Бюрото на Европейския парламент в България и статистическата служба на Европейския съюз Евростат проведоха онлайн обучение за медии с фокус върху услугите и продуктите на Евростат, които могат да бъдат полезни на медиите при изготвянето на материали и анализи.

Обучението се проведе на 16 март 2021 г. на английски език в платформата Zoom. Лектори бяха Стефано Абруцини и Тим Алън от Евростат, които показаха обширния набор от инструменти на статистическата служба на ЕС.

Обучението беше с практическа насоченост, като представителите на Евростат демонстрираха функционалността на уебсайта на Евростат, както и различни функции за търсене, извличане и персонализиране на статистически данни и метаданни. Примерите, които бяха използвани за онагледяване на част от функционалността и продуктите на Евростат, бяха свързани с разликата в заплащането между мъжете и жените в ЕС.

Журналистите се запознаха с услуги като интерактивни визуализации, тематични абонаменти и др.Кадър от онлайн обучение на Евростат за журналистиЖурналистите се запознаха с услуги като интерактивни визуализации, тематични абонаменти и др.

Журналистите се запознаха с услуги като интерактивни визуализации, тематични абонаментикалендар на прессъобщениятастатии с обяснение на статистически данни. Като много полезен източник на информация лекторите посочиха уебстраницата Statistics Explained

Журналистите, участващи в онлайн обучението, зададоха въпроси свързани с възможностите за превод, редактиране и персонализиране на инфографики и таблици, както и въпроси относно възможностите за използване на официалните инфографики на Евростат в телевизионни излъчвания. Онлайн обучението завърши с предложение на Бюрото на ЕП в страната да организира последващо обучение при интерес от страна на журналистите.

Уебсайт на европейската статистическа служба Евростат Statistics Explained