Децентрализирани

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМА

"УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ"

2011

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Индивидуални квалификационни дейности

Коменски Грюндвиг

14.01.2011г.

29.04.2011г.

16.09.2011г.

Асистентски стаж и Прием на асистент

Коменски

31.01.2011г.

Асистентски стаж

Грюндвиг

31.03.2011г.

Проекти за възрастни доброволци

Грюндвиг

31.03.2011г.

Работни ателиета(семинари)

Грюндвиг

21.02.2011г.

Визити и обмен на кадри в сферата на образованието за възрастни

Грюндвиг

01.09.2011г.

Мобилност

Леонардо да Винчи

04.02.2011г.

Сертификати за мобилност

Леонардо да Винчи

04.02.2011г.

Партньорства

Коменски Леонардо да Винчи Грюндвиг

21.02.2011г.

Сертификат за консорциум за студентски практики по „Еразъм"

Еразъм

11.03.2011г.

Мобилност

Еразъм

11.03.2011г.

Интензивни езикови курсове

Еразъм

04.02.2011г.

Интензивни програми

Еразъм

11.03.2011г.

Трансфер на иновации

Леонардо да Винчи

28.02.2011г.

Учебни визити

31.03.2011г.

14.10.2011г.

 

Пълният текст на „Програма за учене през целия живот — обща покана за представяне на предложения 2011—2013 г. — стратегически приоритети“ заедно с ръководството за участие в програмата за учене през целия живот за 2011 г. и информация за наличните формуляри за кандидатстване могат да бъдат намерени на следния интернет адрес - http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm.