Новини

гр. Стара Загора
ул. "Ген. Столетов" 127, тел: 042 605 007
гр. Казанлък
бул. "Розова долина" 6, тел. 0431 98260
гр. Ямбол 
ул. Раковски 1, п.к. 291, тел.: 046 66 29 39

Катедра „Европеистика", Философски факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски"
"Жан Моне Център за високи постижения"
с подкрепата на
Програма "Еразъм плюс"
и Фондация „Ханс Зайдел"
Четвърта международна конференция "Да преосмислим Европейския съюз?"
11-12 май, 2017 г.
Конферентна зала на Дома на Европа в България
София, ул.„Г.С.Раковски" № 124


11 май 2017 (четвъртък)
8.30 – 9.00 Регистрация на участниците


09.00 - 9.30 Откриване на конференцията

Модератор: проф. д-р Ингрид Шикова – ръководител на проекта „ Жан Моне Център за
високи постижения" в катедра Европеистика
o Проф. дфн Анастас Герджиков – Ректор на Софийски университет „Св.
Климент Охридски"
o Г-н Огнян Златев – ръководител на Представителството на Европейската
комисия в София
o Г-н Богдан Мирчев – представител на фондация „Ханс Зайдел" за България
o Доц. дпн Калоян Симеонов – ръководител на катедра „Европеистика",
Софийски университет „Св. Климент Охридски"


9.30 – 10.00 - Гост лектор: проф. Екарт Щратеншулте, директор на
Европейската академия в Берлин, Германия – „Стагнация, табула раза,
променлива геометрия, диференцирана солидарност: четири сценария
за бъдещето на Европейския съюз"


10.00 – 11.30 Първа кръгла маса:
ДА ПРЕОСМИСЛИМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Модератор: проф. д-р Ингрид Шикова
o Доц. д-р Георгиана Чичео, Факултет по европейски науки, Университет Бабеш- Боляй, Румъния – "Може ли диференцираната интеграция да разреши настоящите проблеми на ЕС? Противоречиви оценки и интерпретации."

o Гл. ас. д-р Мируна Балошин, Факултет по европейски науки, университет Бабеш- Боляй, Румъния – „Елитизъм и представителна демокрация: новият гражданин на ЕС"
o Д-р Злат Милованович, Американски колеж, Скопие, Македония –
„Европейският съюз като конфедерация, федерация или международна
организация"
o Доц. д-р Камелия Войнеа, Факултет по политически науки, Букурещки университет (чрез видео връзка) – „Политически и културно-ориентиран модел за консолидиране на демокрацията в Източна Европа"

o Дискусия


11.30 – 12.00 – кафе пауза


12.00– 13.00 Продължение на първа кръгла маса:
Модератор: д-р Линка Тонева-Методиева, административен експерт на „Жан Моне център за високи постижения"
o Доц. д-р Светла Бонева, УНСС – „Бъдещето на ЕС след Брекзит"
o Гл.ас. д-р Христина Рунцева/ Гл. ас. д-р Милена Апостоловска-Степаноска, Юридически факултет „Юстиниан Първи", Скопие, Македония – „Европейската криза: възходът на популизма и евроскептицизма"
o Д-р Борислав Мавров, програмен директор на „Европейски институт" –
„Дезинформационните войни – ключ към бъдещето на ЕС"

o Дискусия


13.00– 14.00 Обяд


14.00 – 14.30 – Гост лектор: проф. Джон О'Бренън, Факултет по социология, Университет Мейнут, Ирландия – „Оръжия за масово междусъседско поразяване? Брекзит и Ирландия."
14.30 – 15.45 Втора кръгла маса
ПОСЛЕДНИ РАЗВИТИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ПЪТЯТ НАПРЕД
Модератор: проф. дсн Георги Димитров, катедра
„Европеистика", СУ „Св. Климент Охридски"
o Доц. д-р Йован Андоновски, Юридически факултет, Университет „Гоце Делчев", Щип, Македония – „Защитата на непридружените деца и мигрантската криза – тест за ЕС"
o Д-р Илдико Отова, Нов български университет – „Мобилност и европейска гражданственост: истории от София" o Гл.ас. д-р Ваня Стаматова, Бургаски свободен университет – „Европейският съюз и кризата с бежанците"

o Дискусия
15.45 – 16.15 кафе пауза
16.15 – 17.15 Трета кръгла маса:
БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ – 10 ГОДИНИ В ЕС
Модератор: д-р Борислав Мавров
o Доц. дпн Калоян Симеонов, катедра „Европеистика" Софийски университет
„Св. Климент Охридски" - „Да преосмислим мястото на България в ЕС" o Гл. ас. д-р Гергана Радойкова, катедра „Политология", Софийски университет
„Св. Климент Охридски" – „Брюксел ни каза така да направим"
o Проф. Джорджета Гебра, катедра „Политически науки", Букурещки университет
- „Да преосмислим социалния модел на ЕС: нови социални рискове, ценности и политически парадигми"

o Дискусия
17.15 Край на първия ден на конференцията

12 май 2017 (петък)
10.00 – 11.00 Четвърта кръгла маса
РАЗШИРЯВАНЕ, АСОЦИИРАНЕ, ДОБРОСЪСЕДСТВО
Модератор: доц. дпн Калоян Симеонов
o Проф. Жидас Даскаловски, Университет „Св. Климент Охридски", Битоля, Македония – „Западните Балкани и разширяването на ЕС – научени уроци, перспективи и пътят напред"
o Д-р Милош Джорджевич/Слободан Павлович, Философски факултет университет в Ниш, Сърбия – „Идеите за „Европа" и социално-икономическите промени в Западните Балкани в периода на „просвещение"
o Гл. ас. д-р Фунда Чобан, Университет Аксарай, Турция – „Възприятия и очаквания на турските граждани към ЕС – 12 години след стартирането на преговорите за членство" o Гл. ас. д-р Марян Гюровски, Университет „Св. Климент Охридски", Битоля, Македония – „Трансформиращата сила на ЕС в международните отношения"
o Дискусия
11.00- 11.30 кафе пауза
11.30 -12.30 Пета кръгла маса
ОТ ТЪРГОВИЯ И ИНВЕСТИЦИИ КЪМ ЕВРОПЕЙСКА ИДЕНТИЧНОСТ
Модератор: доц. д-р Мирела Велева
o Гл. ас. д-р Моника Моралийска, УНСС – „Търговската политика на ЕС в
контекста на настоящите тенденции на деглобализация"
o Д-р Кирил Величков – „От грантове към гаранции: Финансовите инструменти от
ЕС в полза на бизнеса" o Гл. ас. д-р Даниeла Дечева, катедра „Европеистика", СУ – „Аспекти на
европейската идентичност през погледа на Навид Кермани" o Гл. ас. д-р Вихър Георгиев, катедра „Европеистика", СУ – „Миграцията като смъртна заплаха за ЕС? Имиграционната политика като негативен фактор за легитимността на ЕС"
o Дискусия
12.30– 12.45 Финални коментари и закриване на конференцията

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018bg-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news