Новини

България се ваксинира – информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!

300x250px-banner-Grandpa

Европейската комисия даде старта на Европейския пакт за климата, обща за ЕС инициатива, която се приканва граждани, общности и организации да вземат участие в действията в областта на климата и да изграждат една по-зелена Европа. Като част от Европейския зелен пакт Пактът за климата предлага възможността всеки от нас да споделя информация за климатичната криза, да дебатира и да предприема действия и да бъде част от едно все по-голямо европейско движение за климата.

Комисията постави началото на Европейския зелен пакт преди година като план за превръщането на ЕС в справедливо, здраво, устойчиво и проспериращо общество и за да промени начина, по който взаимодействаме с природата. Комисията създава политиките и законодателството, необходими за системната промяна, но решенията, очертани в Зеления пакт, могат да постигнат успех само с помощта на активното участие и дейния принос на всеки един.

Повишаване на осведомеността и подкрепа на действията

Европейският пакт за климата осигурява платформа, чрез която хора с най-разнообразни занятия да могат да влизат във връзка и заедно да разработват и осъществят решения в полза на климата, независимо дали в малък или голям мащаб. Обменът на идеи и положителни примери може многократно да засили постигания общ ефект. Пактът е отворена, приобщаваща и постоянно развиваща се инициатива за действия в областта на климата. Тя приканва регионите, местните общности, промишлеността, училищата и гражданското общество да обменят информация за изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда и за начините, по които се противопоставят на тези заплахи. Чрез онлайн платформа и граждански диалози инициативата ще стимулира развитието на връзката между цифровия и екологичния преход.

Комисията отправя отворена покана към гражданите и организациите да станат посланици на Пакта за климата. Посланиците на Пакта за климата с примера си ще мотивират и ангажират своите общности за действия в областта на климата.

Целта на Пакта за климата е да се разпространява потвърдена научна информация за действията в областта на климата и да се предоставят практически съвети за решенията в ежедневието. Пактът ще окаже подкрепа на местните инициативи и ще насърчава гражданите и колективите да поемат ангажименти за действия в областта на климата с цел да се увеличи подкрепата и участието.

В началния етап приоритет ще се отдава на действията в четири области, които осигуряват незабавни ползи не само за климата и околната среда, но и за здравето и благополучието на гражданите: зелени пространства, зелена мобилност, ефективни сгради и екологични умения. Мандатът на Пакта е отворен и ще се променя въз основа на идеите и приноса на гражданите и организациите, станали част от него. Ежегодна проява на Пакта за климата ще събира участниците, за да обменят опит и знания.

Официален старт

Официалният старт на Европейския пакт за климата с участието на изпълнителния заместник-председател Фрас Тимерманс ще се състои онлайн на 16 декември от 9:00 до 11:00 ч. централноевропейско време. На него ще бъдат представени първите посланици на Европейския пакт за климата и ще бъдат дискутирани предстоящите ангажименти за климата, а специални гости ще говорят за действията, които всички ние можем да предприемем, за да се противопоставим на изменението на климата.

За да бъдат представени по достойнство изключително разнообразните действия в областта на климата, предприемани в Европа, Комисията приканва гражданите, бизнеса и гражданското общество да организират съпътстващи Пакта за климата прояви. Тези прояви ще дадат възможност дискусиите да бъдат на различни езици, за да се обхванат местните общности, да се разгледат специфични теми или да се открои ролята на конкретни групи или сектори в Пакта за климата.

За повече информация

Съобщение за Европейския пакт за климата

Уебсайт за Европейския пакт за климата

Официален старт на Европейския пакт за климата

Европейски зелен пакт

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg