Новини

Потвърждавайки, че една надеждна политика на разширяване е геостратегическа инвестиция в мира, стабилността, сигурността и икономическия растеж в цяла Европа, Комисията прие годишната си оценка на изпълнението на реформите от партньорите в Западните Балкани и Турция заедно с препоръки към тези страни за следващите стъпки.

Западни Балкани

Твърдата и надеждна перспектива за членство в ЕС за Западните Балкани продължава да бъде от съществено значение за извършването на промени, насърчаването на помирението, утвърждаването на стабилността в региона и популяризирането на ценностите, нормите и стандартите на ЕС. Стратегията на Комисията за Западните Балкани от февруари 2018 г. поднови ангажимента на ЕС и неговите държави членки и даде нов тласък на региона. През изминалата година държавите партньори постигнаха конкретен напредък и показаха, че са ангажирани с европейската перспектива, макар цялостното осъществяване на реформите в отделните страни да е на различно ниво.

Албания и Северна Македония използваха предоставената възможност и осъществиха реформи, особено в областите, определени като ключови от Съвета през юни 2018 г. С оглед на постигнатия значителен напредък и на изпълнените условия Комисията препоръча днес на Съвета да започне преговори за присъединяване с Албания и Северна Македония.

Върховният представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията, Федерика Могерини, заяви: Западните Балкани са Европа и ще бъдат част от бъдещето на ЕС, част от един по-силен, стабилен и обединен Европейски съюз. Изминалата година бе година на положителната промяна в региона. Албания и Северна Македония показаха твърда решимост за напредък по пътя на ЕС и постигнаха конкретни резултати, които трябва да бъдат необратими. Въз основа на това днес препоръчваме на Съвета да започне преговори за присъединяване с Албания и Северна Македония. Политиката на разширяване на Европейския съюз е инвестиция в мира, сигурността, просперитета и стабилността в Европа.

Комисарят по въпросите на европейската политика за съседство и преговорите за разширяване, Йоханес Хан, посочи: Албания и Северна Македония използваха възможността, предоставена от обновената програма за разширяване, и осъществиха реформи. Северна Македония не само продължи да изпълнява амбициозната си програма за реформи, но и постигна историческо споразумение с Гърция, уреждащо 27-годишния спор относно името, с което даде пример как да се укрепят добросъседските отношения в целия регион и извън него. Албания извършва дълбоки реформи, по-специално мащабна промяна на съдебната система. Всички тези усилия са доказателство за привлекателната сила на Европейския съюз.

Комисията публикува днес и становището си относно кандидатурата на Босна и Херцеговина за членство в Европейския съюз. Становището е придружено от аналитичен доклад, в който за първи път се прави преглед на ситуацията в страната спрямо всички стандарти, приложими за държавите — членки на ЕС. Комисията е на мнение, че преговорите за присъединяване с Босна и Херцеговина следва да започнат, след като страната достигне необходимата степен на съответствие с критериите за членство, и особено с политическите критерии, изискващи стабилност на институциите, които гарантират по-специално демокрацията и спазването на върховенството на закона. Босна и Херцеговина ще трябва да подобри из основи своята законодателна и институционална рамка, за да изпълни редица подробни приоритети в сферата на демокрацията, върховенството на закона, основните права и реформата на публичната администрация. Становището, което представлява пътна карта за всеобхватни реформи в тези ключови области, е крайъгълен камък в отношенията между ЕС и Босна и Херцеговина, давайки нов тласък на страната в процеса ѝ на интеграция в ЕС.

Турция

Турция е ключов партньор за ЕС и страна кандидатка. Диалогът и сътрудничеството в основни области от общ интерес, включително на най-високо равнище, се запазиха, по-специално чрез ефективно сътрудничество по въпросите на миграцията и оказване на подкрепа за бежанците. При все това Турция продължи да се отдалечава от Европейския съюз в резултат на сериозни крачки назад в областите на върховенството на закона и основните права и отслабване на ефективния контрол и баланс в политическата система с влизането в сила на изменението на конституцията. През юни 2018 г. Съветът единодушно отбеляза, че преговорите за присъединяването на Турция са в застой и не може да се обмисля отварянето или затварянето на други глави. Основните факти, довели до тази оценка, продължават да са налице.

Следващи стъпки

Сега предстои Съветът да разгледа препоръките на Комисията и да вземе решения относно предстоящите действия.

Контекст

Процес на разширяване

Настоящата програма за разширяване обхваща партньорските страни от Западните Балкани и Турция. Преговори за присъединяване бяха започнати със страните кандидатки Черна гора (2012 г.), Сърбия (2014 г.) и Турция (2005 г.). Северна Македония е страна кандидатка от 2005 г., а Албания — от 2014 г. Босна и Херцеговина (през февруари 2016 г. беше подадена кандидатура за присъединяване към ЕС) и Косово (през април 2016 г. влезе в сила Споразумение за стабилизиране и асоцииране) са потенциални кандидати.

Процесът на присъединяване към ЕС продължава да се основава на установени критерии, справедливи и строги условия и принципа на собствените заслуги. За присъединяването към ЕС е необходимо да се извършат сложни реформи в изпълнена с предизвикателства среда. Това е цел, която може да бъде постигната единствено в дългосрочен план. За да може процесът на присъединяване да напредва, кандидатите трябва да дадат приоритет на по-бързото постигане на реални и трайни резултати по ключови въпроси като върховенството на закона, съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност, сигурността, основните права, функционирането на демократичните институции и реформата на публичната администрация, икономическото развитие и конкурентоспособността.

Западните Балкани трябва също така да постигнат напредък в областта на помирението, добросъседските отношения и регионалното сътрудничество, следвайки примера на историческото споразумение между Северна Македония и Гърция.

Стратегията за Западните Балкани даде нов тласък на отношенията между ЕС и региона. Стратегията е съсредоточена върху области, в които са необходими допълнителни реформи и усилия от страна на партньорите от Западните Балкани, както и върху засилената подкрепа на ЕС за региона чрез редица конкретни ангажименти, групирани в шест водещи инициативи.

След приемането на стратегията ЕС се съсредоточи върху изпълнението на ангажиментите си чрез по-активно политическо участие, засилване на сътрудничеството в областта на сигурността, заздравяване на оперативните връзки между Западните Балкани и ЕС и неговите агенции, осигуряване на по-голям достъп до финансиране и техническа помощ, както и пренасочване на финансовата помощ от ЕС по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), която само за 2018 г. надхвърли 1,1 милиарда евро за Западните Балкани.

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news