продукти, за които е издадено разрешение след 1януари 2011г. и които съдържат нова активна съставка.
  • Биологични лекарствени продукти, като ваксини или лекарствени продукти, получени от плазма, за които е издадено разрешение след 1януари 2011г.
  • Продукти, за които се изисква допълнителна информация след издаването на разрешение или чието разрешение е предмет на условия или ограничения относно безопасната им и ефективна употреба.

Контекст

След като за даден лекарствен продукт бъде издадено разрешение в Съюза и той бъде пуснат на пазара, неговата безопасност се наблюдава през целия му жизнен цикъл, за да се гарантира, че в случай на нежелани реакции, които представляват неприемливо ниво на риск при нормални условия на употреба, продуктът ще бъде незабавно изтеглен от пазара. Това се извършва чрез системата на ЕС за фармакологична бдителност.

Законодателството на ЕС в областта на фармакологичната бдителност беше основно преразгледано, в резултат на което през 2010 г. бяха приети нови законодателни актове, с които се укрепва и рационализира системата за наблюдение на безопасността на лекарствата на европейския пазар и се подобрява безопасността на пациентите и общественото здраве чрез по-ефективна превенция, регистриране и оценка на нежеланите реакции след употреба на лекарства. Приетият днес регламент е акт за изпълнение на това законодателство.

За повече информация относно фармакологичната бдителност:

http://ec.europa.eu/health/human-use/pharmacovigilance/index_en.htm


ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg