Новини
  • Максимална гъвкавост за канализиране на структурните фондове на ЕС, които все още не се използват за борба с въздействието на COVID-19 върху гражданите
  • Засилена подкрепа за рибарите в ЕС, производителите на аквакултури и на хранително-вкусови продукти
  • Евродепутатите приеха допълнителни мерки, които позволяват финансирането от ЕС да бъде предоставено незабавно и с изключителна гъвкавост за борба с пандемията от COVID-19>
  • Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица ще продължи да оказва помощ там, където е най-необходима

В извънредната пленарна сесия в петък Европейският парламент одобри пакета „Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса плюс“ (CRII +), предложен от Европейската комисия на 2 април чрез „неотложната процедура“ (определена в член 163 от Правилника за дейността на Европейския парламент).

Одобрените предложения са:

Специфични мерки за гъвкаво използване на европейски фондове. Одобрените предложения ще позволят на държавите членки да прехвърлят ресурси между трите основни кохезионни фонда (Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд), между различните категории региони и между конкретните приоритетни области на фондовете.

По изключение, ще бъде възможно да се финансират напълно програмите по кохезионната политика, свързани с COVID-19, чрез стопроцентово финансиране от ЕС през отчетната 2020-2021 година, от 1 юли 2020 г. и до на 30 юни 2021 г.. Мерките също опростяват одобрението на програмите с оглед ускоряване на изпълнението, улесняват използването на финансовите инструменти и опростяват одитите.

Новите правила ще позволят на земеделските производители да се възползват от заеми или гаранции при благоприятни условия, за покриване на оперативните им разходи до 200 000 евро. Те също така ще освободят неизползвано финансиране за селските региони, свързано със земеделието, за борба с COVID-19.Предложението беше прието с 689 гласа „за“, 6 гласа „против“ и 1 „въздържал се“.

 

Специални мерки за смекчаване на въздействието на пандемията от COVID-19 върху сектора на рибарството и аквакултурите. Мерките включват подкрепа за рибарите, които трябва да прекратят дейностите си, финансова помощ за производителите на аквакултури, чиято продукция е прекъсната или намалена, подкрепа за организации на производителите за временно складиране на продукти от риболов и аквакултури, както и гъвкаво преразпределение на фондове на националните оператори.

Членовете на ЕП одобриха, след неформално споразумение със Съвета на ЕС, редица подобрения, които ще позволят оказването на подкрепа на нови рибари и рибари, които извършват риболов от брега (т.е. тези, които ловят риба без лодка). Тези подобрения ще адаптират и разпоредбите за най-отдалечените региони за справяне с кризата, както и осигуряването на бюджетна гъвкавост за подпомагане на държавите, които са изчерпали всички отпуснати средства. Измененото предложение беше прието с 671 гласа „за“, 10 гласа „против“ и 15 гласа „въздържал се“.

Специфични мерки за гарантирането на непрекъснатото функциониране на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ). Мерките включват възможност за финансиране на осигуряването на защитна екипировка за работници и доброволци, временното стопроцентово съфинансиране от бюджета на ЕС и по-леки мерки за докладване и одит по време на кризата с COVID-19.

След неформално споразумение със Съвета на ЕС, членовете на ЕП също одобриха изменения, които позволяват предоставянето на помощ чрез нови методи, като например електронни или хартиени ваучери. Това ще гарантира безопасността на всички участващи в операциите и достигането на помощта до най-уязвимите и маргинализираните. Одобрените мерки имат за цел да защитят най-уязвимите хора от COVID-19 и да гарантират, че храна и основна материална помощ ще достига до тях, при спазване на социалното дистанциране и личната защита. Измененото предложение беше прието с 686 гласа „за“, 7 гласа „против“ и 3 гласа „въздържал се“.

Следващи стъпки

Следва Съветът на ЕС официално да одобри позицията на Парламента. Приетите мерки ще влязат в сила след като бъдат публикувани в следващите дни в Официалния вестник на Европейския съюз.

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news