burger europas
www.european-online-learning.de

Bürger Europas e.V. създаде нов уеб сайт с подкрепата на German Foreign Office.
Фокусът на този немски сайт е провеждането на Европейски онлайн училищен куиз под формата на дуел "that's eUrope".
От сега всички училища на територията на България могат да мерят своите Европейски знания на дневна база в директен дуел с други училища от цяла Европа.
Да обменят опит за Европа и Европейския съюз по един различен начин.
Куизът може да бъде проведен на немски или на английски език и е подходящ за ученици на възраст над 16 години.

Повече информация на сайта:
www.european-online-learning.de