Новини

opac-color-bgОбщо 187 проектни предложения получи Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) по открита процедура за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ на общинските администрации. ОПАК ще финансира проекти за въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики. Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е в размер на 2,5 млн. лв.

Процедурата е по приоритетна ос I "Добро управление", подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики", бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07. Общинските администрации можеха да кандидатстват с проекти на стойност от 20 000 лв. до 80 000 лв.

Високият интерес от страна на местната власт е показателен за намерението на общините да подобрят процеса на разработване и прилагане на политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни. Целта на процедурата е да подпомогне постигането на синхрон между разработваните на регионално ниво документи, потребностите на местното население и националните и регионални приоритети и стратегии. Това трябва да стане още на етап планиране, и да бъде продължено при самото разработване, изпълнение и отчитане.

За по-голяма прозрачност и разясняване на изискванията за кандидатстване по процедурата през февруари екипът на ОПАК проведе информационна кампания във всички райони за планиране.


Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news