Новини

България се ваксинира – информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!

300x250px-banner-Grandpa

Комисията прие първата всеобхватна стратегия на ЕС за правата на детето, както и предложение за препоръка на Съвета за създаване на европейска гаранция за децата, за да насърчи равните възможности за децата, изложени на риск от бедност или социално изключване.

 При подготовката на двете инициативи Комисията съвместно с водещи световни организации за защита на правата на детето събра мненията на над 10 000 деца.

 Стратегия на ЕС: шест тематични области и предложени действия

 

  1. Децата като двигатели на промяната в демократичния живот: Комисията предлага редица действия — от изготвяне на правни текстове, съобразени с интересите на децата, до провеждане на консултации с деца в контекста на Конференцията за бъдещето на Европа и изпълнението на пакта за климата и Зеления пакт. Държавите членки следва също така да позволят участието на децата в гражданския и демократичния живот.
  2. Правото на децата да реализират пълния си потенциал независимо от социалния си произход: Комисията се стреми да създаде европейска гаранция за децата, за да се бори с детската бедност и социалното изключване. Комисията например ще обърне внимание и на психичното здраве на децата и ще подпомогне предоставянето на здравословната и устойчива храна в училищата в ЕС. Комисията ще се стреми към по-добри стандарти за образование и грижи в ранна детска възраст в целия ЕС и ще изгради приобщаващо и качествено образование.
  3. Правото на децата да живеят без насилие: Комисията ще предложи законодателство за борба с основаното на пола насилие и домашното насилие и ще представи препоръки за предотвратяване на вредни практики срещу жени и момичета. Държавите членки се приканват да изградят интегрирани системи за закрила на детето и да подобрят функционирането им, както и да засилят отговора си на насилието в училищата, както и да приемат национално законодателство, за да се сложи край на телесното наказание във всички ситуации.
  4. Правото на децата на правосъдие, съобразено с интересите на детето, в качеството им на жертви, свидетели, заподозрени, обвинени в извършване на престъпление или страна в съдебно производство. Например Комисията ще допринесе за специализирано съдебно обучение и работа със Съвета на Европа за прилагане на насоките от 2010 г. за правосъдие, съобразено с интересите на детето. Държавите членки се приканват да подкрепят например обучението и да разработят надеждни алтернативи на съдебните действия, като алтернативи на задържането или медиацията по граждански дела.
  5. Правото на децата безопасно да се ориентират в цифровата среда и да се възползват от нейните възможности: Комисията ще актуализира европейската стратегия за по-добър интернет за децата, а предложеният законодателен акт за цифровите услуги има за цел да осигури безопасна дейност онлайн. Комисията призовава държавите членки да прилагат ефективно правилата за защита на децата, съдържащи се в преразгледаната Директива за аудио-визуалните медийни услуги, и да подкрепят развитието на основните цифрови умения на децата. Комисията също така настоятелно призовава дружествата в областта на ИКТ да се решат въпроса с вредното поведение онлайн и да премахват незаконното съдържание.
  6. Правата на децата по света: Правата на децата са универсални и ЕС засилва ангажимента си за защита, насърчаване и прилагане на тези права в световен мащаб и в многостранната сфера. Това ще бъде постигнато например чрез разпределяне на 10 % от средствата за хуманитарна помощ за образование при извънредни ситуации и продължителни кризи. До 2022 г. Комисията ще изготви план за действие за младежта с цел насърчаване на участието на младежта и децата в световен мащаб и укрепване на капацитета за закрила на детето в делегациите на ЕС. Комисията поддържа също така политика на нулева толерантност по отношение на детския труд.

 

Повече информация ще намерите в съобщенеито за медиите тук.

 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg