Новини

Утре отново отбелязваме Международния ден на труда. Тази година той е особено подходящ повод да погледнем назад, но също и напред към бъдещето.

През изминалите дванадесет месеца, въз основа на предложения на Европейската комисия, ЕС постигна голям напредък в усилията си да подобри правата на работниците. Въвеждането на нови правила за прозрачни и предвидими условия на труд доведе до по-добра защита за най-уязвимите работници в новия свят на труда, особено тези, които работят на нетипични трудови договори. Предприехме мерки, за да се гарантира, че всички работещи са обхванати в достатъчна степен от схемите за социална сигурност и са защитени срещу икономическа несигурност, независимо от техния трудов статус. Нови правила на ЕС относно равновесието между професионалния и личния живот ще помогнат на работещите родители и полагащите грижи лица да съчетават своя семеен живот и професионалната си кариера, като правилата осигуряват равни възможности за мъжете и жените. Благодарение на новия Европейски орган по труда ще се подкрепи справедливата трудова мобилност в рамките на ЕС, което ще е от полза както за трансграничните работници, така и за предприятията. ЕС подобри защитата срещу широк набор канцерогенни химикали на работното място. Също така повече от 80 милиона лица с увреждания ще получат по-лесен достъп до основни продукти и услуги, като например мобилни телефони, компютри, електронни книги и електронна търговия, благодарение на европейски акт за хората с увреждания.

Всички тези инициативи са част от нашата текуща работа за постигане на резултати по Европейския стълб на социалните права. Стълбът е нашият компас днес и за в бъдеще: той ще продължи да помага на вземащите решения да въвеждат по-добри и по-справедливи правила, за да може Европа да се справя със социалните предизвикателствата на 21-и век.

Европейският стълб на социалните права непрекъснато ни напомня, че трябва да работим заедно, за да изградим социалната Европа, която желаем: институциите на ЕС, държавите членки и социалните партньори — всеки от нас в рамките на своите собствени компетенции и със собствените си инструменти. Следващата седмица европейските лидери ще се срещнат в Сибиу, за да обсъдят бъдещето на Европа. Убедена съм, че изграждането на социална Европа ще остане основен приоритет в бъдеще, за да може всеки да доразвива постигнатото от нас досега в полза на всички.

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news