Новини

Вече седем поредни години европейската икономика се намира в растеж и се очаква тя да продължи да се разраства през 2020 г. и 2021 г. Пазарите на труда остават динамични и безработицата продължава да намалява. Външната среда обаче не е толкова благоприятна и несигурността продължава да е голяма. Това засяга особено производствения сектор, който преминава също през структурни промени. В резултат на това европейската икономика изглежда се насочва към продължителен период на по-слаб растеж и слаба инфлация.

 

За ЕС като цяло се предвижда БВП да се увеличи с 1,4 % през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. Прогнозата за 2020 г. бе занижена в сравнение с лятото.

В България, ръстът на реалния брутен вътрешен продукт се очаква да достигне 3,6% през 2019 г., а след това да се забави до 3% през 2020 г. и 2,9% през 2021 г.

 Очаква се нивото на безработица да спадне от 5,2% през 2018 г. до 4,4% през 2019 г., както и тенденцията да се запази през следващите две години, достигайки 4,1% през 2020 г. и 4,0% през 2021 г. Растежът на заетостта, който се очаква за 2019 г., вероятно ще спре през 2020 г. За 2021 г. се очаква леко намаление поради свиващата се работна сила в България.

Бюджетният баланс се очаква да остане положителен през прогнозния период, а публичният  дълг да продължи да намалява.

Годишната инфлация се очаква да достигне 2,4% през 2019 г. в  резултат на въздействието на временни фактори. Поради постепенното избледняване на тези фактори и очаквания по-нататъшен спад на цените на петрола, инфлацията се очаква да спадне до 1,6% през 2020 г. и отново да нарасне до 2,1% през 2021 г.

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news