Новини

гр. Стара Загора
ул. "Ген. Столетов" 127, тел: 042 605 007
гр. Казанлък
бул. "Розова долина" 6, тел. 0431 98260
гр. Ямбол 
ул. Раковски 1, п.к. 291, тел.: 046 66 29 39

 • Ролята на Европол и на Европейската агенция за оперативно управление на широкомащабни информационни системи (eu-LISA) трябва да бъде засилена;
 • Споделянето на данни да бъде стандартизирано и по-оперативно;
 • Борба с радикализацията както онлайн, така и офлайн;
 • Общо определение за „жертва на тероризъм“ и координационен център на ЕС.

Въз основа на задълбочена оценка Парламентът изложи препоръките си за справяне с радикализацията, подобряване на оперативната съвместимост на данните и подпомагане на жертвите на тероризъм.

Евродепутатите също така изразяват загриженост относно недостатъчния обмен на данни между агенциите, между държавите членки и органите на ЕС. Те подчертават необходимостта от пълното зачитане на основните права, включително защитата на данните и свободата на изразяване, когато се предприемат мерки за борба с тероризма.

Сред основните предложения на Парламента са:

 • създаване на списък на радикалните проповедници в ЕС;
 • по-силен мониторинг с цел гарантиране на хармонизирани стандарти за сигурност и съдебно преследване на идентифицираните „завръщащи се бойци“ в Европа;
 • изключване на възможността осъдени терористи да получават убежище;
 • мерки срещу радикализацията като програми за затвори, образование и кампании;
 • специални обучения по радикализация на служителите на ЕС и на държавите членки;
 • укрепване на външните граници на ЕС и подходящи проверки на всички гранични пунктове, като се използват всички релевантни бази данни;
 • търсене на правни процедури за проследяване възхваляването на терористични актове;
 • премахване на печатна или онлайн пропаганда, изрично подбуждаща към насилие;
 • непрекъснато сътрудничество и обмен на информация между ЕС и Обединеното кралство;
 • ограничаване носенето на ножове и забрана на особено опасни ножове;
 • включване на частните самолети в обхвата на Директивата относно резервационните данни на пътниците;
 • европейска система от лицензи за специализирани купувачи на прекурсори на взривни вещества;
 • неотложна необходимост от обща дефиниция на „жертва на тероризъм“ на равнище ЕС;
 • искане от Комисията за създаването на Координационен център на ЕС за жертви на тероризъм, който да предоставя подкрепа при кризи и помощ при атаки;
 • използване на фонд „Солидарност“ на ЕС за обезщетяване на жертвите на широкомащабни терористични нападения;
 • по-тясно сътрудничество с държави извън ЕС, особено със съседните страни.

След гласуването съдокладчикът Моника Холмайер (ЕНП, Германия) заяви: „Вчерашната атака на коледния пазар в Страсбург беше атака срещу европейските граждани и общите ценности и принципи на ЕС по възможно най-лошия начин. Инцидентът ни показа отново, че трябва да оставим празните лозунги и нереалистичните мерки настрана и да съсредоточим действията си върху това, което наистина прави Европа безопасна. Независимо от усилията, положени през последните години, все още има пропуски и начини за повишаване на ефективността на борбата срещу тероризма. Това означава по-широко сътрудничество и обмен на информация между разузнавателните служби и властите, повече мерки за превенция срещу радикализацията, по-строги правни инструменти и по-добра защита на правата на жертвите.“

Съдокладчикът Хелга Стивънс (EКР, Белгия) отбеляза: „Терористичните атаки в центъра на Страсбург вчера вечерта показват непосредствената заплаха и абсолютната неотложност да се справим по-добре с тази тъжна нова реалност. Нашият доклад беше гласуван в същия град, седалището на Европейския парламент. Предложени са много иновативни идеи, сред които черен списък на ЕС за проповедници на омраза, разрешаване хората, които наемат автомобили, да бъдат подложени на кръстосана проверка в полицейските бази данни и включването на частни самолети в обхвата на Директивата относно резервационните данни на пътниците. Ние препоръчваме добри практики като местните клетки за антирадикализация, въведени в Белгия. Поставяме жертвите на преден план, като поискахме автоматично предплащане на медицинските разходи след атентат и по-плавни застрахователни процедури. Това са само няколко примера от този всеобхватен доклад.“

Бързи факти

През последните години ЕС беше изправен пред безпрецедентна вълна от терористични нападения на своята територия, които изведоха въпроса за сигурността на преден план сред тревогите на гражданите и които почертаха проблемите, свързани със сътрудничеството и обмена на информация в тази област. Последният доклад на Европол (Доклад относно обстановката и тенденциите в Европейския съюз, свързани с тероризъм – TE-SAT) гласи, че атаките, извършени от джихадисти, са били най-смъртоносни.

Създадена през миналата година, Специалната комисия относно тероризма (TERR) има за задача да проучи, анализира и оцени степента на терористичната заплаха на европейска територия въз основа на факти, предоставени от правоприлагащите органи в държавите членки, компетентните агенции на ЕС и доказани експерти. Това включва задълбочена оценка на съществуващите сили на място, за да може Европейският съюз и неговите държави членки да увеличат капацитета си за предотвратяване, разследване и повдигане на обвинения за терористични престъпления.

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news