Новини

Комисията регистрира 7,4 милиарда евро, което се равнява на 8 милиарда щатски долара, под формата на ангажименти, поети от донори от цял свят в рамките на събитието за поемане на ангажименти за дарения за глобални действия срещу коронавируса.

Това включва и 1,4 милиарда евро, поет ангажимент от Комисията. Тази сума почти достига първоначалната цел от 7,5 милиарда евро и представлява солидна отправна точка за световния маратон за поемане на ангажименти за дарения. Целта е да се набере значително по размер финансиране, за да се обезпечат съвместното разработване и повсеместното въвеждане на диагностика, лечение и ваксини срещу коронавируса.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: Днес светът показа изключително единство за общото благо. Правителствата и световните здравни организации обединиха сили в борбата срещу коронавируса. С такъв ангажимент сме на път да разработим, произведем и използваме ваксина за всички. Това обаче е само началото. Трябва да продължим това усилие и да бъдем готови да дадем още. Маратонът за поемане на ангажименти за дарения ще продължи. След правителствата трябва да се присъединят и гражданското общество и хората по цял свят — в глобална мобилизация на надеждата и решимостта.

Събитието за поемане на ангажименти за дарения беше свикано съвместно от Европейския съюз, Канада, Франция, Германия, Италия в качеството ѝ на бъдещ председател на Г-20, Япония, Саудитска Арабия в качеството ѝ на настоящ председател на Г-20, Норвегия, Испания и Обединеното кралство, Инициативата бе организирана в отговор на призива на Световната здравна организация (СЗО) и група от здравни участници за глобално сътрудничество с цел ускорено разработване, производство и справедлив глобален достъп до нови основни здравни технологии за борба с коронавируса. Инициативата за глобални действия срещу коронавируса се състои от три партньорства за тестване, лечение и превенция въз основа на засилване на системите на здравеопазване.

Продължаващ маратон за поемане на ангажименти за дарения

Първоначалната цел от 7,5 милиарда евро няма да е достатъчна за разпространението на здравни технологии за борба с коронавируса в световен мащаб, тъй като за това е нужно да бъдат направени значителни разходи от гледна точка на производството, снабдяването и дистрибуцията.

За да допринесе за постигането на целите на глобалните действия срещу коронавируса, Европейската комисия поема ангажимент за 1 милиард евро под формата на безвъзмездни средства и 400 милиона евро под формата на гаранции за заеми чрез промяна на приоритетите на „Хоризонт 2020“ (1 милиард евро), RescEU (80 милиона евро), Инструмента за спешна подкрепа (150 милиона евро) и външните инструменти (170 милиона евро)..

CEPI ще получи дарение в размер на 100 милиона евро, а Световната здравна организация — 158 милиона евро. Финансираните от ЕС покани за представяне на предложения и последващите проекти по линия на „Хоризонт 2020“ ще бъдат съобразени с целите на трите партньорства, като по отношение на тях ще бъде осигурен свободен достъп до данните. Финансирането по линия на RescEU ще бъде използвано за закупуването, натрупването на запаси и разпространението на ваксини, терапевтични средства и диагностични средства.

Донорите се приканват да продължат да поемат ангажименти за дарения в рамките на инициативата за глобални действия срещу коронавируса. Те могат да изберат за кой приоритет да дарят средства — тестване, лечение или превенция. Те могат да дарят средства и за хоризонталния работен поток на глобалните действия срещу коронавируса, целящи да се помогне на здравните системи по света да се справят с пандемията.

Комисията скоро ще обяви разбивката на набраната днес сума и колко ще бъде заделено за ваксини, терапевтика, диагностика и укрепване на системите за здравеопазване във връзка с COVID-19.

Рамка за сътрудничество с цел съгласуване на усилията в световен мащаб

Основната цел на отправения на 24 април призив за предприемане на действия на глобалните здравни партньори бе да се осигури всеобщ и финансово приемлив достъп до инструменти за борба с COVID-19 (ACT-ускорител). За тази цел са нужни значително финансиране и солидна структура за сътрудничество с ясно определена цел, за да се гарантира, че дарените средства се използват по предназначение, и да се избегне накъсването на усилията.

Въз основа на обсъжданията, проведени с партньори от публичния и частния сектор, както и с организации с нестопанска цел, Европейската комисия предлага рамка за сътрудничество за глобалните действия на ACT-ускорителя. Тази рамка е замислена като координационна структура, която ще насочва и наблюдава напредъка, постигнат в световен мащаб, за ускоряване на работата по разработването на ваксини, терапевтични средства и диагностични средства с всеобщ достъп, както и за укрепване на здравните системи, което е необходимо, за да бъдат изпълнени тези три приоритета.

Целта е действието на тази рамка за сътрудничество да бъде ограничена във времето (2 години, с възможност за подновяване) и тя да се опира на съществуващи организации, без да се създават нови структури. Според Европейската комисия рамката ще обедини партньори като СЗО, фондацията на Бил и Мелинда Гейтс, фондацията „Уелкъм тръст“ и някои от свикващите държави, както и много признати глобални здравни участници, като CEPI, Gavi (Алианса за ваксини), Глобалния фонд или UNITAID.

В основата на рамката ще стоят три партньорства, базирани на трите приоритета на глобалните действия срещу коронавируса. Те обединяват промишлеността, научните изследвания, фондациите, регулаторите и международните организации, като прилагат цялостен подход: от научните изследвания до производството и внедряването. Трите партньорства ще работят възможно най-самостоятелно, с хоризонтален работен поток, имащ за цел да бъдат подобрени капацитетът на здравните системи и обменът на знания и данни.

Комисията регистрира и следи поетите ангажименти за дарения до края на май, но няма да получава плащания по сметките си. Средствата ще отиват директно при получателите. Получателите няма обаче да решават самостоятелно как да използват дарението, а ще го използват, след като съгласуват действията си с партньорите. Ангажиментът е всички нови ваксини, диагностични средства и лечения за борба с коронавируса да бъдат предоставяни в световен мащаб на достъпна цена, независимо от това къде са били разработени.

Следващи стъпки

Глобалните действия срещу коронавируса трябва също така да включват гражданското общество и световната гражданска общност. Поради тази причина Европейската комисия обединява сили с НПО, като например Global Citizen („Граждани на света“) и други партньори.

На срещата на върха за ваксини в световен мащаб, която Gavi (Алиансът за ваксини) ще организира на 4 юни, ще бъде мобилизирано допълнително финансиране, предназначено за предпазване на следващото поколение с ваксини. Тъй като светът разчита на работата на Gavi, която ще позволи ваксините да бъдат достъпни навсякъде, успешното набиране на средства за Gavi ще бъде от решаващо значение за успеха на глобалните действия срещу коронавируса.

Контекст

Глобалните действия срещу коронавируса се основават на ангажимента, поет от лидерите на Г-20 на 26 март.

В стремеж към планета без човешко страдание и без опустошителните социални и икономически последици, причинени от коронавируса, първоначална група от глобални здравни участници отправи призив за предприемане на действия за глобално сътрудничество с цел ускорено разработване, производство и справедлив глобален достъп до нови основни здравни технологии за борба с коронавируса.

На 24 април Световната здравна организация (СЗО) и първоначална група от организации, дейни в областта на здравето, стартираха сътрудничество за ускорено разработване и производство, както и справедлив глобален достъп до инструменти за борба с COVID-19 (ACT-ускорител).. Заедно те отправиха призив за действие.

Европейският съюз отговори на този призив, като обедини силите си с глобалните партньори, за да организира събитие за поемане на ангажименти за дарения — инициативата за глобални действия срещу коронавируса — което започва на 4 май 2020 г.

Финансирането, включително средствата от ЕС, за което е поет ангажимент от 30 януари 2020 г. — датата, на която СЗО обяви коронавируса за извънредна ситуация в областта на здравето в световен мащаб — ще бъде причислено към целта за финансиране на глобалните действия срещу коронавируса, като се поема ангажимент това финансиране да подпомогне рамката за ACT-ускорителя и да бъде съгласувано с нея.

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news