Новини

Европейската комисия ще предприеме две нови пилотни действия, с които ще се осигури по-широко ангажиране на гражданите в изпълнението на проекти в областта на политиката на сближаване по места. Целта е да се подкрепи активното участие на гражданите и организациите на гражданското общество в планирането, инвестирането и контрола на европейски средства, така че да бъдат осигурени по-добри резултати. В рамките на тези пилотни действия управляващите органи по Кохезионния фонд и организациите на гражданското общество ще получат експертни съвети и подкрепа при усвояването на знанията и уменията, които са необходими за изпълнението на проекти в областта на политиката на сближаване.

 

В рамките на първото пилотно действие органите, управляващи средства от ЕС, ще получат експертни съвети от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както и специално съдействие при подготовката на нови инициативи за приобщаване на гражданите и насърчаване на прозрачността и отчетността. Поканата към управляващите органи, които желаят да участват в тази инициатива, вече е отворена и подробностите за участие са публикувани на уебсайта.

В рамките на второто пилотно действие Комисията ще задели 250 000 евро за подпомагане на новаторски идеи и инициативи за насърчаване на гражданското участие, по-специално това на малките и местните организации на гражданското общество. Целта е да се изпробват нови подходи за ангажиране на гражданите и да се стимулира, насърчава и подкрепя тяхното участие в политиката на сближаване с оглед да се подобри изпълнението на проектите и да се повиши ангажираността на гражданите към резултатите от тези проекти. През следващите седмици ще бъде отправена покана за представяне на идеи от страна на организациите.

Двете действия ще бъдат осъществявани в продължение на 12 месеца. Резултатите от тях ще бъдат публикувани в доклад и в ръководство, в което се съдържат поуките, формулирани при изпълнението на различните проекти, и съвети за осигуряване на по-широкото участие на гражданите в политиката на сближаване.

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news