Новини

гр. Стара Загора
ул. "Ген. Столетов" 127, тел: 042 605 007
гр. Казанлък
бул. "Розова долина" 6, тел. 0431 98260
гр. Ямбол 
ул. Раковски 1, п.к. 291, тел.: 046 66 29 39

Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът постигнаха предварително споразумение по предложението на Комисията за създаване на Европейски орган по труда. Председателят Юнкер за пръв път обяви идеята за европейски орган по труда през септември 2017 г.

Този нов орган на ЕС ще подпомага справедливата трудова мобилност в рамките на ЕС, за да могат гражданите и предприятията да се възползват от възможностите на единния пазар, като същевременно подкрепя сътрудничеството между националните органи, включително за предотвратяване и преодоляване на социалните измами и злоупотреби.

Председателят Юнкер приветства споразумението със следното изявление: "С Европейския стълб на социалните права ние положихме основите на силен социален Европейски съюз на бъдещето. Днес правим нова голяма стъпка напред в изпълнение на ангажимента ни за по-социална Европа. 17 милиона европейци понастоящем живеят или работят в друга държава от ЕС и е крайно време да имаме европейски орган по труда, който да подкрепя мобилните граждани, да улеснява работата на държавите членки и да гарантира справедливостта и доверието в нашия единен пазар. През последните години напреднахме значително в осигуряването на по-справедливи правила за трудова мобилност. Новият орган ще ни помогне да ги прилагаме на практика."

Комисарят за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен добави: "Винаги съм твърдяла, че се нуждаем от ясни, справедливи и приложими правила за трудовата мобилност. Днешното споразумение относно Европейския орган по труда е ключова стъпка към изграждането на справедлив европейски пазар на труда. Този орган ще изпълнява двойна мисия — да помага на националните органи в борбата с измамите и злоупотребите и да улеснява мобилността на гражданите. Днешното споразумение е резултат от много конструктивни и бързи преговори, които показват, че Европа може да взема решения и да действа бързо за разрешаването на проблеми. Бих искала да благодаря на докладчика на Европейския парламент Йерун Ленарс и на румънското председателство, действащо от името на Съвета. Сега това споразумение следва да бъде потвърдено бързо, за да се гарантира, че Европейският орган по труда може да започне работа през тази година и да стане изцяло оперативен възможно най-скоро. Това е изключително важна стъпка за изграждане на една по-социална и справедлива Европа."

Следващи стъпки

Споразумението ще бъде представено на Комитета на постоянните представители (КОРЕПЕР) за одобрение. След като постоянните представители на държавите членки потвърдят споразумението, то ще бъде окончателно гласувано по време на пленарната сесия на Европейския парламент.

Контекст

Председателят Юнкер за пръв път предложи създаването на европейски орган по труда в речта си за състоянието на Съюза пред Европейския Парламент на 13 септември 2017 г.: Трябва да гарантираме, че нов европейски орган с контролни и правоприлагащи правомощия ще осигурява прилагането на всички правила на ЕС относно трудовата мобилност по справедлив, прост и ефективен начин. Изглежда абсурдно да имаме банков орган, който да следи за спазването на стандартите в банковата област, а да нямаме общ орган по въпросите на трудовия пазар в рамките на нашия единен пазар.

Около 17 милиона европейски граждани понастоящем живеят или работят в друга държава от ЕС — двойно повече, отколкото преди десет години. Европейският съюз е развил значителен корпус от законодателство за регулиране на различни аспекти на мобилността, включително командироването на работници и координацията на социалното осигуряване. Въпреки това ефективното прилагане на правилата на ЕС в държавите членки изисква структурирано сътрудничество и обмен между компетентните национални органи, както и ресурси за общи дейности, като например организиране на съвместни инспекции или обучение на национални служители, за да могат да обработват трансгранични случаи.

За да се справи с тези проблеми, Европейският орган по труда, в съответствие с предложението на Комисията от март 2018 г., ще изпълнява следните задачи:

· подкрепа за държавите членки чрез предоставяне на информация и услуги на гражданите и предприятията;

· улесняване на сътрудничеството и обмена на информация между държавите членки и подкрепа за тях чрез съгласувани и съвместни инспекции за борба със злоупотребите, измамите и недекларирания труд;

· роля на медиатор между държавите членки в случай на спорове.

Органът по труда ще отговаря за подпомагането на мрежата на Европейските служби по заетостта (EURES) и ще поеме и засили дейностите на европейската платформа, за да се подобри сътрудничеството за борба с недекларирания труд.

Дейността на органа ще е свързана с правилата за трудова мобилност, командироване на работници, координиране на социалната сигурност и специалното законодателство в сферата на автомобилния транспорт.

На равнището на ЕС няма да бъдат създадени нови компетенции и държавите членки ще запазят своите пълни правомощия за прилагане на правилата за труда и социалната сигурност. Добавената стойност на органа се състои в това, че той ще улесни сътрудничеството между държавите членки, ще рационализира съществуващите структури и ще предостави оперативна помощ, за да се гарантира по-ефикасно прилагане на правилата, което ще бъде от полза за гражданите, предприятията и националните органи.

От рационализацията на съществуващите органи на равнището на ЕС ще има и финансова полза, тъй като тя ще доведе до икономии. Освен това с подкрепата на органа по труда държавите членки ще могат да събират социалноосигурителните вноски по-ефективно и цялостно отколкото досега. Не на последно място, предоставяйки техническа и логистична помощ, органът ще отнеме от тежестта за държавите членки. В тази връзка финансовите печалби се очаква да компенсират голяма част от оперативните разходи на органа, чийто прогнозен годишен бюджет ще бъде около 50 млн. евро. Органът ще има приблизително 140 служители, от които 60 експерти, командировани от своите държави членки, включително за ролята на национални служители за връзка.

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news