Новини

България се ваксинира – информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!

300x250px-banner-Grandpa

Комисията и върховният представител представиха днес нова стратегия за засилване на приноса на ЕС към основаното на правила многостранно сътрудничество. В съвместното съобщение са изложени очакванията и амбициите на ЕС по отношение на многостранната система. В днешното предложение се предлага да се използват всички инструменти, с които разполага ЕС, включително широката му политическа, дипломатическа и финансова подкрепа за укрепването на световния мир и сигурността, за защита на правата на човека и международното право и за насърчаване на многостранни решения на глобалните предизвикателства.

 

Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател, отговарящ за по-силна Европа в света Жозеп Борел , заяви: Многостранното сътрудничество е важно, защото дава резултати. Не е възможно обаче „многостранни“ да бъдем само ние. Във времена на нарастващ скептицизъм трябва да покажем ползите и целесъобразността на многостранната система. Ще изградим по-силни, по-разнообразни и по-приобщаващи партньорства, за да оглавим нейната модернизацията и да оформим глобалните отговори на предизвикателствата на 21-ви век, някои от които застрашават самото съществуване на човечеството.

 

Комисарят в областта на международните партньорства Юта Урпилайнен заяви: ЕС е бил и ще продължи да бъде най-добрият съюзник на многостранното сътрудничество и неговите институции. По-сложната глобална среда обаче ни кара да бъдем по-единни, последователни, целенасочени и да се възползваме по-добре колективна сила на нашия „Екип Европа“. В тази нова стратегия, която ще бъде подкрепена с конкретни действия, е изложена нашата амбиция за приобщаващо многостранно сътрудничество и твърд ангажимент за неговото подновяване.

 

Определяне и защита на приоритетите и ценностите на ЕС в многостранната система

 

За предизвикателствата на 21-ви век е необходимо повече, а не по-малко многостранно управление и основано на правила международно сътрудничество. ЕС определи ясни стратегически приоритети за проблеми, с които нито една държава не може да се справи сама: мир и сигурност, права на човека и върховенство на закона, устойчиво развитие, обществено здраве или климат. Сега той трябва да постигне многостранен напредък по тези приоритети в стратегически подход, за да се гарантира по-безопасен свят с устойчиво и приобщаващо възстановяване.

 

ЕС трябва да укрепи водещата си роля и да „действа като едно цяло“, за да „успее като едно цяло“. За тази цел ЕС ще постигне напредък по по-ефективни механизми за координация около съвместните приоритети и ще използва по-добре колективната си сила, включително въз основа на подхода „Екип Европа“. Неговите демократични и уникални регулаторни предимства представляват активи, които спомагат за изграждането на един по-добър свят, а неговите структури за сигурност и отбрана подкрепят световните усилия за запазване, поддържане и изграждане на международния мир и сигурност.

 

Модернизиране на многостранната система

 

За да се гарантира, че глобалната многостранна система е „подходяща за целта“, така че да се справи с днешните предизвикателства, ЕС ще продължи да подкрепя усилията на генералния секретар на ООН за реформи. Той ще насърчава модернизацията на възлови институции като Световната здравна организация и Световната търговска организация. ЕС ще играе също водеща роля и в разработването на нови световни норми и създаването на платформи за сътрудничество в области като данъчното облагане, цифровата сфера или изкуствения интелект.

 

По-силна Европа чрез партньорство

 

За да променим многостранната обстановка, се нуждаем от ново поколение партньорства. ЕС ще изгради нови съюзи с трети държави, ще засили сътрудничеството с многостранни и регионални организации, както и с други заинтересовани страни, особено с тези, с които споделя демократичните ценности, а с други ще се стреми да намери допирни точки за всеки отделен проблем. Той ще подпомага държавите партньори да участват по-ефективно в многостранната система и ще осигурява систематично проследяване на двустранните ангажименти с партньорите за постигане на напредък по многостранните цели. ЕС се стреми да изгради по-приобщаващо многостранно сътрудничество. Важно е да се работи и с гражданското общество, както и с частния сектор, социалните и други заинтересовани страни.

 

Следващи стъпки

 

Комисията и върховният представител приканват Европейския парламент и Съвета да одобрят подхода и да работят заедно по тези приоритети.

 

Контекст

 

За да реагира успешно на глобални кризи, заплахи и предизвикателства, международната общност се нуждае от ефикасна многостранна система, основана на универсални правила и ценности. ООН остава в основата на многостранната система. ЕС и неговите държави членки са най-големите финансови донори за системата на ООН, за институциите от Бретън Уудс и за много други международни форуми. Те осигуряват почти една четвърт от всички финансови вноски във фондовете и програмите на ООН, а държавите — членки на ЕС, осигуряват и почти една четвърт от редовния бюджет на ООН. В Международния валутен фонд и Световната банка държавите — членки на ЕС, разполагат с над една четвърт от правата на глас, а близо една трета от финансовите вноски се осигуряват от ЕС и неговите държави членки.

 

ЕС работи много тясно със и в рамките на други международни организации и образувания, като Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Световната търговска организация, Съвета на Европа, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Организацията на Северноатлантическия договор.

 

И накрая, ЕС се стреми към по-тясно сътрудничество с други регионални и многонационални организации като Африканския съюз, Организацията на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, Асоциацията на народите от Югоизточна Азия или Общността на латиноамериканските и карибските държави, с цел справяне с общите предизвикателства и съвместна работа на международно равнище.

 

За повече информация

 

Съвместно съобщение

 

ЕС—ООН: Глобалните партньори 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg