Новини
Актуализиране на правилата за безопасност и правна отговорност на ЕС, за да включват продукти основани на изкуствен интелект
Използване на безпристрастни алгоритми и механизми за преглед
Въвеждане на гаранции, че отговорността за контрол остава у хората
Парламентът призовава за силен набор от права за защита на потребителите в контекста на изкуствения интелект и автоматизираното вземане на решения, в резолюция, одобрена в сряда.

Резолюцията посочва няколко предизвикателства, произтичащи от бързото развитие на изкуствения интелект и автоматизираните технологии за вземане на решения, със специален акцент върху защитата на потребителите.

Парламентът приветства потенциала на автоматизираното вземане на решения за предоставянето на иновативни и подобрени услуги на потребителите, включително нови цифрови услуги като виртуални асистенти и чатботи. Същевременно, когато потребителите взаимодействат със система с автоматизирано вземане на решения, те „следва да бъдат подходящо информирани относно начина, по който системата функционира, начина за достигане до човек с правомощия за вземане на решения, както и относно начина, по който решенията на системата могат да бъдат проверявани и коригирани“, добавят евродепутатите.

Тези системи трябва да използват само висококачествени и безпристрастни набори от данни и „разбираеми и безпристрастни алгоритми“, гласи резолюцията. Трябва да бъдат създадени механизми за преглед за отстраняване на евентуални грешки в автоматизираните решения. Трябва също така да бъде възможно потребителите да търсят по съдебен ред обезщетение за окончателни и постоянни автоматизирани решения.

„Хората винаги трябва да носят крайната отговорност за предложените от изкуствения интелект решения и да могат да отменят решения, взети в контекста на професионални услуги, като например в медицинските, правните и счетоводните професии, както и в банковия сектор“, подчертават евродепутатите.

Парламентът призовава за схема за оценка на риска на изкуствения интелект и автоматизираното вземане на решения и за общ подход на ЕС, който да допринесе за гарантирането на ползите от тези процеси и смекчаването на рисковете в целия ЕС.

Приспособяване на правилата за безопасност и правна отговорност към новите технологии

 

Евродепутатите призовават Европейската комисия (Комисията) да представи предложения за адаптиране на правилата на ЕС за безопасност на продуктите (напр. директивите относно безопасността на машините и на детските играчки), за да се гарантира, че потребителите са информирани относно използването на тези продукти и са защитени от вреди, като същевременно производителите са наясно със своите задължения.

Директивата относно отговорността за вреди, приета преди повече от 30 години, също трябва да бъде преразгледана, за да бъдат адаптирани понятия като „продукт“, „вреда“, „дефект“ и правилата, уреждащи тежестта на доказване, заявява Парламентът.

Разлики в цените и дискриминация

 

Съгласно законодателството на ЕС, търговците трябва да информират потребителите в случай, че цената на стоките или услугите е персонализирана въз основа на автоматизираното вземане на решения и профилиране на потребителското поведение, припомнят евродепутатите, като искат от Комисията да следи отблизо прилагането на тези правила. ЕС трябва също така да гарантира, че автоматизираното вземане на решения не се използва неправомерно за дискриминация на потребителите въз основа на тяхната националност, място на пребиваване или временно местонахождение.


Следващи стъпки


Резолюцията, приета с вдигане на ръка, ще бъде изпратена на Съвета на ЕС (държавите членки) и на Комисията, които трябва да вземат предвид позицията на евродепутатите относно изкуствения интелект и автоматизирането вземане на решения. Европейската комисия обяви, че ще представи своя план за европейски подход за изкуствения интелект на 19 февруари 2020 г.

 

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news