Новини

Комисията публикува най-новия пакет от извънредни мерки за допълнително подпомагане на селскостопанския и хранително-вкусовия сектор, които са засегнати в най-голяма степен от пандемията.

 

Извънредните мерки, обявени на 22 април, включват помощ за частно складиране в сектора на млякото и млечните продукти, временно разрешение за операторите от най-силно засегнатите от кризата сектори да организират самостоятелно пазарни мерки, както и прилагане на гъвкав подход при изпълнението на програмите за подпомагане на пазара. В допълнение към тези пазарни мерки Комисията предложи да се разреши на държавите членки да използват средства, предвидени за развитието на селските райони, за да компенсират земеделските стопани и малките предприятия от хранително-вкусовата промишленост със суми в размер съответно до 5000 EUR и 50 000 EUR.

Европейският комисар по въпросите на селското стопанство и развитието на селските райони Януш Войчеховски заяви: Предприехме своевременни действия, за да осигурим възможно най-бързо всички мерки за подпомагане на земеделските стопани и нуждаещите се хора. Някои пазари на селскостопански продукти и храни се оказаха силно засегнати от кризата. Уверен съм обаче, че с помощта на приетите мерки ще бъде осигурена осезаема подкрепа, ще бъде изпратен адекватен сигнал до пазарите и скоро ще разполагаме с известна стабилност. Както новите, така и по-рано приетите мерки за подпомагане показват, че Комисията е готова и ще действа съгласно ситуацията. Ще продължим да следим обстановката в тесен контакт със заинтересованите страни, Европейския парламент и държавите членки.

Извънредните пазарни мерки, предложени на 22 април и вече изцяло приети и публикувани, включват:

  • Помощ за частно складиране: Комисията ще предостави подпомагане за частното складиране на млечни изделия (обезмаслено мляко на прах, масло, сирене) и месни продукти (говеждо, овче и козе месо). Тази мярка позволява временното изтегляне на продукти от пазара за минимален период от 2 до 3 месеца и за максимален период от 5 до 6 месеца. Заявления за участие в схемата ще се приемат от 7 май 2020 г., а целта е да се постигне стабилизиране на пазара чрез временно намаляване на предлагането.
  • Гъвкав подход при изпълнението на програмите за подпомагане на пазара: Комисията ще позволи прилагането на гъвкав подход при изпълнението на програмите за подпомагане на пазара в секторите на виното, плодовете и зеленчуците, трапезните маслини и маслиновото масло, пчеларството, както и по отношение на схемата на ЕС за хранене в училищата (мляко, плодове и зеленчуци). Целта е да се ограничи предлагането във всеки от посочените сектори, за да се постигне уравновесяване на пазарите. Същевременно този подход ще позволи пренасочване на приоритетите за финансиране към мерки за управление на кризата.
  • Временна дерогация от правилата на ЕС в областта на конкуренцията: Съгласно член 222 от Регламента относно общата организация на пазарите в ситуации на сериозно пазарно неравновесие Комисията може да приема временни дерогации от някои правила на ЕС в областта на конкуренцията. Такива дерогации бяха приети за секторите на млякото, цветята и картофите. Те позволяват на операторите да организират самостоятелно и да прилагат пазарни мерки за стабилизиране на съответния сектор и във връзка с функционирането на вътрешния пазар за максимален период от 6 месеца. Така например производителите в сектора на млякото ще имат право да планират колективно производството на мляко, а тези в секторите на цветята и картофите — да изтеглят продукти от пазара. Ще бъде разрешено и складирането от частни оператори. С цел да се предотвратят неблагоприятните последици от тези мерки ще бъде извършвано стриктно наблюдение на движението на потребителските цени и евентуалното разделяне на вътрешния пазар.

В допълнение към посочените мерки Комисията предлага държавите членки, които все още не са изразходвали предоставените им средства за развитие на селските райони, да могат да ги използват през 2020 г. за подпомагане на земеделските стопани и малките предприятия от хранително-вкусовата промишленост. Очаква се по този начин да бъде осигурена незабавна помощ производителите, засегнати най-силно от кризата. Размерът на подпомагането, което държавите членки могат да отпускат, е до 5000 EUR за земеделските стопани и до 50 000 EUR за малките предприятия. Тези средства се предоставят в допълнение към минималната помощ за селскостопанския сектор и вече одобрения увеличен таван за държавните помощи. Предложението на Комисията трябва да бъде внесено за одобрение от Съвета и Парламента.

Посочените мерки са съобразени с широкообхватен пакет от мерки, приети по-рано от Комисията, които предвиждат подпомагане за хранително-вкусовата промишленост в сегашната криза с увеличени суми за държавна помощ, по-големи авансови плащания и удължени срокове за представяне на искания за плащане. Прилагането на по-гъвкав подход спрямо правилата на общата селскостопанска политика е насочено към облекчаване на административната тежест както за земеделските стопани, така и за националните администрации.

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news