Новини

гр. Стара Загора
ул. "Ген. Столетов" 127, тел: 042 605 007
гр. Казанлък
бул. "Розова долина" 6, тел. 0431 98260
гр. Ямбол 
ул. Раковски 1, п.к. 291, тел.: 046 66 29 39

Днес Комисията събира министри, представители на държавите от ЕС, промишлеността, академичните среди и гражданското общество, за да насърчи сътрудничеството в областта на изкуствения интелект, блоковите вериги, електронното здравеопазване и иновациите.

  

Акцент в обсъжданията е начинът, по който технологичното развитие ще оформи бъдещето на Европа, и изграждането на силен цифров единен пазар, където повишаването на инвестициите и на цифровите умения е от ключово значение.

След миналогодишното издание на Деня на цифровите технологии в Рим, довело до успешно сътрудничество в области като високопроизводителните изчислителни технологии, свързаната мобилност и цифровизацията на промишлеността, Комисията повтаря инициативата, за да насърчи по-тясното сътрудничество в областта на цифровите технологии.

За година бе постигнат съществен напредък по пътя към цифровия единен пазар. Премахването на таксите за роуминг и преносимостта на онлайн съдържанието вече са част от живота на европейските граждани. По-строги правила за защита на личните данни и първите общоевропейски правила в областта на киберсигурността ще станат реалност през май 2018 г.

Много предложения все още предстои да бъдат договорени. Европа следва да продължи напред и, въз основа на цифровия единен пазар, да увеличи инвестициите и да стимулира сътрудничеството в редица ключови области, като например изкуствения интелект, блоковите вериги, електронното здравеопазване и иновациите.

Андрус Ансип, заместник-председател на Комисията, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: „Европейците започват вече сами да усещат ползите от цифровия единен пазар. Те вече могат да пътуват в чужбина и да използват любимите си услуги за излъчване онлайн на филми и музика, без да плащат такси за роуминг. Скоро блокирането на географски принцип при пазаруване онлайн ще бъде далечен спомен. След 25 май личните ни данни ще бъдат по-добре защитени. Тазгодишното издание на Деня на цифровите технологии е идеалният момент да направим равносметка на постигнатото, но и да насърчим държавите — членки на ЕС, бързо да придвижат законодателните предложения, които все още са в процес на обсъждане. Трябва да подготвим цифровото си бъдеще заедно; нужно е да сторим повече, като обединим усилията и ресурсите си, за да се възползваме от възможностите, предлагани от технологиите, като например изкуствения интелект и блоковите вериги.“.

Мария Габриел, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, заяви: „Цифровизацията преобразява нашето общество и ние можем да се възползваме пълноценно от нея само чрез тясно и ползотворно сътрудничество. Поемането на координирани ангажименти на европейско равнище и съгласуването на инвестициите са от изключително значение за справяне с бъдещите предизвикателства. Надявам се, че с тазгодишния Ден на цифровите технологии цифровото сътрудничество в Европа ще достигне нов етап по отношение на изкуствения интелект и електронното здравеопазване и насърчавам всички държави да допринесат към усилията ни Европа да продължи да играе ключова роля в ерата на цифровите технологии.“

Сред акцентите на Деня на цифровите технологии през 2018 г. са декларации, които имат за цел:

  • обединяване на усилията в областта на изкуствения интелект (ИИ): ИИ може да донесе огромни ползи за нашето общество и икономика, като например по-добро здравеопазване, по-безопасен транспорт и по-голяма конкурентоспособност на промишлеността. Европейските държави трябва да работят заедно, за да могат да се възползват максимално от възможностите, предлагани от ИИ, в това число като използват най-високите стандарти за защита на данните. Комисията ще приеме съобщение относно ИИ през идните седмици. Повече информация за декларацията относно ИИ е достъпна тук. централноевропейско време.
  • създаване на европейско партньорство в областта на технологиите за блоковите вериги:През февруари 2018 г. Европейската комисия създаде Обсерватория и форум на ЕС за блокови вериги и ще инвестира около 300 милиона евро в проекти, подпомагащи използването на блокови вериги. В същото време държавите членки взеха активно участие в подпомагането на екосистеми за блокови вериги, започването на експерименти и обявяването на действия на правителствено равнище. За да извлече полза от многобройните възможности, предлагани от блоковите вериги, и да избегне прилагането на фрагментиран подход, утре Комисията ще даде началото на Европейско партньорство за блокови вериги за насърчаване на оперативно съвместими инфраструктури, което ще укрепи сътрудничеството в областта на доверителните цифрови услуги. Повече информация за декларацията относно технологиите за блоковите вериги е достъпна тук.
  • обмен на данни за персонализиране на здравеопазването: Нуждите на гражданите следва да бъдат в центъра на основаните на данни иновации в областта на здравеопазването и следва да играят основна роля в персонализираното им лечение. Декларацията в областта на електронното здравеопазване има за цел да свърже достъпа до съществуващи и бъдещи геномни бази данни в целия Европейски съюз, което ще спомогне за постигане на напредък в научните изследвания в областта на редките заболявания, рака, фармакогеномиката, профилактиката на заболяванията, мозъчните и други заболявания. Укрепването на сътрудничеството между държавите членки ще спомогне за преодоляване на липсата на оперативна съвместимост и фрагментирането на инициативите в рамките на ЕС, като в същото време осигури най-високи европейски стандарти за защита на личните данни. Това ще позволи и ЕС да запази водещите си позиции в областта на персонализираната медицина в световен мащаб посредством стимулиране на научните резултати и промишлената конкурентоспособност. Повече информация за декларацията относно геномната база данни ще е достъпна тук към 17,00 ч. централноевропейско време.
  • насърчаване на иновациите с помощта на нов онлайн инструмент: Инициативата „Иновационен радар“ може да спомогне за осъществяването на контакт между новаторите и онези, които могат да помогнат иновациите им да достигнат до пазара. В рамките на Деня на цифровите технологии Комисията насърчава сътрудничеството за подкрепа на революционни иновации в Европа. Инициативата също така има за цел да продължи да развива онлайн инструмента и да го обогатява с върхови национални иновационни проекти. Повече информация за декларацията относно инициативата „Иновационен радар“ ще е достъпна тук към 17,30 ч. централноевропейско време.
  • 5G трансгранични коридори за изпитване в подкрепа на свързаната и автоматизирана мобилност: Първите няколко широкомащабни коридора за изпитване бяха обявени през септември 2017 г. Утре Испания и Португалия ще подпишат меморандум за разбирателство, за да положат началото на своето сътрудничество. Повече информация за декларацията относно меморандума за разбирателство е достъпна тук.

Контекст

Пет инициативи бяха в центъра на вниманието в Деня на цифровите технологии през 2017 г.:

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018bg-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news