Новини

Успоредно с втората Европейска среща на върха по въпросите на образованието Европейската комисия публикува днес Обзорa на образованието и обучението за 2019 г., в който се прави анализ на това как образованието и обучението се развиват в ЕС и неговите държави членки. В Обзора за 2019 г. се отбелязва допълнителен напредък по отношение на важни цели на ЕС в областта на образованието и обучението, но също така се подчертава необходимостта да се предостави по-добра подкрепа за учителите и да се повиши привлекателността на учителската професия.

Тазгодишното — осмо — издание на Обзора е насочено към учителите. То включва и анализира констатациите от обширното проучване сред учителите, проведено от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. В това последно издание на международното проучване в областта на преподаването и ученето се подчертава необходимостта от обучение на учителите за по-добро справяне с належащите проблеми, като например използването на информационни и комуникационни технологии, преподаването на ученици със специални нужди и преподаването в мултикултурни класни стаи. В отговор на това в Обзора се препоръчва да се гарантира подходящ брой учители в системата, по всички предмети, в селските и в градските райони. В същото време се подчертава, че са необходими повече усилия в областта на политиката, за да се привлекат да преподават най-добрите кандидати и се гарантира, че те са подходящо обучени и мотивирани да останат в професията.

Що се отнася до инвестициите в образованието, последните данни на Обзора показват, че публичните разходи за образование в ЕС остават като цяло стабилни на равнище ЕС, но държавите членки продължават да инвестират по-малко в образованието, отколкото преди икономическата криза от 2007—2008 г.

Образованието е на челно място в политическата програма на ЕС. Работейки заедно с държавите членки, Комисията положи основите на европейско пространство за образование, насочено към подобряване на ученето, сътрудничеството и високите постижения. Същевременно редица програми на ЕС, а именно програмата „Еразъм+“, европейските структурни и инвестиционни фондове, в това число Инициативата за младежка заетост, както и „ Хоризонт 2020“ и Европейският институт за иновации и технологии спомагат за стимулиране на инвестициите и оказват подкрепа по приоритетите на политиката в областта на образованието. С цел да подкрепи по-големите амбиции в тази област Комисията е предложила значително увеличаване на финансирането за младите хора и за обучението в следващия дългосрочен бюджет на ЕС (2021—2027 г).

За повече информация

Уебсайт на Обзора на образованието и обучението (включително информационни документи и графики за ЕС и за отделните държави)

Уебсайт на Европейската среща на върха по въпросите на образованието

Уебсайт на европейското пространство за образование

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news