Новини

                           1На 9 ноември делегация на Европейския парламент посети София, за да обсъди законодателните предложения за обща корпоративна данъчна основа (ОООКД и ОКООКД) с Министерството на финансите, Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание и заинтересовани страни.

Целта на законодателните предложения е да се хармонизира начинът, по който се изчислява корпоративният данък в Европа за мултинационалните дружества и да бъде заместена системата за данък върху печалбата с подходяща формула за разпределение, която да се изчислява на базата на печалбите, реализирани в отделните държави членки. За дигиталната икономика на ХХI век националните данъчни системи са вече твърде остарели и може да доведат до избягване на данъчно облагане.

Евродепутатът Паул Танг, докладчик на Европейския парламент относно общата данъчна основа (ОООКД), заяви: „Дойдохме в България, за да говорим със заинтересованите страни, националния парламент и Министерството на финансите, тъй като българското председателство ще бъде от решаващо значение за новите данъчни правила. За нас ще бъде предизвикателство да накараме всички държави членки да бъдат на една и съща позиция и българското участие като председател на Съвета на ЕС ще бъде от решаващо значение“.

„Днес, когато компаниите са по-международни от всякога и капитализацията им вече не е свързана с тяхното местоположение, а услугите, които извършват, са в дигиталното облачно пространство, ние трябва да коригираме нашата данъчна система по подобаващ начин. На масата на преговорите вече стои общоевропейска система, в която правилата, а не счетоводителите и данъчните консултанти ще определят къде ще се облагат печалбите“, добави г-н Танг.

Ален Ламасур, докладчик на Европейския парламент относно консолидирането на корпоративните данъци (ОКОООД), сподели: „Справедливостта при данъчното облагане не се отнася само до индивидуалните данъкоплатци. Малките и средните предприятия (МСП) също са поставени в неблагоприятно положение спрямо по-големите си конкуренти. Изследванията показват, че МСП плащат около 30% повече корпоративни данъци в сравнение с мултинационалните компании. За фирмите от ранга на Google и Facebook данъчната разлика ще бъде още по-голяма“.

По време на срещата, организирана от Информационното бюро на ЕП в България, присъстващите заинтересовани организации изразиха своите притеснения относно отражението на предложените мерки за хармонизиране на данъчното облагане върху българските компании. Участниците също така наблегнаха на това, че все още няма оценка на влиянието на предложените промени в законодателството, касаеща отделните държави членки на ЕС.

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018bg-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news