Новини

СтараЗагора1Почти 15 години България е пълноправен член на Европейския съюз. Почти 15 години терминът „Кохезионна политика“ присъства в медийното пространство. Почти 15 години Европейски информационен център Европа Директно – Стара Загорасе стреми да направи европейските дела близки до гражданите в регион Стара Загора.

Политиката на сближаване (Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионният фонд (КФ) и Европейският социален фонд (ЕСФ)) присъства в ежедневието на европейските граждани вече повече от 30 години. Тази политика е най-близо до гражданите, тъй като в момента подкрепя с една трета от бюджета на Съюза програми в 11 тематични цели. Въпреки това, хората не са наясно с добавената стойност на политиката на сближаване в техния регион.

Изразът "политика на сближаване" се отнася до политическата рамка на солидарност на европейско ниво, в която се вписват стотици хиляди проекти в цяла Европа, подпомагани от двата структурни фонда - Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ), както и от Кохезионния фонд. Икономическото и социално сближаване - такова, каквото е описано от страните членки в Единния акт през 1986 г., цели "намаляване на различията между отделните региони и на изоставането на най-необлагодетелстваните региони". Новият проект за договор на Европейския съюз му придава още едно, трето измерение и говори за: "политика на икономическо, социално и териториално сближаване".

Това означава, че политиката на сближаване трябва да работи и в полза на по-балансирано и устойчиво териториално развитие. Европейската регионална политика намира израз в по-конкретните действия на ЕФРР на регионално ниво.

Политиката на сближаване облагодетелства всички региони на ЕС. Нивото на инвестициите отразява нуждите от развитие на държавите членки. Според техния брутен вътрешен продукт (БВП) регионите се категоризират като по-силно развити, региони в преход или по-слабо развити. В зависимост от това фондовете могат да осигурят между 50 и 85% от общото финансиране на проектите. Останалото финансиране може да бъде от публични (национални или регионални) или частни източници. Основната цел на политиката е да направи регионите и градовете на Европа по-конкурентоспособни, да насърчи растежа и да способства за създаването на работни места.

Кръгът на потенциалните бенефициенти обхваща публични органи, предприятия (особено МСП), университети, асоциации, неправителствени организации и доброволчески организации. Заявленията за финансиране се подават до националния или регионалния орган, който управлява съответната програма.

Тук са представени само някои от местата, които Кохезионната политика, чрез своите фондове, е променила към по-добро във всяка община от Област Стара Загора. Използвани са снимки от фонда на Областен информационен център Стара Загора и на общините в региона.

 

Изложбата може да бъде разгледана и на живо на витрините на офиса на Информационен център Европа Директно - Стара Загора, намиращ се на ул. "Ген. Столетов" №127.

 

 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg