Новини

•COVID-19 извади на показ институционалните недостатъци на ЕС

•Съветът на ЕС трябва да заеме аргументирана позиция в близко бъдеще и да се ангажира с предложените по време на Конференцията реформи

Парламентът призовава Съвета „незабавно да излезе с позиция относно формàта и организацията на Конференцията“, за да бъдат чути гласовете на гражданите.

В резолюция, приета с 528 гласа „за“, 124 „против“ и 45 „въздържал се“, Парламентът декларира, че „10 години след [...] Лисабонския договор, 70 години след Декларацията на Шуман и в контекста на пандемията от COVID-19, е дошъл моментът да се преосмисли Съюзът." Евродепутатите добавят, че „броят на значимите кризи, през които Съюзът е преминал, показва, че са необходими институционални и политически реформи в множество области на управление“.

Парламентът също така потвърждава своята позиция, изразена в резолюцията му от януари 2020 г., като подчертава, че гласовете на гражданите трябва да бъдат в центъра на дебата за това как ЕС да се справи с вътрешните и външните предизвикателства, които не са били предвидени при приемането на Договора от Лисабон.

Като признават, че Конференцията се е забавила поради пандемията от COVID-19, членовете на ЕП призовават другите две институции на ЕС „да започнат преговори за постигане на общо споразумение [...] преди лятната ваканция“. Парламентът приветства „готовността на Комисията да напредне по експедитивен начин“, като същевременно „изразява съжаление, че Съветът все още не е приел позицията си“.

Евродепутатите обсъдиха Конференцията с Николина Брняц, Хърватския държавен секретар от името на Председателството на Съвета на ЕС и с Дубравка Шуица, заместник-председателя на Комисията за демокрация и демография, в сряда по време на пленарната сесия.

Може да гледате запис на дебата тук (начало от 19.05) и откъси.

Допълнителна информация

Конференцията за бъдещето на Европа ще бъде организирана от Парламента, Съвета и Комисията, като се очакваше да започне през май 2020 г. и да продължи две години. Парламентът иска граждани от различен произход, представители на гражданското общество и заинтересовани страни на европейско, национално, регионално и местно равнище да участват в процеса на изготвянето на приоритетите на ЕС, чрез подход „отдолу нагоре“, който е прозрачен, приобщаващ, основан на участие и е добре балансиран.

В допълнение, членовете на ЕП настояват за процес на отворено гражданско участие, който ще определи обхвата на самата Конференция и призовават за последващи действия по заключенията от Конференцията и изричен ангажимент от страна на трите основни институции на ЕС за съществени реформи на ЕС в съответствие с опасенията на гражданите, с възможно включване на преглед на основните договори на ЕС.

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news