Новини

гр. Стара Загора
ул. "Ген. Столетов" 127, тел: 042 605 007
гр. Казанлък
бул. "Розова долина" 6, тел. 0431 98260
гр. Ямбол 
ул. Раковски 1, п.к. 291, тел.: 046 66 29 39

На 31 май отбелязваме Световния ден без тютюнопушене, като увеличаваме информираността за вредното и водещо до смърт въздействие на тютюнопушенето и употребата на тютюневи изделия.

На глобално равнище цифрите са стряскащи – всяка година има повече от седем милиона смъртни случаи, свързани с тютюнопушенето. Това е и една от причините, поради които ЕС и неговите държави членки са активни поддръжници на глобалния здравен договор — Рамковата конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация.

Употребата на тютюн е единственият най-голям предотвратим риск за здравето, а също и най-значимата причина за преждевременна смърт в ЕС, като тя причинява смъртта на близо 700 000 души годишно. Това не са само сухи цифри. Става дума за членове на нашите семейства, за приятели и колеги. Аз съм особено съм загрижен за младите хора, използващи електронни цигари и различни нови продукти като тютюневи изделия със загряване, които все по-често се предлагат на пазара с подвеждащи твърдения. 29 % от младите европейци на възраст 15—24 години са пушачи. Колко от тях използват алтернативи, които увреждат младите им бели дробове?

ЕС работи усилено, за да предпази гражданите от вредните последици от употребата на тютюн. Една от нашите ключовите мерки в борбата на ЕС срещу незаконната търговия с тютюневи изделия — Европейските системи за проследяване на тютюневите изделия и защитни елементи — започна да функционира на 20 май. Това означава, че потребителите скоро ще видят новите маркировки за проследимост на пакетите с тютюневи изделия, които ще бъдат поставяни наред с изискващите се защитни елементи. Маркировките за проследимост ще позволят на националните органи да проследяват движението на пакетите с тютюневи изделия по цялата законна верига на доставка в ЕС. Освен това защитните елементи ще дадат възможност на публичните органи и на гражданите да определят дали дадено тютюнево изделие на пазара е оригинално или незаконно.

Проследимостта на тютюневите изделия и системата на защитните елементи допълват други важни мерки на ЕС за борба с тютюнопушенето, напр. регулирането на тютюневите изделия, ограничаване тона свързаните с тях трансгранична реклама, популяризиране и спонсорство, подкрепата на държавите членки при създаването на зони без тютюнев дим, както и регулирането на данъците върху тютюневите изделия. Освен това, понастоящем пакетите с тютюневи изделия са снабдени с големи здравни предупреждения под формата на снимки. Въведохме също така и забрана на рекламните и подвеждащите елементи, по-строго регулиране на съставките, включващо забраната на продукти с аромати, влизаща в сила от 20 май 2020 г. както и първата регулаторна рамка за електронните цигари. Някои държави от ЕС са постигнали дори още по-голям напредък, като прилагат мерки за неутрални опаковки на тютюневите изделия, а няколко други вървят в това направление. С гордост мога да кажа, че навреме сме постигнали резултати във връзка с всички изисквания, определени в Директивата за тютюневите изделия, като сме създали система за докладване на продуктите и консултативна група по въпросите на ароматизаторите.

Като цяло, мерките имат за цел да помогнат на пушачите да спрат да пушат или на първо място изобщо да не започват да пушат. Тъй като 93 % от пушачите започват да пушат преди да навършат 26 години, особено се набляга на превенцията на започването на тютюнопушене в младежката възраст.

Наясно сме, че рисковите фактори, свързани с начина на живот — такива като пушенето — подхранват нарастващото бреме от ракови и сърдечносъдови заболявания. То пряко се отразява върху качеството и продължителността на живота на гражданите и има отрицателно въздействие върху националните здравни и социални системи, включително бъдещата работна сила.

Поради това разчитам на нашите държави членки да помогнат за постигането на нашите общи цели. Имаме нужда от стриктен контрол върху тютюна на всички нива и затова обръщам особено внимание върху засиления надзор на пазара и правоприлагането. Освен това трябва да отговорим и на новите предизвикателства, каквито са новите тютюневи изделия. Затова да се хващаме на работа!

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news