eu-moneyИнститутът на Европейската инвестиционна банка предлага две нови възможности за финансово подпомагане чрез програмата на ЕИБ за финансиране на университетските изследвания (EIBURS) в рамките на своята програма за знания. EIBURS осигурява безвъзмездна помощ на университетски изследователски центрове, които работят по научни теми и области от особен интерес за банката. На конкурсни начала ЕИБ предоставя средства в размер до € 100,000 годишно, за срок от 3 години, на заинтересованите университетски катедри или на научноизследователски центрове, асоциирани към университети в Европейския съюз, в страни кандидати за членство или в страни, които са потенциални кандидати за присъединяване, които да имат признати постижения в области, избрани от ЕИБ, получавайки по този начин възможност да задълбочат своите дейности в тези области. В случай, че дадено предложение бъде одобрено, се очакват различни резултати (изследователска дейност, провеждане на курсове и семинари, изграждане на мрежи, разгласяване на резултатите и др.), които стават част от договора с банката. През академичната 2013—2014 година програма EIBURS избра две нови насоки в научните изследвания:
  • Интелигентно развитие на градовете: Прилагане на европейския и международен опит в средиземноморския регион;
  • Изграждане на административен капацитет в Европа.
Крайният срок за представяне на предложения е 13 септември 2013 година.