Новини

Комисията, с подкрепата на Европейския парламент, представляван от Якоб фон Вайцзекер — автор на актуалния доклад относно виртуалните валути, положи началото на Обсерватория и форум на ЕС за блокови вериги.

 

Обсерваторията и форумът ще представят основните тенденции при технологиите за блокови вериги, ще оказват съдействие на европейските участници и ще подкрепят ангажимента, поет от Европа към редица заинтересовани лица, осъществяващи дейност в областта на блоковите вериги.

Технологиите за блокови вериги (блокчейн), позволяващи равномерното съхраняване на информационни блокове в цялата мрежа, се считат за голямо постижение, тъй като осигуряват висока степен на проследимост и сигурност на извършваните онлайн икономически трансакции. Очаква се те да окажат въздействие върху цифровите услуги и да променят из основи бизнес моделите в широк кръг от области, като например здравеопазването, застраховането, финансите, енергетиката, логистиката, управлението на правата върху интелектуалната собственост или публичните услуги.

Андрус Ансип, заместник-председател по въпросите на цифровия единен пазар, заяви: „Технологии като блоковите вериги могат да спомогнат за намаляване на разходите при по-високо равнище на доверие, проследимост и сигурност. Те крият огромен потенциал за повишаване на онлайн сигурността на социалните и икономическите трансакции чрез предотвратяване на кибератаки и премахване на необходимостта от използването на посредник. Разчитайки на изобилието от талантливи специалисти и отличните стартиращи предприятия в Европа, възнамеряваме да станем световен лидер в областта на инвестициите и внедряването на блокови вериги.“

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, който отговаря за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: „Сред множеството технологии, насърчаващи цифровите иновации, блоковите вериги имат потенциала да преобразят изцяло финансовите услуги и пазари. Обсерваторията и форумът ще следят тези тенденции и ще предоставят информация, необходима във връзка с изготвянето на политиките на ЕС.“

Комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел подчерта: „Според мен блоковите вериги ще променят правилата на играта и бих искала Европа да бъде начело на тези технологии. Трябва да създадем подходящата благоприятна среда — не плетеница от инициативи, а цифров единен пазар за блокови вериги в услуга на всички граждани. Обсерваторията и форумът на ЕС за блокови вериги са важна стъпка в тази посока“.

Чрез научноизследователските програми на Европейския съюз — РП7 и Хоризонт 2020, Европейската комисия финансира от 2013 г. проекти в областта на блоковите вериги. Тя ще осигури до 340 млн. евро за финансиране за проекти, основаващи се на блокчейн технологии, до 2020 г.

Насърчаване на правителствата, европейската промишленост и гражданите да се възползват от възможностите на блоковите вериги

Европейските новатори и предприемачи вече предлагат технологични решения, основаващи се блокови вериги. В пилотните проекти са представени основни участници от традиционни сектори, като банки, застрахователи, фондови борси, логистични или други дружества. Много държави членки обявиха инициативи за насърчаване на използването на блокчейн технологии.

Европейската комисия иска да използва съществуващите инициативи като основа, да гарантира тяхната трансгранична съвместимост, да консолидира натрупания опит и да се бори с новите предизвикателства, възникнали вследствие на блоковите вериги (отпадането на посредничеството, надеждността, сигурността и проследимостта при проектирането).

Обсерваторията и форумът на ЕС за блокови вериги ще помагат активно на Европа да се възползва от новите възможности, предлагани от блоковите вериги, да натрупа експертен опит и да поеме водеща роля в тази област. Те ще събират информация, наблюдават и анализират тенденции, преодоляват предизвикателства и проучват социално-икономическия потенциал на блоковите вериги. Обсерваторията ще създаде възможност за трансгранично сътрудничество по конкретни примери от практиката, като обединява най-добрите европейски експерти и създава открит форум, в рамките на който специалисти в областта, новатори, граждани, заинтересовани страни от сектора, публични, регулаторни и надзорни органи ще могат да обсъждат и разработват нови идеи, за да се учат, взаимодействат и открито да допринасят за технологичното развитие.

За да се разшири влиянието на Обсерваторията в Европа, като партньор беше привлечен ConsenSys — установен в Европа глобален играч, избран чрез тръжна процедура, открита през миналата година. Като важен участник в сферата на блоковите вериги, ConsenSys ще допринесе със своите сериозни позиции в разработването на тези технологии, солиден експертен опит и връзки с глобалната блокчейн екосистема, както и с използването на предприемачески подход за сътрудничество със заинтересованите страни и експерти както в ЕС, така и по целия свят. След подписването на договора на 29 януари 2018 г. ConsenSys ще работи в тясно сътрудничество със службите на Комисията по управлението на Обсерваторията и форума на ЕС.

История на досието

Европейската комисия иска да хвърли повече светлина върху организаторите на блокови вериги, като използва съществуващи инициативи, консолидира натрупания опит и се бори с новите предизвикателства, възникнали вследствие на блоковите вериги, чрез подпомагане на европейската промишленост, подобряване на бизнес процесите и осигуряване на нови бизнес модели. Обсерваторията и форумът на ЕС бяха създадени като пилотен проект на Европейския парламент, предложен от члена на ЕП фон Вайцзекер, в подкрепа на дейността на Комисията в областта на финансовите технологии.

Финансовите технологии са приоритет в политиката на Европейската комисия, тъй като те могат и ще играят основна роля за постигането на целите, свързани с развитието на единния пазар, банковия съюз, съюза на капиталовите пазари и финансовите услуги на дребно.

Отчитайки настъпващите междусекторни промени, ЕК създаде през ноември 2016 г. работна група по финансовите технологии, която преследва целта на Комисията за разработване на всеобхватна стратегия за финансовите технологии. В момента Комисията разработва план за действие в областта финансовите технологии, който ще бъде представен през пролетта.

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news