Новини

гр. Стара Загора
ул. "Ген. Столетов" 127, тел: 042 605 007
гр. Казанлък
бул. "Розова долина" 6, тел. 0431 98260
гр. Ямбол 
ул. Раковски 1, п.к. 291, тел.: 046 66 29 39

scic signature pavlova smallКомисията ще подпомогне осигуряването на устен превод съгласно споразумение за административно сътрудничество, което днес бе подписано от службата на Европейската комисия за устен превод и предстоящото българско председателство.

Екип от конферентни преводачи от Европейската комисия ще превежда по време на срещите на високо равнище на министрите, които ще се провеждат в България по време на нейното председателство на Съвета на ЕС от 1 януари 2018 г.

Европейската комисията редовно осигурява устни преводачи по време на срещите на високо равнище на министрите, които се провеждат в държавите, председателстващи ЕС. Такъв е случаят например с настоящото естонско председателство (втората половина на 2017 г.), малтийското (първото шестмесечие на 2017 г.) и словашкото (втората половина на 2016 г.) председателство.

Министърът за българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова заяви: „Осигуряването на добър устен превод е една от основните задачи, свързани с организацията, и аз съм убедена, че професионализмът на преводачите от Комисията ще допринесе за успеха на българското председателство.‟

Генералният директор на службата за устни преводи на Европейската комисия Флорика Финк-Хоойер заяви: „Служителите в моя екип са напълно готови да подпомогнат България по време на първото ѝ председателство на ЕС. Нашите преводачи осигуряват устен превод с най-високо качество по пълния набор от теми, свързани с политиките на ЕС. Така нашата служба спомага за прозрачността в създаването на политики и приближава ЕС до неговите граждани.‟

Благодарение на споразумението българското председателство на Съвета на ЕС ще ползва услугите на световно признати заради своята отлична работа и професионализъм устни преводачи по време на срещите на високо равнище на министрите. Наред с това службата за устни преводи на Европейската комисия предоставя обучение на служителите на предстоящото председателство за това как да председателстват многоезични заседания.

Дирекцията за устни преводи на Европейската комисия отдавна си сътрудничи с България. Комисията предоставя редовна педагогическа и финансова подкрепа на школите за конферентни преводачи в Софийския и Великотърновския университет. Днес най-добрите възпитаници на тези школи работят за службата за устни преводи на Комисията.

Контекст

Генерална дирекция „Устни преводи‟ на Европейската комисия е най-голямата служба за устни преводи в света. Тя осигурява устен превод на 24-те официални езика на ЕС, сред които и български, както и на няколко други езици на страни извън ЕС. Услугата се ползва от европейските институции (Европейския съвет, Съвета на ЕС, Европейската комисия, ротационното председателство на Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите, Европейската инвестиционна банка) и от външни ползватели (европейските служби и агенции в държавите членки и в трети страни в рамките на контактите с ЕС).

ГД „Устни преводи‟ се занимава единствено с конферентен превод. Писмените преводи се осигуряват от други служби. В дирекцията работят над 500 щатни устни преводачи и ежедневно се наемат между 200 и 400 преводачи на свободна практика с цел да се предоставят преводачески услуги за около 11 хил. заседания годишно. Устните преводачи на свободна практика се наемат измежду близо 3 300 акредитирани устни преводачи, които успешно са издържали изпитите на европейските институции.

За повече информация:

- Повече информация за устните преводи можете да откриете на: https://ec.europa.eu/info/departments/interpretation_bg

- За информация как можете да станете устен преводач: http://europa.eu/interpretation/accreditation_en.htm

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018bg-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news