030708-youngИнформационното бюро на Европейския парламент в България избра студентите, които ще участват в подготвянето на второто издание на вестника по случай Деня на Европа, 9 май, който ще бъде изцяло списан от студенти. 114 студенти от български и чуждестранни университети изпратиха свои есета.

 

Избраните автори са:

Десислава Иванова — УНСС, магистърска програма "Маркетинг";

Мария Юрукова — Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалност "Европеистика", IV курс;

Грета Петрова — УНСС, магистърска програма „Енергиен бизнес”;

Диляна Калугерова — НБУ, магистърска програма „Европейско управление”;

Пламена Славова — Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалност "Право", V курс;

Борислав Банков — университет в Маастрихт, бакалавърска програма "Европеистика";

Христо Ангелов — Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий",

специалност "Право", V курс;

Ина Петрова — Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност "Стопанско управление", I курс;

Ели Славчева — Свободен университет в Брюксел, магистърска степен по политически науки, I курс;

Гергана Лазарова — Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност "Журналистика", II курс;

Станислав Николов — УНСС, специалност „Право”, IV курс;

Радослава Петрова — Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност "Тюркология", I курс;

Ахмед Ахмедов — Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий",

специалност "Право", IV курс;

Христина Тотева — Софийски университет „Св. Климент Охридски“, магистърска програма "Европейски проекти", II курс. 

Кандидатите изпратиха кратък коментарен текст на една от следните две теми "Какво е да си европейски гражданин" и "Чува ли се моят глас в Европа?".

Избраните студенти, които ще участват в списването на вестника, ще посетят Европейския парламент в Брюксел на 25-27 март 2013 г., за да се запознаят с институцията и с нейното функциониране и да подготвят своите материали.

Разходите по пътуването се поемат от Информационното бюро на ЕП в България. Авторите няма да получат заплащане за своите материали. Вестникът ще се разпространява безплатно на събитията, организирани от Информационното бюро на ЕП в България за отбелязване на 9 май 2013 г.