Запознайте се с Наръчник на Европейската служба за подбор на персонала, който ще ви помогне да разберете правилата относно процедурите и реда и условията за кандидатстване.