Новини

гр. Стара Загора
ул. "Ген. Столетов" 127, тел: 042 605 007
гр. Казанлък
бул. "Розова долина" 6, тел. 0431 98260
гр. Ямбол 
ул. Раковски 1, п.к. 291, тел.: 046 66 29 39

•  Защита на целостта на единния пазар на ЕС и неговия митнически съюз
Динамично привеждане в съответствие на правилата на ЕС и на Обединеното кралство
ЕС трябва да защити своите най-чувствителните сектори

Европейският парламент призовава да бъдат гарантирани равнопоставени условия в бъдещите взаимоотношения чрез стабилни ангажименти и „динамично привеждане в съответствие“ на правилата на ЕС и Обединеното кралство.

 

В сряда, Европейският парламент гласува резолюция представяща позицията му за предстоящите преговори с британското правителство относно новото партньорство след преходния период на Брекзит. Текстът беше приет с 543 гласа „за“, 39 гласа „против“ и 69 гласа „въздържал се“.

Парламентът призова споразумението за асоцииране с Обединеното кралство да бъде възможно най-детайлно, основано на три основни стълба: икономическо партньорство, партньорство в областта на външните работи и специфични секторни въпроси. При все това, трети държави не могат да се възползват от същите права като държавите членки на ЕС и целостта на единния пазар на ЕС и неговия митнически съюз трябва да бъдат запазени във всеки един момент, заявяват евродепутатите.

Бъдещи търговски отношения между ЕС и Обединеното кралство

За постигането на ново амбициозно споразумение за свободна търговия, евродепутатите като цяло са съгласни с насоките за водене на преговори, които Европейската комисия (Комисията) предлага. Вземайки предвид размера и сходството на икономиката на Обединеното кралство с тази на ЕС, бъдещата конкуренция с ЕС трябва да бъде отворена и честна чрез въвеждането на „равнопоставени условия“, т.е. гаранции за прилагането на еднакви правила за социални, екологични, данъчни норми, държавни помощи, защита на потребителите и въпроси свързани с промените в климата.

За да бъдат запазени търговските отношения без квоти и без тарифи, британското правителство трябва да поеме ангажимент да актуализира правилата си, например за конкуренцията, трудовите стандарти и опазването на околната среда, за да осигури „динамично привеждане в съответствие“ на законите на ЕС и Великобритания, посочват евродепутатите.

Защитата на най-чувствителните сектори е от решаващо значение

Резолюцията също така пояснява, че за да получи съгласието на Парламента, всяко споразумение за свободна търговия между ЕС и Обединеното кралство ще зависи от сключването на предварително споразумение за риболова до юни 2020 г. Ако Обединеното кралство не спазва законите и стандартите на ЕС, Комисията трябва да „направи оценка на възможните квоти и тарифи за най-чувствителните сектори, както и необходимостта от нормативни клаузи за защита на целостта на единния пазар на ЕС.“ Това е особено важно за вноса на храни и селскостопански продукти, където правилата на ЕС трябва да бъдат стриктно спазвани.

Други приоритети

Документът съдържа също така текстове относно правата на гражданите и мобилността на хората, защитата на данните, бъдещето на финансовите услуги, ситуацията на остров Ирландия, ролята на Съда на Европейския съюз за уреждане на спорове, програми и агенции на ЕС, външна политика и въпроси, свързани със сигурността, както и други приоритети на Европейския парламент, които ще бъдат достъпни тук.

Парламентът също така подкрепя факта, че Гибралтар няма да бъде включен в обхвата на споразуменията, които ще бъдат сключени, и че всяко отделно споразумение ще изисква предварителното одобрение на испанското правителство.

Следващи стъпки

Резолюцията е основана на предложението на Европейската комисия за указания за водене на преговори, представено от главния преговарящ на ЕС Мишел Барние в понеделник 3 февруари. Тези директиви са рамката, която определя предмета, обхвата и целите на разговорите. Те също така трябва да бъдат подписани от представителите на държавите членки на ЕС27 в Съвета, което се очаква да стане на 25 февруари.

 

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news