Новини

parliamentНoвият законодателен пакет за икономическо управление (известен още като „two pack"), приет от Парламента днес, ще допринесе в по‑висока степен за постигането на растеж и ще гарантира повече демократичен контрол над новите правомощия на Европейската комисия по отношение на бюджетите на страни от еврозоната. Законодателството въвежда и ясни правила за страните, които търсят финансова помощ от ЕС.

Депутатите, водени от докладчиците Jean-Paul Gauzès (ЕНП, Франция) и Elisa Ferreira (С&Д, Португалия), не направиха радикални промени по отношение на първоначалните цели на законодателния пакет, но добавиха редица разпоредби, адресиращи нуждата от стимулиране на растежа и заетостта. Те добавиха и много клаузи, подобряващи прозрачността и демократичната отчетност.

Растеж, не само фискална консолидация

Измененията, направени от Парламента, гарантират, че новите закони ще допринесат в по‑висока степен за постигането на растеж. Например бюджетните оценки, които Комисията извършва, страна по страна, ще трябва да бъдат по-изчерпателни, за да се гарантира, че бюджетните съкращения няма да бъдат за сметка на инвестиции с потенциал за растеж.

 

Когато от държавите се очаква да направят значителни съкращения, усилията им не трябва да подкопават инвестициите в образование и здравеопазване, особено в страните с тежки финансови затруднения, заявиха членовете на ЕП. Освен това, графици за намаляване на дефицита на дадена държава трябва да се прилагат по‑гъвкаво при извънредни обстоятелства или в при тежки икономически спадове.

 

По‑добър контрол над правомощията на Комисията

Увеличените правомощия на Комисията ще се наблюдават по‑отблизо от държавите членки и от Европейския парламент, за да се гарантира повече отговорност и легитимност. Например правомощията на Комисията за налагане на допълнителни изисквания за отчетност ще трябва да се подновяват на всеки три години и Парламентът или Съветът ще могат да ги отменят.

 

Работата на т. нар. Тройка (Комисия, ЕЦБ и МВФ) по отношение на икономическите реформи в страните в затруднение ще бъде предмет на повече надзор, като по този начин ще се повиши прозрачността и демократичната отчетност.

 

Европейски фонд за обратно изкупуване на дълг, европейски ценни книжа и инвестиции в инфраструктура

Последната част от споразумението засяга Европейския фонд за обратно изкупуване.

Според компромиса, постигнат с държавите членки, Комисията ще „създаде експертна група, която да извърши задълбочен анализ за възможните предимства, рискове, изисквания и пречки за частична замяна на националното емитиране на дълг със съвместно емитиране под формата на фонд за обратно изкупуване и европейски ценни книжа".

Експертната група ще представи заключенията си до март 2014 година. Комисията ще ги оцени, и, ако е необходимо, ще внесе законодателни предложения преди края на мандата си.

 

Комисията се ангажира също така да проучи до лятото на 2013 г. възможностите в рамките на Пакта за стабилност и растеж да бъдат предвидени някои еднократни публични инвестиции. До края на 2013 г. следва също така да се разработи и система за предоставяне на финансова подкрепа за реформи за повишаване на конкурентоспособността на държавите членки.

 

Следващи стъпки

Споразумението трябва да бъде официално одобрено от Съвета. Правилата ще се прилагат за следващия бюджетен период за страните от еврозоната, т.е. бюджетите им за 2014 година.


Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news