В Обзора на образованието и обучението се представя годишната оценка на Европейската комисия на системите за образование и обучение в Европа. В доклада са събрани последните данни, технически документи и изследвания, както и примери за мерки на политиката от различни държави от ЕС.

Прави се транснационален и тематичен анализ и са включени 27 доклада за отделните държави.

Обзор на образованието и обучението
Анализ за ЕС

България