Новини

Как да се подготвите за Брексит Митнически наръчник за предприятията. 

В случай че Обединеното кралство напусне ЕС без споразумение за оттегляне, с което би бил въведен преходен период, Обединото кралство ще бъде третирано за митнически цели като държава извън ЕС, считано от датата на оттеглянето му.

Предприятията в ЕС следва да започнат да се подготвят за тази възможност, ако все още не са го направили.

Брексит ще засегне Вашето дружество, ако...

 • … то продава стоки или доставя услуги на Обединеното кралство, или
 • … то купува стоки или получава услуги от Обединеното кралство, или
 • … то придвижва стоки през територията на Обединеното кралство.

Какво означава това?

Ако няма преходен период (предвиден в споразумението за оттегляне) или окончателно споразумение, считано от датата на оттегляне търговските отношения с Обединеното кралство ще се ръководят от общите правила на СТО, без прилагане на преференции.

По-конкретно това означава, че:

 • Ще се прилагат митнически формалности, ще трябва да се подават декларации, а митническите органи могат да изискат обезпечения за потенциални или съществуващи митнически задължения.
 • По отношение на стоките, въвеждани в ЕС от Обединеното кралство, ще се прилагат мита без преференции.
 • По отношение на някои стоки, въвеждани в ЕС от Обединеното кралство, може да се прилагат също така забрани или ограничения, което означава, че е възможно да се изискват лицензи за внос или износ.
 • Лицензите за внос и износ, издадени от Обединеното кралство, вече няма да са валидни в ЕС (ЕС-27).
 • Разрешенията за митнически опростявания или режими, като например митническо складиране, издадени от Обединеното кралство, вече няма да са валидни в ЕС (ЕС-27).
 • Разрешенията за одобрен икономически оператор (ОИО), издадени от Обединеното кралство, вече няма да са валидни в ЕС (ЕС-27).
 • Държавите членки ще начисляват ДДС при вноса на стоки, въвеждани в ЕС от Обединеното кралство. Износът за Обединеното кралство ще бъде освободен от ДДС.
 • Ще се променят правилата за деклариране и плащане на ДДС (за доставките на услуги като електронните услуги) и за презграничните възстановявания на ДДС.
 • За движения на стоки към Обединеното кралство ще се изисква декларация за износ. За движението на акцизни стоки към Обединеното кралство може да се изисква и електронен административен документ (е-АД).
 • Движенията на акцизни стоки от Обединеното кралство към ЕС (ЕС-27) ще трябва да бъдат освободени от митнически формалности, преди да може да започне движението в рамките на системата за движението и контрола на акцизните стокиSearch for available translations of the preceding link••• (EMCS).

Какво да направите?

За да избегнат нарушаване на своята дейност, всички засегнати предприятия трябва да се подготвят, да вземат всички необходими решения и да извършат всички необходими административни действия преди възможно най-скоро.

Следвайте контролния списък по-долу и научете кои практически стъпки трябва да предприемете възможно най-скоро, за да бъдете подготвени.

Контролен списък за търговци във връзка с Брексит

 • Проверете дали Вашето предприятие има търговски отношения с Обединеното кралство и дали придвижва стоки през територията на Обединеното кралство. 

Ако това е така:

 • Регистрирайте предприятието си пред националния митнически орган, ако все още не сте го направили, за да може то да осъществява търговия с държави извън ЕС. Данните за контакт с националните митнически органи са в този списък.
 • Проверете дали Вашето предприятие е готово да продължи да търгува със или през Обединеното кралство, т.е. дали разполага с необходимите:
 1. човешки ресурси (персонал, обучен по митническите въпроси);
 2. технически капацитет (ИТ системи и други); и
 3. митнически разрешения, например за специални режими (складиране, усъвършенстване или за стоки, обект на употреба за специфични цели).
 • Попитайте своя национален митнически орган кои съществуващи митнически опростявания и улеснения може да ползва Вашето предприятие, като например:
 1. опростявания за поставяне на стоки под митнически режим;
 2. общи обезпечения с намалени размери или освобождаване от обезпечение;
 3. опростявания за режим транзит.
 • Обмислете дали да не подадете заявление за статус на одобрен икономически оператор (ОИО) пред Вашия национален митнически орган.
 • Ако сте регистрирани за ползване на режима за съкратено обслужване на едно гише за целите на ДДС в Обединеното кралство, регистрирайте се в една от държавите — членки на ЕС-27.
 • Ако сте платили ДДС в Обединеното кралство през 2018 г., подайте исканията си за възстановяване на ДДС доста преди датата на оттегляне, за да може те да бъдат обработени.
 • Разговаряйте с Вашите бизнес партньори (доставчици, посредници, превозвачи,…), тъй като Брексит може да засегне и веригата Ви на доставки.
 • Разгледайте страницата ни с модули за електронно обучение в областта на митниците и данъчното облагане, за да прецените дали служителите Ви се нуждаят от допълнително обучение.

За по-подробна техническа информация може да разгледате уебстраницата на Европейската комисия, която съдържа „известия за подготвеност“ по широк кръг от теми, включително митници и данъчно облагане. За да получите допълнителна информация или помощ, свържете се със своите национални органи, местна търговско-промишлена палата или отраслово сдружение.

Обяснителни бележки и насоки относно Брекзит

Обяснителни бележки относно митнически въпроси в случай на напускане без сделка


Обяснителна бележка относно акцизи за текущо движение на стоки в случай на напускане без сделка

Обяснителна бележка относно административно сътрудничество и помощ при възстановяване на ДДС в случай на напускане без сделкаSearch for available translations of the preceding link

Насоки на Комитета по ДДС в случай на напускане без сделкаSearch for available translations of the preceding link

Още информация можете да получите ТУК.  

Полезни връзки:

Контролен списък за търговци във връзка с БрекситSearch for available translations of the preceding link

Митнически наръчник за предприятиятаSearch for available translations of the preceding link

Информационен документ „Седем неща, които предприятията в ЕС-27 трябва да знаят, за да се подготвят за Брексит“ Search for available translations of the preceding link

Данни за контакт с националните органи на ЕС-27 в областта на митниците и данъчното облагане

Информационни документи относно пътуването, правата на гражданите, ученето и правата на потребителите

Страница с известия за подготвеност по всякакви теми

Модули за електронно обучение в областта на митниците и данъчното облагане


anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news