Новини

България се ваксинира – информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!

300x250px-banner-Grandpa

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) публикува своята актуализирана оценка на риска във връзка с пандемията от COVID-19, заедно с набор от насоки за нефармацевтични интервенции (като например хигиена на ръцете, физическо дистанциране, чистене, проветряване).

 

Актуализираната оценка на риска показва, че от август насам в ЕС и Обединеното кралство броят на оповестените случаи непрекъснато се увеличава и че предприетите мерки невинаги са достатъчни за намаляване или контролиране на експозицията.

 

Ето защо е изключително важно държавите членки да вземат всички необходими мерки още при първия знак за нови огнища. В съответствие с действията, представени от Комисията през юли, това включва засилване на тестването и на проследяването на контактите, подобряване на надзора на общественото здраве, осигуряване на по-добър достъп до лични предпазни средства и лекарства, както и обезпечаване на достатъчен капацитет на здравните системи.

 

Kомисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириaкиду заяви: Публикуваната днес нова оценка на риска недвусмислено показва, че трябва да продължим да бъдем бдителни. В някои държави членки броят на случаите е по-голям, отколкото по време на пика през март. Пределно ясно е, че все още не сме преодолели тази криза. Моментът е решителен: затова всички трябва да действаме решително и да използваме инструментите, с които разполагаме. Това означава, че всички държави членки трябва да са готови да въведат контролни мерки незабавно и своевременно, още при първия знак за потенциални нови огнища. Възможно е това да е последният ни шанс да избегнем евентуално повторение на миналата пролет.

 

Директорът на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията Андреа Амон заяви: Понастоящем в Европа сме свидетели на тревожно увеличаване на броя на констатираните случаи на COVID-19. Докато не бъде на разположение безопасна и ефективна ваксина, едни от най-действените мерки за намаляване на предаването на вируса са бързото идентифициране, тестване и карантиниране на високорисковите контакти. Освен това отговорност на всеки е да спазва необходимите лични предпазни мерки, като физическо дистанциране и хигиена на ръцете, и да си стои у дома, когато не се чувства добре. Пандемията далеч не е приключила и не можем да си позволим да се отпускаме.

 

В извършената от ECDC оценка на риска се посочва, че нефармацевтичните интервенции, като физическо дистанциране, хигиена и използване на маски за лице, се оказват недостатъчни за намаляване или контролиране на експозицията. Същевременно въздействието на увеличения брой случаи е различно в отделните държави. Докато в някои държави увеличението засяга главно по-младите хора (на възраст от 15 до 49 години), поради което случаите са предимно леки и без симптоми, в други държави то води до повече смъртни случаи сред възрастните хора. Сегашната епидемична обстановка представлява нарастващ риск за рисковите групи и здравните работници и налага незабавни целенасочени действия в областта на общественото здраве.

 

В своята оценка на риска ECDC набелязва няколко варианта за реагиране, като укрепване на капацитета на здравните системи и ориентиране на действията в областта на общественото здраве към лицата, които са уязвими от медицинска гледна точка, и към здравните работници. ECDC призовава за нефармацевтични интервенции, стратегии за тестване, проследяване на контактите, карантинни мерки, адекватно информиране за риска и мерки за защита на психичното здраве.

 

В своите насоки за нефармацевтичните интервенции срещу COVID-19 ECDC представя варианти за такива интервенции при различни епидемиологични сценарии. В насоките се прави оценка на доказателствата за ефективността на тези интервенции и се разглеждат въпроси, свързани с тяхното прилагане, включително потенциалните пречки и улесняващи фактори.

 

Контекст

 

ECDC има ключова роля за научната оценка на заплахата. Той изготвя бързи оценки на риска, редовно актуализира епидемиологичните данни и предоставя техническа подкрепа, като публикува насоки за най-ефикасно противодействие на заразата. Насоките включват (но не се ограничават до) наблюдение на пандемията, планиране на готовността и реагирането, както и подкрепа за лабораториите.

 

На 15 юли Комисията прие своето съобщение „Готовност в краткосрочен план на системите за здравеопазване в ЕС за епидемични взривове от COVID-19“. В него се подчертава, че ЕС трябва да е подготвен за евентуално увеличение на случаите на COVID-19. За ефективно овладяване на новите огнища ще са необходими тясно координирани краткосрочни и дългосрочни действия за укрепване на готовността и реагирането във всички държави членки.

 

За повече информация:

 

Бърза оценка на риска на ECDC: Увеличено предаване на COVID-19 в ЕС/ЕИП и Обединеното кралство — дванадесета актуализация

 

Насоки на ECDC: Насоки за прилагане на нефармацевтични интервенции срещу COVID-19

 

Въпроси и отговори: Коронавирусът и стратегията на ЕС за ваксините

 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: europedirect@szeda.eu

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg