Новини

гр. Стара Загора
ул. "Ген. Столетов" 127, тел: 042 605 007
гр. Казанлък
бул. "Розова долина" 6, тел. 0431 98260
гр. Ямбол 
ул. Раковски 1, п.к. 291, тел.: 046 66 29 39

judicalНа 1 септември 2017 година стартира проект BG65ISNP001-5.009-0003-C01 „Независима система за мониторинг на антикорупционни мерки - национално ниво“, изпълняван от Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет (ЦППКОП) в партньорство с Фондация „Център за модернизиране на политики“. Проектът е на стойност 326 748 лева, като 293 048 от тях са безвъзмездна помощ от Фонд „Вътрешна сигурност". Планира се проектните дейности да приключат през август 2020 година.

Целта е създаване и поддържане на независима система за мониторинг на резултатите от прилагане на антикорупционни мерки на национално ниво. Проектът е разработен от ЦППКОП въз основа на моделa БОРКОР – комплексен кибернетичен модел за централно планиране на ефективни мерки срещу корупцията, ключов елемент на модела е мониторинга на резултатите от прилагане на антикорупционни мерки.

След изпълнение на шестте планирани дейности се очаква да бъде създаден Механизъм за наблюдение и оценка на прилагането на антикорупционни мерки. В него ще бъде включена отворена платформа за информация, комуникация и сътрудничество със заинтересованите страни, осигуряваща включване на неправителствени организации при наблюдението и оценката на резултатите от прилагането на антикорупционни мерки. Ще се разработи и въведе в действие комплексна методология за наблюдение и оценка на резултатите от прилагането на антикорупционните мерки.

Всички резултати от мониторинга и оценките за прилагането на антикорупционни мерки ще бъдат представени публично.

 

ФОНД "ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ" 2014-2020

 

проект "Независима система за мониторинг на антикорупционни мерки – национално ниво",
съфинансиран от фонд "Вътрешна сигурност" 2014-2020, договор. №. BG65ISNP001-5.009-0003-C01

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Вътрешна сигурност“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерски съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018bg-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news