Европейската комисия въведе принципите на реципрочност и пропорционалност като нови критерии, които трябва да се вземат предвид при разрешение на износ в рамките на механизма за прозрачност и издаване на разрешения за износ на ваксини срещу COVID-19.

 

С новия регламент се въвеждат две промени в съществуващия механизъм.

 

Първо, освен въздействието на планирания износ върху изпълнението на предварителните споразумения за закупуване (ПСЗ) с производителите на ваксини, държавите членки и Комисията следва също така да вземат предвид следните аспекти:

 

  • Реципрочност — дали държавата на получаване ограничава собствения си износ на ваксини или суровини чрез законодателни разпоредби или по друг начин, и
  • Пропорционалност — дали условията в държавата на получаване като цяло са по-добри или по-лоши, отколкото в ЕС, по-специално епидемичната обстановка, процентът на ваксинирани лица и достъпът до ваксини.

 

Държавите членки и Комисията следва да разглеждат дали съответният износ не представлява заплаха за сигурността на доставките за Съюза на ваксини и техните компоненти.

 

Второ, за да са ясни всички търговски потоци във връзка с ваксините, с новия акт се включват в обхвата на Регламента 17 държави, които преди това са били освободени.

 

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите тук.