Новини

гр. Стара Загора
ул. "Ген. Столетов" 127, тел: 042 605 007
гр. Казанлък
бул. "Розова долина" 6, тел. 0431 98260
гр. Ямбол 
ул. Раковски 1, п.к. 291, тел.: 046 66 29 39

На днешния Международен ден на жените, българският комисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел очерта стратегията си за прилагане на действия, които да улеснят увеличаването на участието на жените в цифровия сектор.

Действията ще се съсредоточат върху три основни области: борба със стереотипите, насърчаване на цифровите умения и образование, застъпничество за повече жени предприемачи. Инициативата за жените в сферата на цифровите технологии ще продължи през 2018 г. и 2019 г.

"Бъдещето на Европа ще бъде цифровизацията и от нас зависи тя да обхване всички. Жените и момичетата не бива да се изключват от цифровата трансформация на нашата икономика и нашето общество. Програмата ни за жените в сферата на цифровите технологии ще цели предоставянето на възможности, овластяването, насърчаването и стимулирането на жените и момичетата да преодолеят цифровото разделение между половете", коментира комисар Мария Габриел.

За реализиране на включените в стратегията мерки относно стереотипите, комисар Габриел е решена да работи за насърчаване на успешните модели за подражание в сектора, което би допринесло повече момичета да решат да се обучават в информационни и комуникационни технологии. Според комисаря е нужна и промяна в медийното представяне на образа на жените, поради което възнамерява да работи с националните регулаторни органи в областта, за да се оцени ситуацията и се съберат най-добрите практики за насърчаване на равенството между половете в аудиовизуалните медии. Тя също ще използва инструменти като програма МЕДИА за насърчаване на разнообразието във филмовата индустрия и ще популяризира ролеви модели в сектора на технологиите чрез учредяването на награди. Освен това българският еврокомисар стартира и кампания "No Women, No Panel", която има за цел да увеличи видимостта на жените експерти и се повиши информираността относно потенциала на жените в сектора на технологиите.

По отношение на втория елемент от стратегията – образованието и обучението за придобиване на цифрови умения, комисар Мария Габриел подкрепя действия като Европейската седмица на кодирането, която тази година впечатли с факта, че 46% от участниците бяха жени. Българският еврокомисар се ангажира да насърчи все по-голямото участие в специализираната европейска седмица и до 2020 година тя да достигне до не по-малко от 50% от всички училища в Европа. За реализиране на мерките по този приоритет, комисарят възнамерява да насърчи включването на повече компании и организации в европейската Коалиция за цифрови умения, които да обучават момичета и жени в цифрови умения. Друго нейно намерение е да работи по-тясно с дигиталните шампиони във всяка държава-членка в търсене на добри практики за цифрови умения за жените.

Що се отнася до третия аспект, комисар Мария Габриел ще предприеме мерки за насърчаване на предприемачеството сред жените в цифровия сектор, започвайки от вече съществуващи инициативи, като например европейската общност WeHubs, подкрепяща жените предприемачи. Наградата на ЕС за жени-новатори признава постиженията на жени предприемачи и вдъхновява другите да следват стъпките им, като занапред комисарят ще насочи вниманието си върху равенството между половете в областта на киберсигурността. За тази цел тя ще предприеме инициативи, които могат да бъдат приложени чрез съвместни действия на изследователските общности и бизнеса.

"Неравенството между жените и мъжете в цифровия сектор е причина за тревога, тъй като се очаква до 2020 г. в Европа да има голям недостиг на цифрови умения. Насърчаването на участието на жените в тази област и изграждането на балансиран по пол технологичен сектор ще играят важна роля за стимулиране на иновациите и икономически ползи за европейската икономика", коментира още българският комисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел.

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news